Selecteer een pagina
Provincie Drenthe informeert over plannen verdubbeling N34

Provincie Drenthe informeert over plannen verdubbeling N34

De provincie Drenthe houdt op 6 april in Dalen en 7 april in Erm inloopbijeenkomsten over de verdubbeling van de N34 van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).

De plannen zijn verder uitgewerkt met behulp van de uitkomsten van de bijeenkomsten in januari en de gesprekken met bewoners en plaatselijke belangen.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden de actuele ontwerpen bekijken en informatie krijgen over de bestemmingsplanprocedure, planschade, grondverwerving en onderzoeken naar o.a. geluid, verkeer, luchtkwaliteit, flora en fauna. De bestemmingsplanprocedure start naar verwachting voor de zomer.

De planning verloopt volgens gedeputeerde Henk Brink voorspoedig: “Na de inloopavonden in januari hebben we de trajecten verder uitgewerkt en diverse onderzoeken uitgevoerd. Daarover zijn we steeds in nauw overleg met direct omwonenden, erkende overlegpartners, statenleden en gemeenteraden. We krijgen positieve reacties. Mensen begrijpen dat we met een verdubbeling van de N34 de doorstroming, de regionale economie en ook de veiligheid willen stimuleren.”

Data en locaties

Woensdag 6 april, Restaurant Cornelis, Hoofdstraat 29 in Dalen
Donderdag 7 april, Café-Restaurant Moorman, Oosterlangen 2 in Erm

Beide bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur.

Medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Op de website van de provincie Drenthe staat meer informatie over de plannen om de N34 te verdubbelen.

Gemeenten in Drenthe willen dienstverlening lokale bedrijven verbeteren

Gemeenten in Drenthe willen dienstverlening lokale bedrijven verbeteren

Drentse gemeenten willen onderzoeken hoe het midden- en kleinbedrijf denkt over de dienstverlening van de overheid.

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Drenthe krijgen binnenkort het verzoek om een digitale enquête in te vullen om hun mening over de huidige stand van die dienstverlening te peilen. 

De gemeenten in Drenthe zien het MKB als motor van de Drentse economie en vinden het daarom belangrijk dat bedrijven op een zo prettig mogelijke manier kunnen ondernemen. 

De gemeenten en de provincie Drenthe willen dat de dienstverlening beter aansluit bij de wensen en behoeften van de kleinere ondernemingen en instellingen.

 Het is de bedoeling dat de concurrentiepositie van lokale ondernemers wordt verbeterd. De gemeenten willen onder meer weten hoe het staat met het vestigingsklimaat, de regeldruk en de administratieve lasten.