Selecteer een pagina
Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkolonien (PmdV) maakt zich samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten in Groningen en Drenthe sterk voor voor het heropenen van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal. Daarnaast wordt aangedrongen en op een onderzoek naar de haalbaarheid voor het doortrekken van deze lijn naar Emmen.

De samenwerkende belangenorganisaties en overheden hebben op 20 november 2018 een gezamenlijke oproep aangeboden aan de gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen.

Een goede spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is volgens alle partijen essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling en vitaliteit van de regio.

Daarbij is het van belang dat steden zoals Groningen, Veendam, Stadskanaal en Emmen met hun (zorg)voorzieningen goed bereikbaar zijn voor omliggende gemeenten (en natuurlijk omgekeerd), omdat bereikbaarheid van voorzieningen helaas niet vanzelfsprekend is. 

Met een spoorverbinding wordt de bereikbaarheid niet alleen voor inwoners, ondernemers, studenten en forensen uit Stadskanaal sterk verbeterd, maar voor mensen uit een groot deel van oost- en zuidoost-Groningen, Drenthe en Overijssel.

Een gereactiveerde spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en een mogelijke verlenging naar Emmen is een onmisbare bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van de regio. 

In 2011 is de verbinding Zuidbroek – Veendam al succesvol gereactiveerd. Het aantal reizigers op deze lijn is vanaf de start hoger dan verwacht. Voor de verbinding Veendam – Stadskanaal wordt een zelfde succes verwacht.

De gemeenten roepen de provincie Groningen daarom op, conform de afspraak die zij heeft gemaakt met ProRail en het ministerie, om snel een definitief besluit te nemen. Voor de lijn is ongeveer 64 miljoen euro gereserveerd, voldoende om de spoorlijn te reactiveren.

Deelnemers van Parkmanagement De Veenkolonien kunnen hun lidmaatschap ook in 2018 ruimschoots terugverdienen

Deelnemers van Parkmanagement De Veenkolonien kunnen hun lidmaatschap ook in 2018 ruimschoots terugverdienen

Leden van Parkmanagement De Veenkolonien kunnen ook dit jaar hun jaarlijkse bijdrage weer ruimschoots terugverdienen.

 • Bent u al voorbereid op de nieuwe privacywet?

  Meld u nu aan voor de Privacy College die Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) in samenwerking met de bibliotheek in Veendam en Pprospectum heeft georganiseerd om bedrijven te helpen zich nog voor te bereiden op de nieuwe privacywet (AVG) die op 25 mei van kracht wordt in heel Europa.Is uw bedrijf al voorbereid op de nieuwe strenge wet? Nee. En u weet ook niet waar dit over gaat? Dan is het verstandig om u aan te melden voor de gratis workshop van privacymanager Rob Platteel.

  Alle organisaties die data van klanten verwerken moeten voortaan vastleggen waar zij die persoonsgegevens voor gebruiken, hoe zij dat doen (met welke software of slimme apparatuur) en wat er met die gegevens gebeurt. Wie zijn zaken niet op orde heeft loopt kans op torenhoge boetes van 4 procent van de jaaromzet tot maximaal 20 miljoen Euro. Er worden geen waarschuwingen gegeven.

  U kunt zich via deze link gratis aanmelden voor het Privacy College.

 • Zonnepanelen zonder zelf te investeren?

  Deelnemers van Parkmanagement De Veenkolonien kunnen dankzij een collectief inkoopcontract met PM Energie fors besparen op hun energielasten. Voor sommige deelnemers gaat het om duizenden euro’s voordeel per jaar. Als het contract met uw huidige energieleverancier dit jaar afloopt is het verstandig om een offerte te vragen bij PM Energie. Helemaal als u ook van plan bent om dit jaar te investeren in zonnepanelen. Deelnemers van PMDV kunnen vanaf nu zonnepanelen op het dak van hun bedrijfspand laten installeren en hun energiekosten reduceren zonder een cent zelf te hoeven investeren. Dat is mogelijk dankzij samenwerking van PMDV met partner PM Energie en externe investeerders. Overweegt u te investeren in zonnepanelen? Neem dan contact op met Parkmanager Gert Brouwer om te informeren of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze aanbieding van PM Energie.

 • Gratis afvalscan om dit jaar te kunnen besparen op afvalkosten

  Parkmanagement De Veenkolonien heeft zich samen met premium partner SUEZ dit jaar tot doel gesteld om het totale volume restafval van alle aangesloten bedrijven met vijf tot tien procent terug te dringen. SUEZ biedt deelnemers van PMDV aan een gratis afvalscan te doen aan de hand waarvan advies gegeven kan worden hoe de hoeveelheid afval teruggebracht kan worden en de kosten kunnen worden verlaagd. Bel parkmanager Gert Brouwer om een afspraak te maken: 06-31995740.

 • Gratis tankpas met aantrekkelijke korting voor Tango, Texaco, OK en Q8

  Parkmanagement De Veenkolonien heeft vorig jaar samen met Clok, de landelijke overkoepelende belangenorganisatie voor parkmanagement in Nederland, een collectief inkoopcontract gesloten met de oliemaatschappij Tango. Deelnemers van PmdV kunnen een gratis tankpas aanvragen waarmee met korting kan worden getankt bij tankstations van Tango, Texaco, OK en Q8. De ervaring leert dat deze tankpas meer korting oplevert dan gangbare passen van andere aanbieders. Wat let u om deze gratis pas nu aan te vragen?

 • ‘Ondernemen Vanuit Je Hart’

  Parkmanagement De Veenkoloniën, stichting Groningen HartVeilig en stichting Sport en Evenementenhallen Veendam hebben tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland het project ‘Ondernemen Vanuit Je Hart’ gelanceerd waarmee we het aantal slachtoffers van hartfalen in Veendam en Pekela willen terugdringen. We willen samen proberen om een AED in iedere woonwijk van Veendam te realiseren. Bedrijven kunnen een bijdrage aan dit project leveren door teams te sponsoren die deel gaan nemen aan het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi in Veendam. Geïnteresseerd? Bel parkmanager Gert Brouwer: 06-31995740.

 • Gratis producten testen voor groot publiek op festivals

  Bent u van plan om dit jaar nieuwe producten te lanceren? Of werkt u aan een bijzondere innovatie die u eerst eigenlijk nog in de markt zou willen testen? Profiteer dan van de samenwerking van Parkmanagement De Veenkolonien met Innofest. U kunt dan wellicht uw product of innovatie gratis testen op een druk bezocht festival in het Noorden. Neem contact op met parkmanager Gert Brouwer als u hier meer over wilt weten.

 

Privacy College Veendam & Pekela | Impact nieuwe strenge privacywet (AVG)

Privacy College Veendam & Pekela | Impact nieuwe strenge privacywet (AVG)

Parkmanagement De Veenkolonien heeft samen met Biblionet Groningen en Pprotectum een Privacy College georganiseerd om ondernemers en consumenten te laten zien wat de nieuwe strenge Europese privacywet (AVG) straks voor gevolgen voor hen heeft en waarom de wet is ingevoerd.

Woensdagavond 7 maart geeft privacy manager Rob Platteel van Pprotectum een presentatie in de bibliotheek in Veendam. Toegang gratis voor leden van Parkmanagement De Veenkolonien die zich aangemeld hebben via het aanmeldformulier onder aan dit bericht.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet heeft grote impact op rechten en plichten van ondernemers en klanten.

Privacy Manager Rob Platteel vertelt over de online risico’s van consumenten en ondernemers en laat zien hoe en waarom we ons online beter moeten beschermen.

Toegang tot de Privacy College is na aanmelding via deze site gratis. Er is plaats voor maximaal 50 bezoekers. Vol is vol.

Bedrijven moeten zich met ingang van 25 mei houden aan de strenge richtlijnen van de AVG. Wie dat niet doet loopt kans op forse boetes van 4 tot 10 procent van de jaaromzet. De leiding is hoofdelijk aansprakelijk.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is belast met de controle op naleving van de AVG. Zij is verplicht om klachten, van bijvoorbeeld consumenten of concurrenten, te onderzoeken en te handhaven. Er worden bij overtreding van de regels geen waarschuwingen gegeven. Er volgen meteen boetes.

Aanmelden voor Privacy College 7 maart 2018

 

Oldenburger | Fritom mag zich hofleverancier noemen

Oldenburger | Fritom mag zich hofleverancier noemen

Oldenburger|Fritom het predicaat Hofleverancier uitgereikt door de Commissaris van de Koning in Groningen. De uitreiking van deze eretitel vond plaats in cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn te Veendam.

Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer burgemeester Sipke Swierstra en wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam.

Eind vorig jaar werden stakeholders van Oldenburger|Fritom uitgenodigd om de 12e januari naar vanBeresteyn te komen. Omdat de toekenning van het predicaat onder strikt embargo lag, gaf de inhoud van deze uitnodiging weinig prijs.

Geruchten deden daardoor volop de ronde en aanvankelijk kwam er aan al het gespeculeer nog geen einde. De genodigden werden namelijk eerst getrakteerd op een voordracht van gastspreker Frank Krake, ook wel bekend als ‘De Rampondernemer’. Hij wist de theaterzaal van begin tot eind te boeien met zijn innemende verhaal over het overeind blijven als ondernemer na talloze tegenslagen.

Na deze inspirerende lezing volgde het moment suprême. De Commissaris reikte namens Zijne Majesteit de Koning het predicaat Hofleverancier uit aan algemeen directeur René Dale.

In zijn dankwoord noemde René de eretitel een fantastische bekroning op 100 jaar logistieke dienstverlening. Hij benadrukte de bijdrage van iedere stakeholder en die van de medewerkers in het bijzonder.

Een speciaal woord van dank ging uit naar de Gebroeders Oldenburger, Jan, Willy en Simon, die eveneens bij de bijeenkomst aanwezig waren. Zij zijn de kleinzonen van de man die het bedrijf in 1917 oprichtte: Jan Oldenburger.

Oldenburger|Fritom mag nu voor een periode van 25 jaar het Koninklijk Wapen voeren, met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”.

Daarna kan bestendiging worden aangevraagd voor een volgende periode van 25 jaar. Dit bijzondere recht kan worden toegekend aan ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio en minimaal honderd jaar bestaan. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, solidariteit en continuïteit. Op dit moment zijn circa 450 bedrijven gerechtigd tot het voeren van dit predicaat.

Project Nieuwe Veenkolonien bij RTV Noord op vooravond Promotiedagen Noord Nederland

Het project De Nieuwe Veenkolonien van Parkmanagement De Veenkolonien en Ondernemersvereniging Oude Pekela (OOP) is opgepikt door RTV Noord. De regionale omroep maakte een videoreportage en besteedde op radio en op de website aandacht aan het initiatief.

Werkloosheid, ongezonde mensen en armoede. De ondernemers in Pekela en Veendam zijn het zat. Ze willen niet langer dat de Veenkoloniën alleen maar geassocieerd worden met alles dat slecht is.

De Nieuwe Veenkoloniën

Een groep ondernemers uit de twee gemeenten heeft daarom de handen ineen geslagen. Ze willen vanaf nu een positief imago opbouwen rondom ‘De Nieuwe Veenkoloniën’.

Dat doen ze door de succesvolle bedrijven en initiatieven onder de aandacht te brengen en samen te laten werken. De samenwerking start deze week officieel op de promotiedagen Noord-Nederland in Martiniplaza. Daar staan de twee gemeentes samen op de beurs.