Selecteer een pagina
Provincie Drenthe informeert over plannen verdubbeling N34

Provincie Drenthe informeert over plannen verdubbeling N34

De provincie Drenthe houdt op 6 april in Dalen en 7 april in Erm inloopbijeenkomsten over de verdubbeling van de N34 van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).

De plannen zijn verder uitgewerkt met behulp van de uitkomsten van de bijeenkomsten in januari en de gesprekken met bewoners en plaatselijke belangen.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden de actuele ontwerpen bekijken en informatie krijgen over de bestemmingsplanprocedure, planschade, grondverwerving en onderzoeken naar o.a. geluid, verkeer, luchtkwaliteit, flora en fauna. De bestemmingsplanprocedure start naar verwachting voor de zomer.

De planning verloopt volgens gedeputeerde Henk Brink voorspoedig: “Na de inloopavonden in januari hebben we de trajecten verder uitgewerkt en diverse onderzoeken uitgevoerd. Daarover zijn we steeds in nauw overleg met direct omwonenden, erkende overlegpartners, statenleden en gemeenteraden. We krijgen positieve reacties. Mensen begrijpen dat we met een verdubbeling van de N34 de doorstroming, de regionale economie en ook de veiligheid willen stimuleren.”

Data en locaties

Woensdag 6 april, Restaurant Cornelis, Hoofdstraat 29 in Dalen
Donderdag 7 april, Café-Restaurant Moorman, Oosterlangen 2 in Erm

Beide bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur.

Medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Op de website van de provincie Drenthe staat meer informatie over de plannen om de N34 te verdubbelen.

Provincie Groningen zet met Warmteplan in op 100 procent duurzame warmte

Provincie Groningen zet met Warmteplan in op 100 procent duurzame warmte

De provincie Groningen heeft een Warmteplan gemaakt om in 2050 in staat te zijn 100 procent duurzame warmte op te wekken voor woningen en bedrijven in Groningen.

Het Groninger Warmteplan bevat een Warmtekansenkaart en een uitvoeringsprogramma tot 2020 met veel ruimte voor innovatieve projecten.

Gedeputeerde Nienke Homan spreekt de ambitie uit om de provincie Groningen in 2050 energieneutraal te laten zijn. “Dat willen we bereiken met een mix van schone energiebronnen, warmte is een van die bronnen”, aldus gedeputeerde Homan. “Met de warmtekaart brengen we de kansen die we kunnen benutten in onze provincie in beeld”.

Het produceren van warmte neemt bijna 40 % van al het energieverbruik in Nederland voor haar rekening. Duurzame warmte is een van de speerpunten in de energietransitie.

Het Rijk heeft de provincies gevraagd om warmte integraal op te nemen in het ruimtelijk beleid en hiervoor een Warmteplan te maken. Warmte wordt nu bijna volledig opgewekt met aardgas. Deze energiebron raakt in Nederland snel op, draagt bij aan de opwarming van de aarde en de gasproductie in Groningen zorgt voor aardbevingen met veel schade en problemen.