Selecteer een pagina

Willen ondernemers in Veendam net als collega’s in Coevorden een Bedrijven Investeringszone (BIZ)?

Parkmanagement de Veenkolonien (PMDV) sluit zich aan bij het initiatief van de Ondernemersvereniging Veendam Centrum (OVC) om het draagvlak voor bedrijfsinvesteringszones in Veendam te onderzoeken. In Bedrijveninvesteringszones bundelen ondernemers hun krachten om de economische waarde van hun gebied en daarmee van hun bedrijven te versterken.

Wat is een Bedrijven Investeringszone (BIZ)? Wat kost een BIZ? Waarom denken PMDV en OVC dat een BIZ interessant kan zijn voor ondernemers in Veendam? En hebben de ondernemers er ook zelf nog iets over te zeggen?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van de omgeving. Alle ondernemers binnen dit gebied zijn wettelijk verplicht om een BIZ-heffing te betalen waarmee gezamenlijk gedragen activiteiten en projecten kunnen worden betaald.

Zo’n BIZ kan er alleen komen op initiatief van de ondernemers zelf. Voorwaarde is dat een ruime meerderheid van de ondernemers binnen de zone ermee instemt.

Met een BIZ betalen alle ondernemers en/of eigenaren van bedrijfspanden mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. De gemeente int de ondernemersbijdrage en keert deze uit aan de ondernemersorganisatie (soms na aftrek van de kosten van inning). De ondernemers bepalen zelf – zonder tussenkomst van de gemeente – wat er met het geld gebeurt.

Voorbeelden van BIZ-activiteiten zijn professioneel management, gebiedsmarketing, extra veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke evenementen, mooiere buitenruimte, parkeergelegenheid en betere bereikbaarheid.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor haar eigen taken als bijvoorbeeld “schoon en heel”.

Een delegatie van OVC, PMDV en beleidsambtenaren van de gemeente Veendam is onlangs naar Coevorden geweest waar parkmanagement en centrumwinkeliers ieder een eigen Bedrijven Investeringszone (BIZ) hebben.

 

 

 

De BIZ in de binnenstad van Coevorden is met ingang van 2019 een vervanging van de Reclamebelasting.

Coevorden is een van de vele gemeenten die inmiddels op verzoek

De ondernemersStichting BIZ Coevorden en Ondernemend Coevorden (OC) zijn de samenwerkingsverbanden van en voor álle ondernemers op de bedrijventerreinen in Coevorden. In het bestuur zitten ondernemers vanuit verschillende bedrijven.

Het doel van het ondernemersfonds BIZ is om de bedrijventerreinen van Coevorden economisch te versterken. Met speerpunten zoals:

  • structureel minder incidenten door collectief toezicht en door een start te maken met cameratoezicht;
  • een netter bedrijventerrein door snel afwijkingen, zoals zwerfvuil, defecte verlichting, etc. door te geven aan de gemeente;
  • meer saamhorigheid en een betere belangenbehartiging door een professioneel Parkmanagement waar alle bedrijven bij betrokken zijn;
  • duidelijke bewegwijzering realiseren als visitekaartje voor onze bedrijventerreinen;
  • blijven inzetten op het verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernement te behouden voor onze terreinen.

 

Beide ondernemersorganisaties laten zich inspireren door successen van BIZ-projecten elders in het land.

Sinds november 2014 hebben ondernemers wettelijk de mogelijkheid om de gemeenteraad te vragen om de gemeente een BIZ-bijdrage te laten heffen. Dit is een bestemmingsheffing die – zoals het letterlijk in de wet staat“strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.”

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Bedrijven die in dit gebied gevestigd zijn investeren collectief in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

 

De Wet op de bedrijveninvesteringszones, ook wel de BIZ-wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.