Selecteer een pagina
Samen met de Hanzehogeschool op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor Oost-Groningen

Samen met de Hanzehogeschool op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor Oost-Groningen

Honderden leerlingen van de Hanzehogeschool in Groningen gaan samen met ondernemers en gemeenten in Oost-Groningen naar nieuwe verdienmodellen voor Oost-Groningen. Uitgangspunt is de oprichting van een gebiedscoöperatie naar voorbeeld van een vergelijkbaar succesvol project in het Westerkwartier.

Parkmanagement De Veenkolonien is samen met de Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) betrokken bij de ontwikkeling van dit ambitieuze project dat de regio honderden banen kan opleveren. De komende maanden wordt het project verder uitgewerkt. Achter de schermen is er inmiddels al weer veel gebeurd. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Hoogleraar Willem Foorthuis werd op 23 maart in de voormalige strokartonfabriek Free & Co in Oude Pekela geïnstalleerd als lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen. Hij is de geestelijk vader en aanjager van de gebiedscoöperatie.

Foorthuis is een geboren Pekelder. Dat hij zijn lectoraat juist in Oude Pekela wilde laten beginnen lijkt dan logisch. Helemaal als je zijn fascinatie voor de rijke geschiedenis van de Veenkolonien kent. Het project De Nieuwe Veenkolonien dat Parkmanagement De Veenkolonien en OOP vorig jaar lanceerden tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland bracht zijn plannen in een stroomversnelling. Begin dit jaar hakte hij de knoop door. Zijn installatie moest plaatsvinden in de oude strokartonfabriek Free & Co.

De geschiedenis van de fabriek en Pekela toont volgens Foorthuis aantoont dat de regio tot veel meer instaat is dan op basis van het negatieve imago tegenwoordig gedacht wordt. Pekela was jarenlang juist toonaangevend in heel Europa, vertelde hij de 300 gasten uit het hele land die voor zijn installatie naar Oude Pekela waren gekomen.

Foorthuis is er van overtuigd dat de oude tijden kunnen herleven als ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineenslaan.

Jacqueline Gomashie, dean van het instituut voor Financieel Economisch Management, sprak tijdens de installatie van Foorthuis over één van de kernvragen van deze dag: Hoe komen we met het onderwijs en ondernemers samen verder?

De Hanzehogeschool werkt inmiddels al een aantal jaren met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier aan innovatiewerkplaatsen. Foorthuis wil in Oost-Groningen net zo’n gebiedscoöperatie realiseren. Na zijn installatie vond er in de strokartonfabriek een conferentie Duurzaam Cooperatief Ondernemen plaats.

In negen Action Labs werd gezocht naar de samenwerking op verschillende thema’s. Eén van de Action Labs waarin gezocht werd naar de match tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overheden was het Henneplab met dr. ir. Rob van Haren, lector Transitie Bio-economie.

De kernvraag: Een biobased kenniscentrum gericht op hennep in de regio, kan dat? Werd tijdens het lab en het volgende programma onderdeel Seal the Deal met een overtuigend ‘Ja!’ beantwoord. Hennepverwerker HempFlax exporteert nu hennepvezels naar het buitenland voor verdere verwerking. Hun doel is om die waarde toevoeging zelf te gaan doen en zo werkgelegenheid in Oude Pekela te creëren. Wethouder Hennie Hemmes tekende er namens de gemeente Pekela voor om het bedrijf hierbij te helpen.

Ondertussen is er ook al een moderne innovatieve startup-onderneming dankzij het project in zowel Veendam als Oude Pekela begonnen. My Placebook gaat het unieke kanalenstelsel in de Veenkolonien in kaart brengen. De waterwegen hebben een totale lengte van meer dan 7000 kilometer en is daarmee langer dan de Chinese muur. Volgens Willem Foorthuis is het kanalensysteem in Oost-Groningen het grootste landschappelijke kunstwerk dat ooit door mensen is gemaakt. Het zou volgens hem op de werelderfgoedlijst van UNESCO moeten komen.

My Placebook wil het Veenkoloniale kanalenstelsel gaan vermarkten.

My Placebook wordt ondersteund en geadviseerd door een groep veelzeggende partners, waaronder de Hanzehogeschool Groningen, ROC Noorderpoort, MBO Terra, Rijksuniversiteit Groningen, GasTerra, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en multinational ESRI.

De startup vestigt zich in het Vanberesteyn Centrum in Veendam en aan de Raadhuislaan 1 in Oude Pekela.

 

 

Wat doet PMDV? Wat is parkmanagement?

Wat doet PMDV? Wat is parkmanagement?

aanmelden bij Parkmanagement De Veenkolonien

Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) werkt samen met aangesloten ondernemers en gemeenten aan de ruimtelijke en economische verbetering van de bedrijventerreinen in Pekela en Veendam. Doel is om gezamenlijk voordeel te behalen uit collectiviteit.

Belangrijk bij parkmanagement is dat het vóór en dóór bedrijven is. Samen sta je sterk. Zo kunnen de voordelen van business-to-business worden benut.

 • Verbeteren van het niveau van voorzieningen
 • Inkoopvoordeel door collectiviteit
 • Kostenbesparing door schaalvergroting
 • Veilig ondernemen
 • Kennisuitwisseling tussen leden
 • Goede contacten tussen ondernemers onderling
 • Goede contacten tussen ondernemers en gemeenten
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Ondernemersbelangen bij ontwikkelen van structuurvisie
 • Ondernemersbelangen bij ontwikkelen van bestemmingsplan
 • Regionale afstemming economisch beleid
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Verkeers- en vervoersplannen
 • Input en reactie gemeentelijk beleid
 • Ontwikkelen van calamiteitenplannen

PMDV organiseert regelmatig themabijeenkomsten, presentaties en workshops voor deelnemers. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere lokale of regionale ondernemersverenigingen.

Parkmanager Gert Brouwer kan u van dienst zijn bij het  realiseren van inkoopvoordeel of het leggen van contacten met de juiste mensen bij de gemeenten Pekela en Veendam, de provincie Groningen of andere ondernemers die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf.

Deelnemers aan Parkmanagement De Veenkolonien betalen jaarlijks een bijdrage die varieert naar omvang van het bedrijf. Kleine bedrijven betalen 200 Euro per jaar, grote bedrijven 500 Euro.

Die bijdrage verdienen de meeste deelnemers ruimschoots terug dankzij besparingen die zij realiseren door collectieve inkoopcontracten die via Parkmanagement De Veenkolonien kunnen worden afgesloten. Zij profiteren van schaalvoordeel en inkoopkracht van organisaties waar Parkmanagement De Veenkolonien mee samenwerkt.

Voor de kosten hoeft u het dus niet te laten. En des te meer deelnemers, des te meer Parkmanagement de Veenkoloniën kan betekenen.

 

Adressen ondernemersorganisaties in de Veenkolonien

Parkmanagement De Veenkolonien is een van de vele organisaties voor ondernemers in Menterwolde, Pekela en Veendam.

Iedere ondernemersvereniging heeft zijn eigen werkgebied. PMDV richt zich op B2B bedrijven op met name de bedrijventerreinen en industrieterreinen.

Waar mogelijk zoekt PMDV samenwerking met andere ondernemersverenigingen in zijn werkgebied Menterwolde, Pekela en Veendam.

Ondernemingsvereniging Oude Pekela (OOP)

Postbus 33
9665 ZG Oude Pekela
Website: www.ondernemingsverenigingoudepekela.nl

Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC)

Postbus 93
9640 AB Veendam
Email: info@vocnet.nl
Website: www.vocnet.nl 

Werkgeversvereniging VNO-NCW Noord

Postbus 132
9700 AC Groningen
Telefoon: 050 5343844
Email: info@vno-ncwnoord.nl
website: www.vno-ncwnoord.nl

MKB Noord

Postbus 983
9700 AZ Groningen
Telefoon: 050 5275757
Email: noord@mkb.nl

Ondernemersvereniging Veendam centraal (centrum Veendam)

Postbus 326
9640 AH Veendam
Email: e.kielman@hetnet.nl

Ondernemersvereniging Wildervank (OVW)

Secretaris G. Pleszynski
Sportterreinstraat 7
9648 CA  Wildervank

Winkeliersvereniging Autorama Center

F.E. Schipper
Beneden Oosterdiep 165
9645 LN Veendam
t. 0568 617864

Goud

Flora 2
9642 LW Veendam
t. 0598 625190
Website: www.goudnetwerken.nl

Coöperatieve landbouwvereniging Borger en Tripscompagnie BA

M. Kroon
Borgercompagnieweg 33
9632 TC Borgercompagnie
Telefoon: 0598 381738

Landbouwvereniging Veendam en Ommelanden

CT. M. Latijnhouwers
Kibbelgaarn 2
9644 XP Veendam
Telefoon: 0598 614260

Landbouwvereniging Wildervank e.o.

H.G. Maathuis
Poststraat 35
9648 JM WIldervank
Telefoon: 0598 614260
Email: h.maathuis@uwnet.nl

LTO Noord afdeling Oude Veenkoloniën Borgercompagnie

LTO Noord afdeling
Secretaris C. Kamphuis
Nieuwe Compangnie 30
9605 PX Kiel – Windeweer
Telefoon 0598 325828