Selecteer een pagina
Ondernemers in Menterwolde kunnen zich presenteren op plein Midden-Groningen

Ondernemers in Menterwolde kunnen zich presenteren op plein Midden-Groningen

Ondernemers uit de gemeente Menterwolde kunnen zich op 7 en 8 november presenteren op het Plein Midden-Groningen van de Promotiedagen Noord-Nederland die dan in Martiniplaza Groningen worden gehouden.

Het beurscollectief vanuit Hoogezand-Sappemeer-Slochteren-Menterwolde is inmiddels druk bezig met de voorbereiding van de presentatie. Het collectief bestaat uit een projectgroep uit het bedrijfsleven en gemeenten. Zij nemen met de naam Plein Midden-Groningen een voorschot op de aanstaande fusie van de drie gemeenten.

Deelname aan het plein biedt voor ondernemers uit Menterwolde veel voordelen, zoals een gezamenlijk terras met catering en de georganiseerde netwerkbijeenkomsten.

Deelnemen

Bedrijven die meedoen aan het plein, dragen gezamenlijk bij in de kosten van terrashuur, aankleding en faciliteiten. Per deelnemer ligt dit bedrag op € 400,-

Optie 1: Complete stand € 960,- per 6 m2 of onbebouwd vloeroppervlak voor € 150,- per m2.

De prijs is inclusief verlichting, bedrijfsprofiel op website Promotiedagen, 100 relatiekaarten per 6 m2 en het onbeperkt versturen van digitale uitnodigingen.

De prijs van onbebouwd vloeroppervlak is € 150,- per m2, voor 6 m2 is dat € 900,-
Standhuur (excl. pleinbijdrage van € 400,- / excl. btw)

Optie 2 (NIEUW!)

Binnen de projectgroep is het idee ontstaan om compleet opgebouwde en ingerichte truss-stands aan te bieden. De stands hebben een open karakter, waarbij centraal in de stand een stuk ruimte met anderen, bijvoorbeeld branchegenoten, wordt gedeeld. Zo wordt nóg meer van elkaars contacten geprofiteerd en krijgt het plein een open karakter. De stands zijn compleet ingericht met statafels, krukken en een stamtafel, beschikken over verlichting en stroom, en zijn voorzien van een persoonlijke achter- en zijwand van bisonyl doek.

Op de illustraties is een standblok van 48 m2 weergegeven, verdeeld in stands van 12 m2. De meerkosten voor trussbouw voor zo’n 12 m2 stand zijn slechts € 650,- inclusief stroom, meubilair, full-colour doeken. U hoeft dan alleen de m2 te huren (€ 150,- / m2) en bespaart zo weer in vergelijking met het huren van een standaard stand. Kosten trussbouw voor andere afmetingen op aanvraag.

Aanmelden

Aanmelden kan via de pleinpagina op de website van de Promotiedagen Noord-Nederland. U kunt ook bellen met de beursorganisatie via telefoon 050-525 89 99.

U kunt ook contact opnemen met een van de leden van de projectgroep. Dat zijn Menno Pool van Wardenburg Beveiliging, Andrew van der Haar van Datacenter, Bert Zuurman van MCS, Alex Glazenborg van de gemeente Slochteren, Hans Holtkamp van de gemeente Hoogezand-Sappemeer of Otto Koetje van de gemeente Menterwolde.

Klik hier voor de brochure voor plein Midden-Groningen met meer informatie en tarieven.

Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling volgend jaar gezamenlijk nieuwe beleidsregels vastgesteld voor inkoop en aanbestedingen in de periode 2017-2020. Het betreft 9 regels. Uit de richtlijnen blijkt dat de gemeenten de voorkeur geven contracten af te sluiten met lokale ondernemers en dat bedrijven die duurzaam ondernemen met social return extra kans maken aanbestedingen te winnen.

De nieuwe beleidsregels voor de drie gemeenten die volgend jaar samengaan in de nieuwe gemeente Midden Groningen zijn van belang voor ondernemers en instellingen die zaken doen met de gemeente. De regels maken duidelijk wat ondernemers van de gemeente mogen verwachten en wat de gemeente van hen verlangt als er zaken gedaan worden.
De nieuwe beleidsregels zien er als volgt uit:

Artikel 1 Reikwijdte

Deze regels zijn van toepassing op alle inkopen en aanbestedingen.
Artikel 2 Opdrachten onder de Europese drempelwaarden
1. De keuze van de uit te nodigen marktpartijen moet gebaseerd zijn op objectieve en transparante criteria.
2. Er wordt minimaal één geschikte lokale of, bij afwezigheid daarvan, één regionale marktpartij uitgenodigd. Hierbij wordt onder “lokaal” verstaan gevestigd op het grondgebied van één van de drie gemeenten en onder “regionaal” gevestigd op het grondgebied van de 3 noordelijke provincies.

Artikel 3 Inkoopvoorstel

Voor opdrachten met een waarde van meer dan:
a. € 50.000,- voor leveringen en diensten
b. € 100.000,- voor werken
zal vooraf een startformulier worden ingevuld, waarin wordt aangegeven hoe de opdracht in de markt gezet wordt. Dit startformulier wordt door de inkoper ingevuld en ondertekend door een adviseur inkoop en de leidinggevende van de inkoper.

Artikel 4 Duurzaamheid

Bij alle inkopen worden de door het AgentschapNL vastgestelde criteria voor duurzaam inkopen toegepast.

Artikel 5 Social Return

Bij opdrachten vanaf een waarde van € 100.000,- wordt samen met de inkoopadviseur onderzocht en vastgelegd of social return onderdeel uit kan maken van de opdracht en hoe deze in de opdracht wordt verwerkt.

Artikel 6 Inkoopvoorwaarden

1. De gemeenten passen bij de betreffende inkoop in ieder geval toe:
a. Op opdrachten met betrekking tot leveringen en diensten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde van toepassing.
b. Op opdrachten met betrekking tot werken zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorschriften 2012 dan wel de versie die bij het totstandkomen van de overeenkomst de meest recente is.
c. In afwijking van lid 1 onder a, zijn op opdrachten aan architecten en ingenieurs of inkoop van ingenieursadviezen en architecten van toepassing ‘De Nieuwe Regeling 2011’ en de ‘Aanvullende Voorwaarden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde bij De Nieuwe Regeling 2011’ dan wel de versies die bij het totstandkomen van de overeenkomst de meest recente zijn.

Daarnaast kunnen de gemeenten voor andere inkopen (bijvoorbeeld op het gebied van ICT) uniforme voorwaarden vaststellen. Dergelijke voorwaarden worden door de drie gemeenten vermeld op de website en in dien van toepassing ter hand gesteld bij de aanbestedingsdocumenten.

Artikel 7 Klachten over inkoop en aanbesteden

1. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben een gezamenlijk klachtenmeldpunt ingesteld. Belanghebbenden kunnen klachten over een inkoop- en/of aanbestedingstraject indienen bij het klachtenmeldpunt.

2. Op het indienen van klachten en de afhandeling daarvan is van toepassing de klachtenregeling inkoop en aanbesteden gemeenten Hoogezand –Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 2017.

Artikel 8 Publicatie inkoopplannen

Alle drie gemeenten publiceren hun jaarlijkse inkoopplannen op de gemeentelijke websites.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit inkoopbeleid treedt voor de drie gemeenten in werking op de dag na bekendmaking.

 

Inspirerende avond over energiebesparing voor ondernemers uit Menterwolde

Inspirerende avond over energiebesparing voor ondernemers uit Menterwolde

Ondernemers uit Menterwolde kunnen zich volgende week woensdagavond 13 juli in de Heemtuin in Muntendam laten inspireren om koploper op het gebied van energiebesparing te worden. De gemeente Menterwolde, Koploper Groningen, Parkmanagement De Veenkolonien en Parkmanagement Midden Groningen roepen belangstellende bedrijven op zich te laten informeren over actuele bespaarkansen aan de hand van voorbeelden van collega-ondernemers elders uit de provincie.

Hoe kun je als ondernemer in Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde of Slochteren succesvol duurzaam investeren? Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden uit de provincie Groningen? Van welke subsidies kun je gebruik maken? En hoe voorkom je dat je bedrijf een boete krijgt omdat er te weinig aandacht is besteed aan het naleven van de wet?

Agenda Inspiratiebijeenkomst

Datum: woensdag 13 juli 2016
Locatie: Heemtuin, Nieuwe weg 127, 9649 AD Muntendam
Tijd: Inloop tussen 19:00 en 19:30 uur, start programma om 19:30 uur

  • 19:00 uur: inloop met koffie en lekkers
  • 19:30 uur: welkomstwoord door wethouder Jaap Borg van de gemeente Menterwolde voorstellen initiatiefnemers: DZyzzion Drachten, CirculairActief Midwolde en Rein Advies Wedde
  • 19.35 uur: Succesvol duurzaam investeren en ondernemen. Voorbeelden van projecten van bedrijven in de provincie Groningen. Onder meer waterstof en groengas van Holthausen uit Hoogezand. Presentatie door parkmanager Gert Brouwer van Parkmanagement Midden Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) en Parkmanagement De Veenkoloniën (Veendam, Menterwolde en Pekela)
  • 19.55 uur: Uitleg Koplopertraject door Ada Kruiter en Jaap de Vries
  • 20.30 uur: Koploperervaringen met Geert van der Veen van Pure Energie en Luit Huisman VIB
  • 20.55 uur: Afsluiting Ada Kruiter vervolg mogelijkheid voor aanmelding

Nu aanmelden voor Inspiratieavond Koploperproject

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren organiseren de Inspiratieavond over het Koploperproject samen met Koploper Groningen, Parkmanagement De Veenkolonien en Parkmanagement Midden Groningen. Ondernemers die willen weten of hun bedrijf voordeel kan putten dankzij het Koploperproject kunnen zich bij beleidsambtenaar Loes Heeling van de gemeente Hoogezand-Sappemeer aanmelden via haar mailadres l.heeling@hoogezand-sappemeer.nl.

Energiebesparen hoog op agenda

Energiebesparen staat momenteel hoog op de agenda staan bij diverse bedrijven. Ook omdat bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh electriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken wettelijk verplicht zijn om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Ondernemers die niet tijdig investeren kunnen beboet worden.

Maar ook kleinere bedrijven zijn er bij gebaat om energiebesparende maatregelen te nemen. U kunt voordeel hebben bij het uitbrengen van offertes of aanbestedingstrajecten.

Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren hebben eerder dit jaar besloten om in navolging van andere gemeenten in de provincies Friesland en Groningen te investeren in een Koploperproject. De gemeenten willen op die manier bedrijven stimuleren om actief aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen.

Ondernemers die meedoen aan het Koploperproject Midden Groningen kunnen zelf ervaren en zien dat duurzaam ondernemen niet alleen hoort en nodig is, maar ook lonend en boeiend kan zijn. 

Het koploperproject

De koploperprojecten zijn onder regie van Jaap de Vries van DZyzzion gestart in Friesland. Het resultaat van deze projecten is inmiddels is uitgegroeid tot een heel netwerk van zo’n 300 duurzame bedrijven en organisaties (gemeenten, zorgorganisaties, onderwijs) die gezamenlijk stappen zetten richting duurzaamheid en versterking van de regionale economie.

Ook buiten Friesland slaat het concept aan en er zijn al Koploperprojecten gestart in Groningen. (o.a. met de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Menterwolde, Veendam, Pekela en Zuidhorn). Uitgebreide informatie over de projecten is te vinden op de website http://www.koploperproject-groningen.nl.

Hoe het koploperproject werkt

De deelnemende bedrijven worden middels de DuOn-Scan (ISO 26000) van DZyzzion en de Milieubarometer grondig doorgelicht (nulmeting) op duurzaamheid. Hiertoe worden interviews afgenomen en de resultaten worden één op één doorgesproken.

Nieuwe kansen en verbetermogelijkheden worden in kaart gebracht en ondernemers gaan concreet aan de slag met verbeteracties.

Er worden ervaringen met andere Koplopers uitgewisseld en ook andere ondernemers worden gestimuleerd om werk te maken van duurzaam ondernemen.

Daarnaast zijn er bijeenkomsten, waarin de resultaten en te zetten stappen met de deelnemers onderling worden uitgewisseld. Het project rondt af met een Koplopersymposium waarop de deelnemers zich als duurzaam bedrijf kunnen profileren en tegelijkertijd andere bedrijven enthousiast kunnen maken om ook deel te nemen.

Rondom het project wordt publiciteit gegenereerd. Het project duurt ongeveer een jaar. Als u besluit mee te doen, kunt u een echte koploper worden! Uw bedrijf kan toonaangevend worden in uw directe omgeving of branche. En u kunt dankzij deelname aan het project voordeel hebben bij aanbestedingen op projecten ten opzichte van bedrijven die nog niet duurzaam ondernemen.

Koplopernetwerk in Groningen

DZyzzion, CirculairActief en Rein Advies hebben de handen ineen geslagen om ook de provincie Groningen geïnspireerd te krijgen en een impuls te geven aan een duurzame, regionale economie via het opbouwen van een soortgelijk koplopernetwerk. Op dit moment zijn er 9 Koplopers samen met kennisinstellingen en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier aan de slag met het Koploperproject in de gemeente Zuidhorn. Binnenkort start het Koploperproject in uw gemeente ondersteund door de gemeenten Hoogezand Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) is een strategische alliantie aangegaan met Parkmanagement Midden Groningen (PMMiG).

Parkmanagement De Veenkolonien is een stichting die actief is in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Pekela.

Parkmanagement Midden-Groningen is een vereniging die actief is in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

De besturen van beide parkmanagementorganisaties denken dat door krachtenbundeling de belangen van leden en deelnemers beter behartigd kunnen worden en er meer inkoopvoordeel gerealiseerd kan worden.

PMMiG en PMDV maken gezamenlijk gebruik van de diensten van parkmanager Gert Brouwer. De kosten, het netwerk en de kennis van de parkmanager worden waar mogelijk gedeeld door de parkmanagementorganisaties.

Door de gemeentelijke herindeling ontstaat er overlap in de werkgebieden van beide parkmanagement organisaties. Met name ondernemers in de gemeente Menterwolde hebben belang bij een belangenorganisatie die zowel gericht is op de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren als op de gemeente Veendam.

 

Contact

Contact met Parkmanagement De Veenkolonien

Parkmanager:
Gert Brouwer

Adres:
Beneden Oosterdiep 65
9641 JB Veendam

Telefoon: 06-31995740

Openingstijden: 8.00 – 18.00 uur (ma / vr)