Selecteer een pagina
Vanaf 2025 nieuwe spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal

Vanaf 2025 nieuwe spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal

De spoorverbinding van Groningen naar Veendam wordt definitief doorgetrokken naar Stadskanaal. De nieuwe treinverbinding moet in 2025 zijn gerealiseerd.

De provincie Groningen heeft hierover een akkoord bereikt met spoorwegbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), museumspoorlijn STAR en treinvervoerder Arriva.

Tussen Veendam en Stadskanaal wordt gebruikgemaakt van het bestaande STAR-traject. Dat is mogelijk vanwege een deal tussen de provincie en de STAR, die eigenaar is van de spoorlijn.

De dienstregeling is zo uitgekiend dat de museumspoorlijn en Arriva op zondag beiden de hele dag kunnen rijden op het spoor tussen Stadskanaal en Veendam.

Eind februari meer duidelijkheid over spoorverbinding tussen Groningen – Veendam – Stadskanaal – Emmen en Twente?

Eind februari meer duidelijkheid over spoorverbinding tussen Groningen – Veendam – Stadskanaal – Emmen en Twente?

Eind januari 2019 wordt in Ter Apel een bijeenkomst gehouden over het plan voor het doortrekken van de spoorverbinding tussen Groningen en Veendam via Stadskanaal en Emmen naar Twente. De bijeenkomst is georganiseerd door ondernemers in Ter Apel.

Het plan voor de Nedersaksenlijn, zoals de verbinding genoemd wordt, wordt gesteund door diverse ondernemersorganisaties langs de beoogde route, waaronder Parkmanagement de Veenkolonien.

De samenwerkende ondernemersorganisaties en de gemeenten Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en Emmen hebben op 20 november 2018 een gezamenlijke oproep voor een haalbaarheidsonderzoek aangeboden aan de gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen.

De oproep krijgt nu een serieus vervolg tijdens de bijeenkomst die de ondernemers in Ter Apel eind februari houden. Gedeputeerden van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel gaan tijdens deze bijeenkomst met elkaar in discussie over het plan.

Ter Apel

De wens van zowel de ondernemers als de gemeente Westerwolde is dat de lijn uiteindelijk door Ter Apel komt te lopen. Dat dat gebeurt, is geen uitgemaakte zaak.

De Nedersaksenlijn moet lopen over het bestaande spoortracé tussen Groningen en Veendam. Via Stadskanaal zou de lijn vervolgens naar Emmen worden doorgetrokken, om daarna door te lopen richting Almelo. Het spoor tussen Veendam en Emmen is nog niet geschikt voor passagiersvervoer. Voor een deel ligt er zelfs helemaal geen spoor.

Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkolonien (PmdV) maakt zich samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten in Groningen en Drenthe sterk voor voor het heropenen van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal. Daarnaast wordt aangedrongen en op een onderzoek naar de haalbaarheid voor het doortrekken van deze lijn naar Emmen.

De samenwerkende belangenorganisaties en overheden hebben op 20 november 2018 een gezamenlijke oproep aangeboden aan de gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen.

Een goede spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is volgens alle partijen essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling en vitaliteit van de regio.

Daarbij is het van belang dat steden zoals Groningen, Veendam, Stadskanaal en Emmen met hun (zorg)voorzieningen goed bereikbaar zijn voor omliggende gemeenten (en natuurlijk omgekeerd), omdat bereikbaarheid van voorzieningen helaas niet vanzelfsprekend is. 

Met een spoorverbinding wordt de bereikbaarheid niet alleen voor inwoners, ondernemers, studenten en forensen uit Stadskanaal sterk verbeterd, maar voor mensen uit een groot deel van oost- en zuidoost-Groningen, Drenthe en Overijssel.

Een gereactiveerde spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en een mogelijke verlenging naar Emmen is een onmisbare bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van de regio. 

In 2011 is de verbinding Zuidbroek – Veendam al succesvol gereactiveerd. Het aantal reizigers op deze lijn is vanaf de start hoger dan verwacht. Voor de verbinding Veendam – Stadskanaal wordt een zelfde succes verwacht.

De gemeenten roepen de provincie Groningen daarom op, conform de afspraak die zij heeft gemaakt met ProRail en het ministerie, om snel een definitief besluit te nemen. Voor de lijn is ongeveer 64 miljoen euro gereserveerd, voldoende om de spoorlijn te reactiveren.