Selecteer een pagina
MVO als business model. Hoe pak je dat aan? 11 ondernemers uit Midden Groningen presenteren hun ervaringen

MVO als business model. Hoe pak je dat aan? 11 ondernemers uit Midden Groningen presenteren hun ervaringen

11 gedreven bedrijven uit Midden-Groningen hebben dit jaar meegedaan aan een Koploperproject waarbij zij een jaar begeleid zijn om hun organisatie te optimaliseren om optimaal maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen.

Woensdagmiddag 18 oktober 2017 presenteren deze bedrijven hun ervaringen. Ze vertellen tijdens een slotmanifestatie van het Koploperproject Midden Groningen in de Noordsuythoeve in Noordbroek over de drempels die overwonnen moesten worden en de behaalde successen.

Initiatief Parkmanagement

Het MVO-Koploperproject voor Midden Groningen is een initiatief van Parkmanagement Midden Groningen (PMMIG), Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV), DZyzzion, ReinAdvies en CirculairActief. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Midden Groningen, de provincie Groningen en de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

De slotmanifestatie van het Koploperproject Midden Groningen is bijzonder interessant voor ondernemers uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren die meer aandacht willen besteden aan MVO binnen hun bedrijf en willen leren van de ervaringen van andere bedrijven in de regio.

MVO als verdienmodel

Bedrijven die meedoen aan aanbestedingen van de overheid krijgen bonuspunten als zij aantoonbaar MVO-beleid voeren. Daarnaast geven ook steeds meer bedrijven de voorkeur aan offertes van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe kun je als ondernemer, instelling of overheid inspelen op de MVO-trend? Hoe doorbreek je traditionele patronen binnen bedrijven en organisaties om noodzakelijke veranderingen door te kunnen voeren? Wat kunnen we leren van de ervaringen van voorlopers? Van trendsetters? Daar draait het om tijdens de slotmanifestatie die in het teken staat van Aletta Jacobs.

Wat zou Aletta doen?

‘Wat zou Aletta doen?’  Dr. Aletta Jacobs, geboren in 1871 in Sappemeer, studeerde als eerste vrouwelijke arts in Nederland af aan de Universiteit van Groningen. Aletta Jacobs staat wereldwijd symbool voor het in gang zetten van de verandering. Zij kreeg het voor elkaar dat vrouwen meer rechten kregen. Dat ze mochten studeren. Dat ze arts konden worden. Dat was destijds ondenkbaar.

Hoe kreeg Aletta Jacobs het voor elkaar om haar conservatieve tegenstanders anders te laten denken en doen? Is de trendbreuk die zij destijds in gang zette vergelijkbaar met de energietransitie die nu speelt? De Google besteedde dit jaar wereldwijd op de homepagina van de zoekmachine aandacht aan Aletta Jacobs.

Dit jaar openen de leerlingen van het Dr. Aletta Jacobscollege het Koplopersymposium. De leerlingen werkten tijdens de Techniekweek aan het leefbaar houden van de omgeving voor toekomstige generaties. Nu staan zij te popelen om u als ondernemer van adviezen te voorzien.

Universitair Centrum voor Duurzaam Ondernemerschap

Dr. Gjalt de Jong, directeur van het Universitair Centrum voor Duurzaam Ondernemerschap, is gastspreker. Hij neemt de bezoekers van de slotmanifestatie in zijn presentatie mee op het strategisch pad waarlangs wereldwijd nieuwe business modellen tot stand komen.

Met inspirerende voorbeelden gaat De Jong uitleggen waarom duurzaam ondernemen een strategische keuze is die niet niet zo maar uit de lucht komt vallen. Daar is goed leiderschap voor nodig. Doorzettingsvermogen. Mensen die out of the box durven te denken en te doen.

En dat heeft ook consequenties: ondernemers zullen hun organisatie anders gaan inrichten. Ze  gaan anders om met hun personeel. Ze gaan anders en openlijker samenwerken met netwerk partners.

Landelijk energie-ambassadeur Nienke Homan

Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen is landelijk energie-ambassadeur.

Zij komt naar de slotmanifestatie in Noordbroek om onder meer iets te vertellen over de laatste ontwikkelingen op energiegebied in en buiten de provincie Groningen.

Hoogstwaarschijnlijk heeft de gedeputeerde interessante actuele tips voor ondernemers in Midden-Groningen.

Deelnemers Koploperproject Midden Groningen

De 11 deelnemers die dit jaar meegedaan hebben aan het Koploperproject Midden Groningen hebben in de praktijk delen van het betoog van De Jong ervaren. Zij gaan tijdens de slotmanifestatie hun ervaringen delen.

De bedrijven die hun ervaringen delen zijn: Dr. Aletta Jacobscollege, De Groene Klaver Hoveniers, van Ginkel Groep, Vegters Banketfabriek, Holthausen Groep, Gemeente Midden-Groningen i.o., Uw Eigen Secretariaat in Siddeburen, De Molenheerdt Cultureel Erfgoedbeheer en Intermezzo wonen in Siddeburen, BON-Holding in Zuidbroek, Wardenburg Beveiliging & Telecom in Kolham en Munnik Brandadvies in Kolham.

Aanmelden voor slotmanifestatie op woensdag 18 november

De slotmanifestatie vindt woensdagmiddag 18 oktober 2017 van 13.00 tot 17.00 uur plaats in De Noordsuythoeve in Noordbroek.​ Ondernemers die geïnteresseerd zijn in de bevindingen van deskundigen en hun collega’s in de regio kunnen zich aanmelden via de website van het Koploperproject Groningen. Meldt u meteen aan. Vol is vol.

Route
Vanaf de A7 (Groningen) neemt u afslag nummer 43, Zuidbroek. Daarna de N33 volgen tot aan de afslag Noordbroek.

Het Multifunctioneel Centrum ‘De Noordsuythoeve‘  vindt u aan de Schoolstraat 2 in Noordbroek.

Het programma van 18 oktober 2017:

12.45 – 13.00 uur Inloop
13.00 – Opening door leerlingen Aletta Jacobs College
13.30 – ‘Het gaat los!’ door Gjalt de Jong
14.15 – Presentatie E-lab / Inspireer Mij Nu initiatief Bibliotheek Hoogezand en Parkmanagement Midden Groningen
14.30 – Presentaties ondernemers Koplopergroep 1
15.00 – Pauze
15.15 – Presentaties ondernemers Koplopergroep 2
15.45 – Presentaties ondernemers Koplopergroep 3
16.15 – Prijsuitreiking beste Koplopers van Midden Groningen
16.30 – Afsluiting en netwerkborrel

EV Marktplein met diverse merken elektrische auto’s

Heeft het zin om als MVO-ondernemer te investeren in elektrische auto’s? Hoe rijden die auto’s eigenlijk. Bij de Noordsuythoeve in Noordbroek wordt een EV Marktplein ingericht met informatie over elektrisch vervoer. Op het EV marktplein kunnen de nieuwste modellen elektrische auto’s bekeken en gratis getest worden. Hoe rijdt zo’n elektrische Tesla, BMW of Renault nu eigenlijk? Of de Opel Ampera die dit najaar leverbaar wordt. Meldt u ter plekke aan voor een gratis testrit. Medewerkers van Mobility Service uit Eelde beantwoorden uw vragen graag.

Duurzame Italiaanse proeverij

In Froombosch runt de geboren Italiaan Gigi Bianco zijn duurzame kookstudio in Olanda! Bianco kookt al ruim 30 jaar duurzaam met pure en lokale ingredienten. Pas geplukte produkten uit de kas verdwijnen direct in de pan en verschijnen vers op je bord. Tijdens het symposium in Noordbroek is er een proeverij van typisch Italiaanse heerlijkheden en maak je kennis met de keuken van Italia in Olanda.

Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling volgend jaar gezamenlijk nieuwe beleidsregels vastgesteld voor inkoop en aanbestedingen in de periode 2017-2020. Het betreft 9 regels. Uit de richtlijnen blijkt dat de gemeenten de voorkeur geven contracten af te sluiten met lokale ondernemers en dat bedrijven die duurzaam ondernemen met social return extra kans maken aanbestedingen te winnen.

De nieuwe beleidsregels voor de drie gemeenten die volgend jaar samengaan in de nieuwe gemeente Midden Groningen zijn van belang voor ondernemers en instellingen die zaken doen met de gemeente. De regels maken duidelijk wat ondernemers van de gemeente mogen verwachten en wat de gemeente van hen verlangt als er zaken gedaan worden.
De nieuwe beleidsregels zien er als volgt uit:

Artikel 1 Reikwijdte

Deze regels zijn van toepassing op alle inkopen en aanbestedingen.
Artikel 2 Opdrachten onder de Europese drempelwaarden
1. De keuze van de uit te nodigen marktpartijen moet gebaseerd zijn op objectieve en transparante criteria.
2. Er wordt minimaal één geschikte lokale of, bij afwezigheid daarvan, één regionale marktpartij uitgenodigd. Hierbij wordt onder “lokaal” verstaan gevestigd op het grondgebied van één van de drie gemeenten en onder “regionaal” gevestigd op het grondgebied van de 3 noordelijke provincies.

Artikel 3 Inkoopvoorstel

Voor opdrachten met een waarde van meer dan:
a. € 50.000,- voor leveringen en diensten
b. € 100.000,- voor werken
zal vooraf een startformulier worden ingevuld, waarin wordt aangegeven hoe de opdracht in de markt gezet wordt. Dit startformulier wordt door de inkoper ingevuld en ondertekend door een adviseur inkoop en de leidinggevende van de inkoper.

Artikel 4 Duurzaamheid

Bij alle inkopen worden de door het AgentschapNL vastgestelde criteria voor duurzaam inkopen toegepast.

Artikel 5 Social Return

Bij opdrachten vanaf een waarde van € 100.000,- wordt samen met de inkoopadviseur onderzocht en vastgelegd of social return onderdeel uit kan maken van de opdracht en hoe deze in de opdracht wordt verwerkt.

Artikel 6 Inkoopvoorwaarden

1. De gemeenten passen bij de betreffende inkoop in ieder geval toe:
a. Op opdrachten met betrekking tot leveringen en diensten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde van toepassing.
b. Op opdrachten met betrekking tot werken zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorschriften 2012 dan wel de versie die bij het totstandkomen van de overeenkomst de meest recente is.
c. In afwijking van lid 1 onder a, zijn op opdrachten aan architecten en ingenieurs of inkoop van ingenieursadviezen en architecten van toepassing ‘De Nieuwe Regeling 2011’ en de ‘Aanvullende Voorwaarden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde bij De Nieuwe Regeling 2011’ dan wel de versies die bij het totstandkomen van de overeenkomst de meest recente zijn.

Daarnaast kunnen de gemeenten voor andere inkopen (bijvoorbeeld op het gebied van ICT) uniforme voorwaarden vaststellen. Dergelijke voorwaarden worden door de drie gemeenten vermeld op de website en in dien van toepassing ter hand gesteld bij de aanbestedingsdocumenten.

Artikel 7 Klachten over inkoop en aanbesteden

1. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben een gezamenlijk klachtenmeldpunt ingesteld. Belanghebbenden kunnen klachten over een inkoop- en/of aanbestedingstraject indienen bij het klachtenmeldpunt.

2. Op het indienen van klachten en de afhandeling daarvan is van toepassing de klachtenregeling inkoop en aanbesteden gemeenten Hoogezand –Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 2017.

Artikel 8 Publicatie inkoopplannen

Alle drie gemeenten publiceren hun jaarlijkse inkoopplannen op de gemeentelijke websites.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit inkoopbeleid treedt voor de drie gemeenten in werking op de dag na bekendmaking.

 

Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) is een strategische alliantie aangegaan met Parkmanagement Midden Groningen (PMMiG).

Parkmanagement De Veenkolonien is een stichting die actief is in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Pekela.

Parkmanagement Midden-Groningen is een vereniging die actief is in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

De besturen van beide parkmanagementorganisaties denken dat door krachtenbundeling de belangen van leden en deelnemers beter behartigd kunnen worden en er meer inkoopvoordeel gerealiseerd kan worden.

PMMiG en PMDV maken gezamenlijk gebruik van de diensten van parkmanager Gert Brouwer. De kosten, het netwerk en de kennis van de parkmanager worden waar mogelijk gedeeld door de parkmanagementorganisaties.

Door de gemeentelijke herindeling ontstaat er overlap in de werkgebieden van beide parkmanagement organisaties. Met name ondernemers in de gemeente Menterwolde hebben belang bij een belangenorganisatie die zowel gericht is op de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren als op de gemeente Veendam.