Selecteer een pagina
Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkolonien (PmdV) maakt zich samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten in Groningen en Drenthe sterk voor voor het heropenen van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal. Daarnaast wordt aangedrongen en op een onderzoek naar de haalbaarheid voor het doortrekken van deze lijn naar Emmen.

De samenwerkende belangenorganisaties en overheden hebben op 20 november 2018 een gezamenlijke oproep aangeboden aan de gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen.

Een goede spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is volgens alle partijen essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling en vitaliteit van de regio.

Daarbij is het van belang dat steden zoals Groningen, Veendam, Stadskanaal en Emmen met hun (zorg)voorzieningen goed bereikbaar zijn voor omliggende gemeenten (en natuurlijk omgekeerd), omdat bereikbaarheid van voorzieningen helaas niet vanzelfsprekend is. 

Met een spoorverbinding wordt de bereikbaarheid niet alleen voor inwoners, ondernemers, studenten en forensen uit Stadskanaal sterk verbeterd, maar voor mensen uit een groot deel van oost- en zuidoost-Groningen, Drenthe en Overijssel.

Een gereactiveerde spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en een mogelijke verlenging naar Emmen is een onmisbare bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van de regio. 

In 2011 is de verbinding Zuidbroek – Veendam al succesvol gereactiveerd. Het aantal reizigers op deze lijn is vanaf de start hoger dan verwacht. Voor de verbinding Veendam – Stadskanaal wordt een zelfde succes verwacht.

De gemeenten roepen de provincie Groningen daarom op, conform de afspraak die zij heeft gemaakt met ProRail en het ministerie, om snel een definitief besluit te nemen. Voor de lijn is ongeveer 64 miljoen euro gereserveerd, voldoende om de spoorlijn te reactiveren.

Project Nieuwe Veenkolonien bij RTV Noord op vooravond Promotiedagen Noord Nederland

Het project De Nieuwe Veenkolonien van Parkmanagement De Veenkolonien en Ondernemersvereniging Oude Pekela (OOP) is opgepikt door RTV Noord. De regionale omroep maakte een videoreportage en besteedde op radio en op de website aandacht aan het initiatief.

Werkloosheid, ongezonde mensen en armoede. De ondernemers in Pekela en Veendam zijn het zat. Ze willen niet langer dat de Veenkoloniën alleen maar geassocieerd worden met alles dat slecht is.

De Nieuwe Veenkoloniën

Een groep ondernemers uit de twee gemeenten heeft daarom de handen ineen geslagen. Ze willen vanaf nu een positief imago opbouwen rondom ‘De Nieuwe Veenkoloniën’.

Dat doen ze door de succesvolle bedrijven en initiatieven onder de aandacht te brengen en samen te laten werken. De samenwerking start deze week officieel op de promotiedagen Noord-Nederland in Martiniplaza. Daar staan de twee gemeentes samen op de beurs.

Succesvolle bedrijven in de Nieuwe Veenkolonien. PMDV en OOP lanceren project tijdens Promotiedagen

Succesvolle bedrijven in de Nieuwe Veenkolonien. PMDV en OOP lanceren project tijdens Promotiedagen

Hoe ziet de toekomst van de Veenkolonien er uit? Als het aan diverse succesvolle ondernemers in Pekela en Veendam ligt uitstekend. Zij laten in de praktijk zien dat je tegenwoordig vanuit deze regio uitstekend wereldwijd kunt ondernemen. En ze creëren bovendien regionale werkgelegenheid.

Het wordt tijd dat we die successen wereldkundig maken, vinden Parkmanagement De Veenkolonien en Ondernemersvereniging Oude Pekela.

Parkmanager Gert Brouwer en voorzitter Jacob Zwinderman van OOP hebben de afgelopen maanden in het kader van de Promotiedagen Noord-Nederland voor het plein Veendam-Pekela het project De Nieuwe Veenkolonien ontwikkeld. De beurs is wat hen betreft het startpunt voor nieuw denken over de toekomst van Veendam en Pekela.

“Oost-Groningen wordt meestal in verband gebracht met werkloosheid. Ondertussen zijn er de laatste jaren diverse bedrijven die nieuwe werkgelegenheid creëren door gebruik te maken van nieuwe technieken, innovaties en het internet”, zegt Gert Brouwer.

“Onze lokale cabaretier Bert Visscher heeft zo’n mooie kreet bij een sketch over bloemschikken als hij iets absurds doet, “Je verwacht het niet”, zegt hij dan met zijn karakteristieke stem. Dat zou de slogan van de Veenkolonien moeten worden. Er gebeurt in de Veenkolonien veel meer dan veel mensen verwachten. NIets is leuker dan een positieve campagne te ontwikkelen op basis van behaalde resultaten. Op basis van mooie voorbeelden. Op basis van feiten.”

Dat Avebe een innovatief bedrijf is dat wereldwijd succesvol is, weten veel Oost-Groningers wel. Nedmag is ook bekend. Maar dat er ondertussen diverse startups, innovaties en initiatieven zijn die verwachtingen overtreffen weet bijna niemand.

Koopjesdrogisterij in Oude Pekela is  bijvoorbeeld zo’n bedrijf. Zes jaar geleden begonnen in een garage in Blijham. Inmiddels is het bedrijf gevestigd in een bedrijfspand onder de watertoren in Oude Pekela. Er werken vijftig mensen. En het bedrijf gaat alweer uitbreiden. Vanuit Oude Pekela worden via internet drogisterijproducten verkocht en geleverd in heel Nederland en in Duitsland. En het Pekelder bedrijf loopt voorop met nieuwe online betaalinnovaties. Je kunt er zelfs betalen met een selfie.

EDBC in Veendam komt veel in het nieuws. Niet alleen vanwege de spannende handelswaar. Het bedrijf verkoopt wereldwijd erotische producten. Eigenaar Eric Idema begon ook thuis, verhuisde vervolgens naar het oude postsorteercentrum van TPG Post in Veendam en is deze zomer inmiddels alweer verhuisd naar het voormalige distributiecentrum van Huisman Transport. Er werken tientallen mensen. En de groei is er nog lang niet uit. EDBC levert ook in Duitsland en nu zelfs vanuit Veendam ook naar China.

Ron Hazenberg verkoopt vanuit een showroom in Oude Pekela exclusieve campers aan klanten in heel Nederland en Duitsland. Eigenlijk is de showroom een internetmagazijn. Hazenberg kon dankzij slim te adverteren op internet zijn bedrijf fors laten groeien. In de marketingmix is de P van plaats belangrijk. Dankzij internet is de locatie juist minder belangrijk. De slogan Pekela Prima Plek is zonder meer op Hazenberg van toepassing.

Hotel Parkzicht ontwikkelde vorig jaar samen met Charley Productions  en On Air Events The Iconic Dinnershow. Een avondvullend programma met een show vol zang, dans, diner en entertainment. “Uniek in noord-Nederland”, zeggen hoteleigenaar Appie Weij en Charlotte Uneken van Charley Productions. “Zoiets gebeurt normaal alleen in de Randstad.” Zij staken hun nek uit en investeerden. Niet zonder succes. De komende maanden staat de show iedere maand op het programma.

Ondernemers in het recreatiepark Borgerswold in Veendam hebben de handen ineengeslagen en ontwikkelen nu gezamenlijk arrangementen en evenementen.

Zandzuigbedrijf Het Noorden is een bedrijf gespecialiseerd in de productie en verkoop van industriezand zoals filterzand en -grind. Dat doet het bedrijf al vijftig jaar vanuit Nieuwe Pekela. Daar wordt uniek zand gewonnen in een eigen zandafgraving. Dankzij internet krijgt het bedrijf nieuwe klanten die zelf nieuwe toepassingen voor het zand hebben bedacht. Het Pekelder bedrijf verkoopt bijvoorbeeld zand aan Egypte. Een land waar toch zand genoeg is, zou je denken. En wie zand kan verkopen in Egypte kan koelkasten verkopen aan eskimo’s. Het zit dus wel goed met de handelsgeest in de Veenkolonien.

Sponsors project Nieuwe Veenkolonien

Het project de Nieuwe Veenkolonien wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Veendam, gemeente Pekela Rabobank Midden Groningen, Ondernemersvereniging Oude Pekela en Parkmanagement De Veenkolonien.

Wat doet PMDV? Wat is parkmanagement?

Wat doet PMDV? Wat is parkmanagement?

aanmelden bij Parkmanagement De Veenkolonien

Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) werkt samen met aangesloten ondernemers en gemeenten aan de ruimtelijke en economische verbetering van de bedrijventerreinen in Pekela en Veendam. Doel is om gezamenlijk voordeel te behalen uit collectiviteit.

Belangrijk bij parkmanagement is dat het vóór en dóór bedrijven is. Samen sta je sterk. Zo kunnen de voordelen van business-to-business worden benut.

 • Verbeteren van het niveau van voorzieningen
 • Inkoopvoordeel door collectiviteit
 • Kostenbesparing door schaalvergroting
 • Veilig ondernemen
 • Kennisuitwisseling tussen leden
 • Goede contacten tussen ondernemers onderling
 • Goede contacten tussen ondernemers en gemeenten
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Ondernemersbelangen bij ontwikkelen van structuurvisie
 • Ondernemersbelangen bij ontwikkelen van bestemmingsplan
 • Regionale afstemming economisch beleid
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Verkeers- en vervoersplannen
 • Input en reactie gemeentelijk beleid
 • Ontwikkelen van calamiteitenplannen

PMDV organiseert regelmatig themabijeenkomsten, presentaties en workshops voor deelnemers. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere lokale of regionale ondernemersverenigingen.

Parkmanager Gert Brouwer kan u van dienst zijn bij het  realiseren van inkoopvoordeel of het leggen van contacten met de juiste mensen bij de gemeenten Pekela en Veendam, de provincie Groningen of andere ondernemers die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf.

Deelnemers aan Parkmanagement De Veenkolonien betalen jaarlijks een bijdrage die varieert naar omvang van het bedrijf. Kleine bedrijven betalen 200 Euro per jaar, grote bedrijven 500 Euro.

Die bijdrage verdienen de meeste deelnemers ruimschoots terug dankzij besparingen die zij realiseren door collectieve inkoopcontracten die via Parkmanagement De Veenkolonien kunnen worden afgesloten. Zij profiteren van schaalvoordeel en inkoopkracht van organisaties waar Parkmanagement De Veenkolonien mee samenwerkt.

Voor de kosten hoeft u het dus niet te laten. En des te meer deelnemers, des te meer Parkmanagement de Veenkoloniën kan betekenen.

 

Adressen ondernemersorganisaties in de Veenkolonien

Parkmanagement De Veenkolonien is een van de vele organisaties voor ondernemers in Menterwolde, Pekela en Veendam.

Iedere ondernemersvereniging heeft zijn eigen werkgebied. PMDV richt zich op B2B bedrijven op met name de bedrijventerreinen en industrieterreinen.

Waar mogelijk zoekt PMDV samenwerking met andere ondernemersverenigingen in zijn werkgebied Menterwolde, Pekela en Veendam.

Ondernemingsvereniging Oude Pekela (OOP)

Postbus 33
9665 ZG Oude Pekela
Website: www.ondernemingsverenigingoudepekela.nl

Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC)

Postbus 93
9640 AB Veendam
Email: info@vocnet.nl
Website: www.vocnet.nl 

Werkgeversvereniging VNO-NCW Noord

Postbus 132
9700 AC Groningen
Telefoon: 050 5343844
Email: info@vno-ncwnoord.nl
website: www.vno-ncwnoord.nl

MKB Noord

Postbus 983
9700 AZ Groningen
Telefoon: 050 5275757
Email: noord@mkb.nl

Ondernemersvereniging Veendam centraal (centrum Veendam)

Postbus 326
9640 AH Veendam
Email: e.kielman@hetnet.nl

Ondernemersvereniging Wildervank (OVW)

Secretaris G. Pleszynski
Sportterreinstraat 7
9648 CA  Wildervank

Winkeliersvereniging Autorama Center

F.E. Schipper
Beneden Oosterdiep 165
9645 LN Veendam
t. 0568 617864

Goud

Flora 2
9642 LW Veendam
t. 0598 625190
Website: www.goudnetwerken.nl

Coöperatieve landbouwvereniging Borger en Tripscompagnie BA

M. Kroon
Borgercompagnieweg 33
9632 TC Borgercompagnie
Telefoon: 0598 381738

Landbouwvereniging Veendam en Ommelanden

CT. M. Latijnhouwers
Kibbelgaarn 2
9644 XP Veendam
Telefoon: 0598 614260

Landbouwvereniging Wildervank e.o.

H.G. Maathuis
Poststraat 35
9648 JM WIldervank
Telefoon: 0598 614260
Email: h.maathuis@uwnet.nl

LTO Noord afdeling Oude Veenkoloniën Borgercompagnie

LTO Noord afdeling
Secretaris C. Kamphuis
Nieuwe Compangnie 30
9605 PX Kiel – Windeweer
Telefoon 0598 325828