Selecteer een pagina
Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen nu officieel als stichting ingeschreven bij Kamer van Koophandel

Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen nu officieel als stichting ingeschreven bij Kamer van Koophandel

De gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is sinds december 2018 als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Begin 2019 wil de organisatie onder leiding van voorzitter Hans Bergsma naar voorbeeld van de succesvolle gebiedscooperatie in het Westerkwartier stappen gaan zetten. Uitgangspunt van een gebiedscoöperatie is: Collectief meer kansen!

Parkmanager Gert Brouwer van Parkmanagement de Veenkolonien heeft in 2016 samen met voorzitter Jacob Zwinderman van de Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) met het project De Nieuwe Veenkolonien de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe positieve samenwerking in de regio.

Het project De Nieuwe Veenkolonien werd door de Hanzehogeschool Groningen aangegrepen om voor Oost-Groningen net als in het Westerkwartier samen met ondernemersorganisaties een gebiedscooperatie te ontwikkelen.

Het initiatief wordt door de provincie Groningen en de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde en Westerwolde wordt ondersteund.

De Ondernemersvereniging Veendam Centraal heeft zich in 2018 bij het project aangesloten.

De Gebiedscoöperatie heeft voor 2019 een gebiedsagenda samengesteld op basis waarvan projecten worden ontwikkeld die economische en sociale meerwaarde zouden moeten opleveren voor Zuid- en Oost-Groningen.

Het betreft de volgende punten:

 • Biobased economy
 • Regionaal Voedsel en Landbouw
 • Energietransitie
 • Ondernemerschap
 • Sociaal Domein
 • Techniek en Maakindustrie
 • Innovatiewerkplaatsen

 

PMDV steunt ontwikkeling Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en Innovatiewerkplaatsen (IWP)

PMDV steunt ontwikkeling Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en Innovatiewerkplaatsen (IWP)

Tien ondernemersorganisaties uit Zuid- en Oost-Groningen hebben op 28 maart 2018 tijdens een bijeenkomst bij Variass in Veendam de intentie uitgesproken om de oprichting van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en de Innovatiewerkplaatsen (IWP) te ondersteunen.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft samen met de Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) twee jaar geleden met het project De Nieuwe Veenkolonien de aanzet gegeven tot dit initiatief dat is opgepakt door de Hanzehogeschool Groningen en inmiddels door de provincie Groningen en de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde en Westerwolde wordt ondersteund.

De Ondernemersvereniging Veendam Centraal heeft zich ook bij het project aangesloten.

De Hanzehogeschool heeft eerder al met veel succes een gebiedscooperatie ontwikkeld in het Westerkwartier.

De gebiedscooperatie heeft tot doel om samen de regio aantrekkelijker te maken, niet in de laatste plaats voor jongeren. ‘Van en voor ondernemers’ met het onderwijs en een faciliterende overheid.’ Meer reuring, meer innovatie, meer werk. Er is Europese subsidie aangevraagd om diverse projecten van de Gebiedscooperatie te kunnen financieren.

Aankomende tijd willen de samenwerkende ondernemersorganisaties, de gemeenten en de Hanzehogeschool samen de agenda vormen van de thema’s die belangrijk zijn voor onze regio. Een aantal thema’s zijn in verschillende bijeenkomsten al genoemd. Per thema gaan we aangeven welk doel we nastreven, welke doelgroep van belang is en welke input we gaan leveren met sprekers.

In mei heeft inmiddels een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij ondernemers en deskundigen met elkaar hebben gepraat over een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Moet de oude ambachtsschool terugkomen of kunnen we dat op een andere moderne manier aanpakken. Welke initiatieven lopen er al in onze regio? Hoe succesvol zijn die projecten?

Agenda startthema’s

 • Goed opgeleid personeel: betere aansluiting onderwijs op bedrijfsleven; hoogwaardige techniek en ambachtslieden, mei (heeft inmiddels plaatsgevonden)
 • Gezondheid en zorg; een gezonde en fitte regio, juni
 • Biobased, de nieuwste ontwikkelingen, juni
 • Energietransitie; zijn we er klaar voor?, juni

Per thema worden ondernemers uitgenodigd. Doel, plaats en tijd worden gecommuniceerd. Als u interesse heeft in deze bijeenkomsten of deel wilt nemen aan de ontwikkeling van de Gebiedscooperatie kunt u contact opnemen met U kunt de gebiedscooperatie volgen of bereiken via:

Website: www.gc-zog.nl
Hans Bergsma: hbergsma@gc-zog.nl
Jacob Zwinderman: jzwinderman@gc-zog.nl

U kunt de Innovatiewerkplaatsen van de Gebiedscooperatie ook bezoeken:

 • Innovatiewerkplaats Veendam, Cereslaan 2, Unit 5, Veendam
 • Innovatiewerkplaats Pekela, Scholtenswijk 1, Oude Pekela

Onderzoeksvragen

Studenten van de Hanzehogeschool zijn inmiddels enthousiast bezig met de voorbereiding van diverse projecten in Zuid- en Oost-Groningen. Zij gaan op verzoek van diverse bedrijven onderzoeken en projecten opzetten. Er zijn door diverse bedrijven inmiddels meer dan 30 onderzoeksvragen ingeddiend en meer dan 60 scholieren en studenten zijn inmiddels vanuit de Innovatiewerkplaats Pekela, de Innovatiewerkplaats Veendam en de Hemp Design Factory bezig met de beantwoording van deze vragen. Enkele projecten zijn al afgerond.

Onze regio is aantrekkelijk voor scholieren en studenten om met innovatieve zaken aan de slag te gaan.

Komt er een ander plein Veendam-Pekela tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland 2018?

Komt er een ander plein Veendam-Pekela tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland 2018?

De gemeenten Pekela en Veendam onderzoeken samen met de ondernemersorganisaties Parkmanagement De Veenkolonien, Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC) en Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) de mogelijkheid voor een andere opzet van het ondernemersplein Veendam – Pekela tijdens de ondernemersbeurs Promotiedagen Noord-Nederland die jaarlijks in november in Martini Plaza in Groningen gehouden wordt.

Diverse ondernemers hebben na de evaluatie van de beurs van vorig jaar aangegeven dat zij de hal waar het plein Veendam – Pekela tijdens de Promotiedagen te vinden is ten opzichte van de pleinen van andere gemeenten slecht vindbaar vinden.

Er wordt onder leiding van de gemeenten Pekela en Veendam met de beursorganisatie momenteel gesproken over de mogelijkheid om het plein Veendam – Pekela te verhuizen naar een andere hal. Zodra er meer informatie is zullen wij u dat via de site van Parkmanagement De Veenkolonien en onze nieuwsbrief melden.

Ondernemersbijeenkomst in Pekela over ‘Gezondheid op de werkvloer’

Ondernemersbijeenkomst in Pekela over ‘Gezondheid op de werkvloer’

De jaarlijkse ondernemersbijeenkomst in Pekela staat woensdag 7 juni 2017 in het teken van Gezondheid op de Werkvloer. Het toenemende belang van ondernemers bij een duurzaam personeelsbeleid. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle ondernemers in de gemeente Pekela en vindt plaats bij Siep&Co aan de H. Westerstraat 22 in Oude Pekela.

Vincent Bastiaans
, bewegingswetenschapper bij HAN SENECA, vertelt over het belang van gezondheid op de werkvloer en hoe dit centraal te stellen binnen het bedrijf.

Feliz Goos, gezondheidsmakelaar bij De Kompanjie, vertelt wat het kan opleveren wanneer ondernemers prioriteit geven aan gezondheid op de werkvloer.

Programma

18.00 -18.30 Inloop met buffet
18.30- 18.45 Opening door Hennie Hemmes, wethouder
18.45- 18.55 Korte presentatie door Stichting Siep&Co.
18.55- 19.40 Spreker Vincent Bastiaans, bewegingswetenschapper bij HAN SENECA
19.40- 20.10 Pauze
20.10- 20.55 Spreker Feliz Goos, gezondheidsmakelaar bij De Kompanjie
20.55- 21.10 Afsluiting door Hennie Hemmes, wethouder
21.10- 22.00 Afsluiting van de avond met een hapje en een drankje

Aanmelden

Bent u ondernemer in de gemeente Pekela en wilt u dit niet missen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan melanie.meijer@dekompanjie.nl. Graag bij de aanmelding vermelden de bedrijfsnaam, vestigingsadres en de namen van personen die aanwezig gaan zijn.

Samen met de Hanzehogeschool op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor Oost-Groningen

Samen met de Hanzehogeschool op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor Oost-Groningen

Honderden leerlingen van de Hanzehogeschool in Groningen gaan samen met ondernemers en gemeenten in Oost-Groningen naar nieuwe verdienmodellen voor Oost-Groningen. Uitgangspunt is de oprichting van een gebiedscoöperatie naar voorbeeld van een vergelijkbaar succesvol project in het Westerkwartier.

Parkmanagement De Veenkolonien is samen met de Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) betrokken bij de ontwikkeling van dit ambitieuze project dat de regio honderden banen kan opleveren. De komende maanden wordt het project verder uitgewerkt. Achter de schermen is er inmiddels al weer veel gebeurd. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Hoogleraar Willem Foorthuis werd op 23 maart in de voormalige strokartonfabriek Free & Co in Oude Pekela geïnstalleerd als lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen. Hij is de geestelijk vader en aanjager van de gebiedscoöperatie.

Foorthuis is een geboren Pekelder. Dat hij zijn lectoraat juist in Oude Pekela wilde laten beginnen lijkt dan logisch. Helemaal als je zijn fascinatie voor de rijke geschiedenis van de Veenkolonien kent. Het project De Nieuwe Veenkolonien dat Parkmanagement De Veenkolonien en OOP vorig jaar lanceerden tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland bracht zijn plannen in een stroomversnelling. Begin dit jaar hakte hij de knoop door. Zijn installatie moest plaatsvinden in de oude strokartonfabriek Free & Co.

De geschiedenis van de fabriek en Pekela toont volgens Foorthuis aantoont dat de regio tot veel meer instaat is dan op basis van het negatieve imago tegenwoordig gedacht wordt. Pekela was jarenlang juist toonaangevend in heel Europa, vertelde hij de 300 gasten uit het hele land die voor zijn installatie naar Oude Pekela waren gekomen.

Foorthuis is er van overtuigd dat de oude tijden kunnen herleven als ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineenslaan.

Jacqueline Gomashie, dean van het instituut voor Financieel Economisch Management, sprak tijdens de installatie van Foorthuis over één van de kernvragen van deze dag: Hoe komen we met het onderwijs en ondernemers samen verder?

De Hanzehogeschool werkt inmiddels al een aantal jaren met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier aan innovatiewerkplaatsen. Foorthuis wil in Oost-Groningen net zo’n gebiedscoöperatie realiseren. Na zijn installatie vond er in de strokartonfabriek een conferentie Duurzaam Cooperatief Ondernemen plaats.

In negen Action Labs werd gezocht naar de samenwerking op verschillende thema’s. Eén van de Action Labs waarin gezocht werd naar de match tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overheden was het Henneplab met dr. ir. Rob van Haren, lector Transitie Bio-economie.

De kernvraag: Een biobased kenniscentrum gericht op hennep in de regio, kan dat? Werd tijdens het lab en het volgende programma onderdeel Seal the Deal met een overtuigend ‘Ja!’ beantwoord. Hennepverwerker HempFlax exporteert nu hennepvezels naar het buitenland voor verdere verwerking. Hun doel is om die waarde toevoeging zelf te gaan doen en zo werkgelegenheid in Oude Pekela te creëren. Wethouder Hennie Hemmes tekende er namens de gemeente Pekela voor om het bedrijf hierbij te helpen.

Ondertussen is er ook al een moderne innovatieve startup-onderneming dankzij het project in zowel Veendam als Oude Pekela begonnen. My Placebook gaat het unieke kanalenstelsel in de Veenkolonien in kaart brengen. De waterwegen hebben een totale lengte van meer dan 7000 kilometer en is daarmee langer dan de Chinese muur. Volgens Willem Foorthuis is het kanalensysteem in Oost-Groningen het grootste landschappelijke kunstwerk dat ooit door mensen is gemaakt. Het zou volgens hem op de werelderfgoedlijst van UNESCO moeten komen.

My Placebook wil het Veenkoloniale kanalenstelsel gaan vermarkten.

My Placebook wordt ondersteund en geadviseerd door een groep veelzeggende partners, waaronder de Hanzehogeschool Groningen, ROC Noorderpoort, MBO Terra, Rijksuniversiteit Groningen, GasTerra, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en multinational ESRI.

De startup vestigt zich in het Vanberesteyn Centrum in Veendam en aan de Raadhuislaan 1 in Oude Pekela.