Selecteer een pagina
Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Met ingang van 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken voldoen aan een nieuwe informatieplicht. Hoe ze dat binnen drie maanden moeten doen en wat er verwacht wordt is echter nog onduidelijk.

Parkmanagement de Veenkolonien onderzoekt samen met CLOK en PM Energie of aangesloten ondernemers ondersteund kunnen worden. Ook wordt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesproken over een speciale informatiebijeenkomst voor ondernemers in Veendam en Pekela. Daarover later meer.

De nieuwe informatieverplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dinsdag 12 maart tijdens een bijeenkomst van CLOK Noord in Hoogeveen aan beleidsambtenaren en parkmanagers uit diverse gemeenten in Noord-Nederland toelichting gegeven op deze nieuwe informatieverplichting.

Parkmanagement de Veenkolonien was bij de bijeenkomst in Hoogeveen aanwezig.

De ambtenaren gaven na kritiek uit de zaal ruiterlijk toe dat de overheid eigenlijk veel te laat met informatie over de nieuwe verplichting naar buiten is gekomen. Ondernemers krijgen daardoor heel weinig tijd om aan de verplichting te voldoen.

Probleem was volgens de ambtenaren dat de software die de overheid voor deze verplichting heeft laten ontwikkelen niet tijdig klaar was. Desondanks is het volgens hen niet mogelijk om de ingangsdatum van de verplichting te verschuiven.

Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken moeten vóór 1 juli 2019 hun energieverbruik, genomen energiebesparingsmaatregelen en energiebesparingsplannen voor de komende 5 jaar melden aan de overheid.
Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Gemeenten worden volgens de RVO pas deze week ingelicht over het nieuwe beleid. Terwijl zij samen met de Omgevingsdienst moeten toezien op naleving van de regels en eventueel boetes moeten opleggen. Bedrijven die niet voldoen aan de informatieplicht begaan een economisch delict. De boetes kunnen zeer hoog zijn.

De bedrijven worden volgens de RVO pas over een à twee weken schriftelijk ingelicht over de informatieplicht.

Het is nog onduidelijk hoeveel werk het online invullen van de vragenlijsten van de RVO met zich mee brengt en wat de impact voor het bedrijfsleven zal zijn.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft de RVO gevraagd om speciaal voor deelnemers van PMDV binnen een maand in Veendam een praktische toelichting op de informatieprocedure te komen geven. De RVO is daartoe bereid. Er wordt gezamenlijk een datum geprikt.

Afvalverwerker SUEZ heeft inmiddels aangeboden om de bijeenkomst op de afvalverwerkingslocatie in Wildervank te laten plaatsvinden. Zodra de definitieve datum bekend is meldt PMDV dat via de website, nieuwsbrief en social media.

Stichting CLOK werkt samen met de overheid en parkmanagementorganisaties aan een duurzame regionale en lokale economie. CLOK onndersteunt parkmanagers en beleidsambtenaren bij het profesioneel uitoefenen van hun taken en het uitwisselen van kennis.

Landelijke ontwikkeling: Lokale ondernemers pakken hun rol bij faciliterende overheid

Landelijke ontwikkeling: Lokale ondernemers pakken hun rol bij faciliterende overheid

Wat doet een parkmanager? Wat is het belang van parkmanagement voor bedrijven en bedrijventerreinen? Vragen die bij ieder bedrijfsbezoek worden gesteld. Logisch, want ondernemers willen weten waar ze voor betalen.

Parkmanagement De Veenkolonien is lid van CLOK. Een landelijke stichting die parkmanagementorganisaties en gemeenten helpt efficient en effectief samen te werken.

Lokale parkmanagers kunnen daardoor efficienter werken en slim profiteren van succesvolle projecten elders in het land.

Parkmanagers in het hele land constateren dat de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van projecten op bedrijventerreinen aan het veranderen is.

De lokale overheid kiest steeds vaker voor een faciliterende rol in plaats van een initierende of participerende rol.

Er wordt meer initiatief en actie verwacht van ondernemers zelf. Bijvoorbeeld via ondernemersorganisaties en parkmanagement.

Column faciliterende overheden

 

Voorzitter Herman Timmermans van CLOK heeft een column aan deze ontwikkeling gewijd:

Faciliterende overheden. Maar wie neemt dan het initiatief? Op economisch gebied de ondernemersverenigingen!

Het is de faciliterende overheid. De ministeries, de provincies, de gemeente en de regio’s faciliteren.

En binnen de overheden zijn het vooral de gemeenten die de front-office naar de inwoners invullen.

Binnen de gemeente zijn het vooral de accountmanagers en medewerkers Economische Zaken die de faciliterende rol invullen naar de ondernemers.

Faciliteren.

Verwacht geen dikke nota’s en beleidsnotities meer.

Geen visies met prognoses tot in 2050. Niet heel veel beleidstaal waar eigenlijk alleen beleidsmakers in geïntereseerd zijn. Waar geen burger, laat staan ondernemer, op af komt.

Geen regie en koers bepalen door de overheid.

Het is aan de samenlevering.

De overheden willen faciliteren. Staan open voor initiatieven die er ook steeds meer komen.

Besturen van ondernemersverenigingen, besturen van ondernemersfondsen en besturen van park- en citymanagement nemen in sneltreinvaar op allerlei gebieden nu initiatieven.

Een paar voorbeelden?

  • beveiliging op bedrijventerreinen
  • parkmanagement op bedrijventerreinen
  • evenementen in binnensteden
  • energiebesparing op bedrijventerreinen
  • onderhoud van de openbare ruimte
  • promotie van winkelcentra
  • opknappen van gevels in winkelstraten
  • aanpakken van leegstand
  • werving medewerkers
  • productinnovaties tussen bedrijven op bedrijventerreinen

Gaat dit allemaal vanzelf? Nee, het is vaak pionieren, het gaat met vallen en opstaan. Maar het gebeurt.

Het is van groot belang om de opgedane kennis en vooral de praktijkervering te delen, zodat we een groeicure krijgen.

Het is van groot belang dat de lokale besturen van ondernemers die de kansen zien en benutten deze ook blijven pakken.

Het gaat steeds meer op gebiedsniveau plaatsvinden, op de bedrijventerrienen, in de winkelcentra. Daar wordt de winst behaald als het de komende jaren gaat over energietransitie en over innovatie.

Gebieden zijn de nieuwe topsectoren. Gefaciliteerd door de overheden.

Door: Herman Timmermans (Voorzitter Stichting CLOK)