Selecteer een pagina
Landelijke ontwikkeling: Lokale ondernemers pakken hun rol bij faciliterende overheid

Landelijke ontwikkeling: Lokale ondernemers pakken hun rol bij faciliterende overheid

Wat doet een parkmanager? Wat is het belang van parkmanagement voor bedrijven en bedrijventerreinen? Vragen die bij ieder bedrijfsbezoek worden gesteld. Logisch, want ondernemers willen weten waar ze voor betalen.

Parkmanagement De Veenkolonien is lid van CLOK. Een landelijke stichting die parkmanagementorganisaties en gemeenten helpt efficient en effectief samen te werken.

Lokale parkmanagers kunnen daardoor efficienter werken en slim profiteren van succesvolle projecten elders in het land.

Parkmanagers in het hele land constateren dat de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van projecten op bedrijventerreinen aan het veranderen is.

De lokale overheid kiest steeds vaker voor een faciliterende rol in plaats van een initierende of participerende rol.

Er wordt meer initiatief en actie verwacht van ondernemers zelf. Bijvoorbeeld via ondernemersorganisaties en parkmanagement.

Column faciliterende overheden

 

Voorzitter Herman Timmermans van CLOK heeft een column aan deze ontwikkeling gewijd:

Faciliterende overheden. Maar wie neemt dan het initiatief? Op economisch gebied de ondernemersverenigingen!

Het is de faciliterende overheid. De ministeries, de provincies, de gemeente en de regio’s faciliteren.

En binnen de overheden zijn het vooral de gemeenten die de front-office naar de inwoners invullen.

Binnen de gemeente zijn het vooral de accountmanagers en medewerkers Economische Zaken die de faciliterende rol invullen naar de ondernemers.

Faciliteren.

Verwacht geen dikke nota’s en beleidsnotities meer.

Geen visies met prognoses tot in 2050. Niet heel veel beleidstaal waar eigenlijk alleen beleidsmakers in geïntereseerd zijn. Waar geen burger, laat staan ondernemer, op af komt.

Geen regie en koers bepalen door de overheid.

Het is aan de samenlevering.

De overheden willen faciliteren. Staan open voor initiatieven die er ook steeds meer komen.

Besturen van ondernemersverenigingen, besturen van ondernemersfondsen en besturen van park- en citymanagement nemen in sneltreinvaar op allerlei gebieden nu initiatieven.

Een paar voorbeelden?

  • beveiliging op bedrijventerreinen
  • parkmanagement op bedrijventerreinen
  • evenementen in binnensteden
  • energiebesparing op bedrijventerreinen
  • onderhoud van de openbare ruimte
  • promotie van winkelcentra
  • opknappen van gevels in winkelstraten
  • aanpakken van leegstand
  • werving medewerkers
  • productinnovaties tussen bedrijven op bedrijventerreinen

Gaat dit allemaal vanzelf? Nee, het is vaak pionieren, het gaat met vallen en opstaan. Maar het gebeurt.

Het is van groot belang om de opgedane kennis en vooral de praktijkervering te delen, zodat we een groeicure krijgen.

Het is van groot belang dat de lokale besturen van ondernemers die de kansen zien en benutten deze ook blijven pakken.

Het gaat steeds meer op gebiedsniveau plaatsvinden, op de bedrijventerrienen, in de winkelcentra. Daar wordt de winst behaald als het de komende jaren gaat over energietransitie en over innovatie.

Gebieden zijn de nieuwe topsectoren. Gefaciliteerd door de overheden.

Door: Herman Timmermans (Voorzitter Stichting CLOK)