Selecteer een pagina
Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkolonien (PmdV) maakt zich samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten in Groningen en Drenthe sterk voor voor het heropenen van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal. Daarnaast wordt aangedrongen en op een onderzoek naar de haalbaarheid voor het doortrekken van deze lijn naar Emmen.

De samenwerkende belangenorganisaties en overheden hebben op 20 november 2018 een gezamenlijke oproep aangeboden aan de gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen.

Een goede spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is volgens alle partijen essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling en vitaliteit van de regio.

Daarbij is het van belang dat steden zoals Groningen, Veendam, Stadskanaal en Emmen met hun (zorg)voorzieningen goed bereikbaar zijn voor omliggende gemeenten (en natuurlijk omgekeerd), omdat bereikbaarheid van voorzieningen helaas niet vanzelfsprekend is. 

Met een spoorverbinding wordt de bereikbaarheid niet alleen voor inwoners, ondernemers, studenten en forensen uit Stadskanaal sterk verbeterd, maar voor mensen uit een groot deel van oost- en zuidoost-Groningen, Drenthe en Overijssel.

Een gereactiveerde spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en een mogelijke verlenging naar Emmen is een onmisbare bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van de regio. 

In 2011 is de verbinding Zuidbroek – Veendam al succesvol gereactiveerd. Het aantal reizigers op deze lijn is vanaf de start hoger dan verwacht. Voor de verbinding Veendam – Stadskanaal wordt een zelfde succes verwacht.

De gemeenten roepen de provincie Groningen daarom op, conform de afspraak die zij heeft gemaakt met ProRail en het ministerie, om snel een definitief besluit te nemen. Voor de lijn is ongeveer 64 miljoen euro gereserveerd, voldoende om de spoorlijn te reactiveren.

Provincie Drenthe informeert over plannen verdubbeling N34

Provincie Drenthe informeert over plannen verdubbeling N34

De provincie Drenthe houdt op 6 april in Dalen en 7 april in Erm inloopbijeenkomsten over de verdubbeling van de N34 van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).

De plannen zijn verder uitgewerkt met behulp van de uitkomsten van de bijeenkomsten in januari en de gesprekken met bewoners en plaatselijke belangen.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden de actuele ontwerpen bekijken en informatie krijgen over de bestemmingsplanprocedure, planschade, grondverwerving en onderzoeken naar o.a. geluid, verkeer, luchtkwaliteit, flora en fauna. De bestemmingsplanprocedure start naar verwachting voor de zomer.

De planning verloopt volgens gedeputeerde Henk Brink voorspoedig: “Na de inloopavonden in januari hebben we de trajecten verder uitgewerkt en diverse onderzoeken uitgevoerd. Daarover zijn we steeds in nauw overleg met direct omwonenden, erkende overlegpartners, statenleden en gemeenteraden. We krijgen positieve reacties. Mensen begrijpen dat we met een verdubbeling van de N34 de doorstroming, de regionale economie en ook de veiligheid willen stimuleren.”

Data en locaties

Woensdag 6 april, Restaurant Cornelis, Hoofdstraat 29 in Dalen
Donderdag 7 april, Café-Restaurant Moorman, Oosterlangen 2 in Erm

Beide bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur.

Medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Op de website van de provincie Drenthe staat meer informatie over de plannen om de N34 te verdubbelen.