Selecteer een pagina
200.000 zonnepanelen op groot Energiepark Duurkenakker

200.000 zonnepanelen op groot Energiepark Duurkenakker

De gemeente Menterwolde heeft een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark met 200.000 zonnepanelen op de Duurkenakker.

Het zonnepark wordt ontwikkeld door Sunvest.Sunvest is een dochterbedrijf van zonnepanelengroothandel ProfiNRG uit Harmelen.

Het gaat om een zonnepark dat 56 megawattpiek stroom moet kunnen genereren.

Het zonnepanelenveld komt westelijk van de N33 en AG Wildervanckkanaal en oostelijk van de spoorlijn Veendam Zuidbroek te liggen.

De projectlocatie is omringd door dijken, waardoor de landschappelijke inpassing volgens Sunvest optimaal is.

De gemeente Menterwolde en de provincie Groningen zijn enthousiast over het plan, dat een grote bijdrage moet leveren aan het realiseren van regionale duurzame energietransitie.

Sunvest heeft SDE+-subsidie aangevraagd voor het enenergielabel

De omgevingsvergunning is verleend voor ‘het bouwen van een zonneakker van circa 55 hectare met bijbehorende voorzieningen’.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt sinds 13 maart 2017 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.

Meer informatie

Groot zonnepark op bedrijventerrein Aa-stroom in Pekela

Groot zonnepark op bedrijventerrein Aa-stroom in Pekela

Solarfields, een ontwikkelaar van zonneparken, wil op het bedrijventerrein Aa-stroom in Pekela een groot zonnepark met 8.500 zonnepanelen realiseren. Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente Pekela en de eigenaar van de grond.

De overeenkomst geldt voor 25 jaar, waarbij het zonnepark een oppervlakte van 2,8 hectare krijgt en een capaciteit van 2 megawatt. De zonnepanelen leveren jaarlijks net zoveel stroom als circa 700 huishoudens verbruiken.

Volgens de Pekelder wethouder Jaap van Mannekes van de gemeente Pekela en aanjager van de ontwikkeling, is de komst van het zonnepark positief voor het bedrijventerrein.

Op dit moment heeft het perceel gelegen aan bedrijventerrein Aa-stroom geen functie. Met de komst van het zonnepark ontstaat opnieuw bedrijvigheid doordat er wordt gebouwd en het park gedurende minimaal 25 jaar wordt onderhouden.

De ontwikkelaar heeft voor het zonnepark in samenwerking met het provinciaal bouwheerschap een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Om het park te onttrekken aan het zicht wordt een aardenwal aangebracht die zal worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

Financiering

Belangrijke voorwaarde voor de realisatie van het park is het toekennen van subsidie, die Solarfields dit jaar gaat aanvragen. Als de financiële steun is toegezegd kan eind 2016 of begin 2017 met de bouw van het project worden begonnen. Solarfields biedt omwonenden de mogelijkheid om te participeren in het zonnepark. De omwonenden worden op een later tijdstip uitgenodigd en hierover geïnformeerd. Solarfields heeft ruim 25 projecten in ontwikkeling in Noord-Nederland en hoopt dit jaar 5 parken te kunnen realiseren.