Selecteer een pagina
Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Met ingang van 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken voldoen aan een nieuwe informatieplicht. Hoe ze dat binnen drie maanden moeten doen en wat er verwacht wordt is echter nog onduidelijk.

Parkmanagement de Veenkolonien onderzoekt samen met CLOK en PM Energie of aangesloten ondernemers ondersteund kunnen worden. Ook wordt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesproken over een speciale informatiebijeenkomst voor ondernemers in Veendam en Pekela. Daarover later meer.

De nieuwe informatieverplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dinsdag 12 maart tijdens een bijeenkomst van CLOK Noord in Hoogeveen aan beleidsambtenaren en parkmanagers uit diverse gemeenten in Noord-Nederland toelichting gegeven op deze nieuwe informatieverplichting.

Parkmanagement de Veenkolonien was bij de bijeenkomst in Hoogeveen aanwezig.

De ambtenaren gaven na kritiek uit de zaal ruiterlijk toe dat de overheid eigenlijk veel te laat met informatie over de nieuwe verplichting naar buiten is gekomen. Ondernemers krijgen daardoor heel weinig tijd om aan de verplichting te voldoen.

Probleem was volgens de ambtenaren dat de software die de overheid voor deze verplichting heeft laten ontwikkelen niet tijdig klaar was. Desondanks is het volgens hen niet mogelijk om de ingangsdatum van de verplichting te verschuiven.

Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken moeten vóór 1 juli 2019 hun energieverbruik, genomen energiebesparingsmaatregelen en energiebesparingsplannen voor de komende 5 jaar melden aan de overheid.
Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Gemeenten worden volgens de RVO pas deze week ingelicht over het nieuwe beleid. Terwijl zij samen met de Omgevingsdienst moeten toezien op naleving van de regels en eventueel boetes moeten opleggen. Bedrijven die niet voldoen aan de informatieplicht begaan een economisch delict. De boetes kunnen zeer hoog zijn.

De bedrijven worden volgens de RVO pas over een à twee weken schriftelijk ingelicht over de informatieplicht.

Het is nog onduidelijk hoeveel werk het online invullen van de vragenlijsten van de RVO met zich mee brengt en wat de impact voor het bedrijfsleven zal zijn.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft de RVO gevraagd om speciaal voor deelnemers van PMDV binnen een maand in Veendam een praktische toelichting op de informatieprocedure te komen geven. De RVO is daartoe bereid. Er wordt gezamenlijk een datum geprikt.

Afvalverwerker SUEZ heeft inmiddels aangeboden om de bijeenkomst op de afvalverwerkingslocatie in Wildervank te laten plaatsvinden. Zodra de definitieve datum bekend is meldt PMDV dat via de website, nieuwsbrief en social media.

Stichting CLOK werkt samen met de overheid en parkmanagementorganisaties aan een duurzame regionale en lokale economie. CLOK onndersteunt parkmanagers en beleidsambtenaren bij het profesioneel uitoefenen van hun taken en het uitwisselen van kennis.

80 procent van de leden van Parkmanagement de Veenkolonien verdient jaarlijkse bijdrage terug dankzij collectieve energieinkoop

80 procent van de leden van Parkmanagement de Veenkolonien verdient jaarlijkse bijdrage terug dankzij collectieve energieinkoop

Parkmanagement de Veenkolonien (PmdV) is de enige zakelijke belangenorganisatie in Veendam en Pekela waarbij hun jaarlijkse bijdrage ruimschoots kunnen terugverdienen. Tachtig procent van onze deelnemers bespaart dankzij collectieve inkoop via PM Energie jaarlijks honderden tot duizenden euros op de energierekening.

“Ik krijg regelmatig acquisiteurs van energiebedrijven aan de deur of telefoon en die beloven me hetzelfde wat jullie beloven”, zeggen veel ondernemers die Parkmanagement de Veenkolonien nog niet kennen vaak. Zij denken dat de collectieve inkoop via Parkmanagement de Veenkolonien niet veel verschilt van de aanbiedingen die ze doorgaans krijgen van andere organisaties.

Juist 2019 loont het zich dan om de proef op de som te nemen. Laat geheel vrijblijvend een offerte uitbrengen. Vrijwel iedere ondernemer die dat de afgelopen jaren heeft gedaan was verrast over de korting die via PM Energie kon worden geboden en werd spontaan deelnemer van PmdV.

Voor grootverbruikers kan PM Energie ook meetdiensteninkopen.

Door onze collectieve inkoop besparen ondernemers doorgaans circa 20-30% op het kale leveringstarief voor elektra. Voor een onderneming met een verbruik van 100.000 kWh per jaar levert dit al snel een besparing €1.500,- per jaar op. Enkele deelnemers van PmdV betalen dankzij de collectieve inkoop ruim 10.000 Euro jaarlijks.

Collectieve inkoop van gas levert doorgaans een besparing van circa 20-30% op het kale leveringstarief op. Ondernemers met een verbruik van 20.000 m3 op jaarbasis besparen alléén op het kale gastarief al snel €800,- per jaar.

PM Energie en collectieve inkoop

De collectieve inkoop via PM Energie verschilt van andere aanbieders omdat deze inkooporganisatie volstrekt onafhankelijk van energiebedrijven energie inkoopt voor louter bedrijfsoverkoepelende organisaties zoals parkmanagementorganisaties, ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en industriële kringen. Het inkoopadvies van PM Energie is absoluut objectief: zij hebben in tegenstelling tot acquisiteurs die voor enrgiebedrijven werken geen enkel belang bij het verkopen van specifieke producten.

Onafhankelijk advies

Door onafhankelijk bij meerdere leveranciers te tenderen, kan PM Energie een laagsteprijsgarantie bieden. Daarbij hebben de specialisten van PM Energie de tijd en expertise om van dag tot dag de energiemarkt te volgen. Op basis van deze informatie adviseert PM Energie de energiewerkgroepen van inkoopcollectieven. Deze werkgroepen, gevormd door ondernemers in het collectief, nemen de uiteindelijke inkoopbeslissingen. Zij besluiten bijvoorbeeld over wel of niet inkopen, leverancierskeuze en eenjarige of meerjarige contracten.

Maximale volumekorting

Een bijkomend voordeel hiervan is de mogelijkheid van verdere clustering van verschillende inkoopcollectieven, om zo een groter volumevoordeel af te dwingen. Doordat PM Eneergie voor tal van parkmanagementorganisaties de energieportefeuille beheerst, kunnen de inkoopspecialisten voor meerdere collectieven in een keer energie inkopen op de energiemarkt. PM Energie clustert de inkoopcollectieven zo dat er voor alle deelnemers maximale volumekorting afgedwongen wordt.

Andere diensten

Naast advies en ondersteuning bij het collectief inkopen van energie (elektra, gas en meetdiensten), biedt PM Energie ook advies en ondersteuning voor andere energievraagstukken, bijvoorbeeld over energiebesparing, groene stroom of het zelf opwekken van energie.

Bent u geïnteresseerd in een onafhankelijk energie-inkoopadvies? Wilt u weten of u dit jaar ook kunt besparen op de inkoop van gas en elektriciteit? Neem dan contact op met parkmanager Gert Brouwer: 06-31995740.

Collectief zakelijk energie inkopen via PMDV

Deelnemers van Parkmanagement De Veenkolonien kunnen behoorlijk profiteren van de voordelen van grootschalige inkoop van gas en electriciteit via PM Energie.

Door collectieve inkoop via Parkmanagement De Veenkolonien besparen ondernemers doorgaans 20 tot 30 procent op het kale leveringstarief voor elektra. Voor een onderneming met een verbruik van 100.000 kWh per jaar levert dit al snel een besparing € 1.500,- per jaar op.

Collectieve inkoop van gas levert doorgaans een besparing van circa 20-30% op het kale leveringstarief op. Ondernemers met een verbruik van 20.000 m3 op jaarbasis besparen alléén op het kale gastarief al snel €800,- per jaar.

Grootverbruikers kunnen ook voordelig meterdiensten inkopen.