Selecteer een pagina
“Industrienummers op bedrijventerreinen in Veendam zijn overbodig”

“Industrienummers op bedrijventerreinen in Veendam zijn overbodig”

Ze staan op de grote blauwe ANWB-borden langs de N33, op kleine witte bordjes en op blauw-witte verwijsborden voor bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Industrienummers. Een soort postcode voor bedrijven op bedrijventerreinen. Worden die nummers in Veendam tegenwoordig eigenlijk nog wel gebruikt? Die vraag rees woensdag 16 mei 2018 tijdens de jaarlijkse dagschouw van de Werkgroep Bedrijventerreinen Veendam Veilig. Bij de schouw werd geconstateerd dat sommige van die witte bordjes krom zijn of de palen waar ze aan zijn bevestigd zijn scheef staan. Heeft het zin om die bordjes te vervangen of kunnen deze wegwijzers evengoed gewoon worden verwijderd, was de vraag die de werkgroep opwierp.

Parkmanagement De Veenkoloniën heeft contact opgenomen met een aantal transportondernemingen in Veendam om hun visie te vragen over het gebruik van de witte bordjes. Wat de werkgroep al vermoedde blijkt te kloppen. Transportondernemingen zeggen dat de bordjes in Veendam nergens toe dienen. Dit in tegenstelling tot grote havens als Rotterdam en Antwerpen.aan

“We werken tegenwoordig meestal met geocodes op de navigatiesystemen die we gebruiken”, zegt de internationale transportondernemer Van Dijken. “Dat werkt heel nauwkeurig. Die bordjes worden alleen nog gebruikt in Rotterdam en Antwerpen. Maar dat zijn ook zulke gigantisch grote terreinen, daar zijn die bordjes wel praktisch. In Veendam zijn ze niet nodig. Veendam is overzichtelijk.”

Een woordvoerder van transportbedrijf Van der Lee bevestigt de uitleg van Van Dijken. Hij geeft bovendien nog een ander argument. “Die nummers hebben alleen zin als ze ook worden gebruikt door de geadresseerden”, zegt hij. “Je kunt die nummers als chauffeur alleen gebruiken als je ze online ook kunt vinden. Dan moeten bedrijven ze dus ook op hun website, hun facturen, pakbonnen of visitekaartjes vermelden. Maar dat doet bijna niemand. Dan kun je niet anders dan gewoon gebruik maken van het navigatisysteem.”

Alan Faber, voorzitter van de werkgroep Bedrijventerreinen Veendam Veilig en tevens eigenaar van reclamebureau Faber Reclame, ontwikkelt websites, briefpapier, huisstijlen en visitekaartjes. Hij beaamt de uitleg van Van Dijken. “Ik heb nog nooit opdracht gekregen van een bedrijf om die codes op hun reclame-uitingen te vermelden”, zegt hij.

Conclusie: de witte bordjes op de bedrijventerreinen zijn overbodig.

Advies: De gemeente hoeft borden die krom zijn of scheef staan niet meer te vervangen.

Landelijke ontwikkeling: Lokale ondernemers pakken hun rol bij faciliterende overheid

Landelijke ontwikkeling: Lokale ondernemers pakken hun rol bij faciliterende overheid

Wat doet een parkmanager? Wat is het belang van parkmanagement voor bedrijven en bedrijventerreinen? Vragen die bij ieder bedrijfsbezoek worden gesteld. Logisch, want ondernemers willen weten waar ze voor betalen.

Parkmanagement De Veenkolonien is lid van CLOK. Een landelijke stichting die parkmanagementorganisaties en gemeenten helpt efficient en effectief samen te werken.

Lokale parkmanagers kunnen daardoor efficienter werken en slim profiteren van succesvolle projecten elders in het land.

Parkmanagers in het hele land constateren dat de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van projecten op bedrijventerreinen aan het veranderen is.

De lokale overheid kiest steeds vaker voor een faciliterende rol in plaats van een initierende of participerende rol.

Er wordt meer initiatief en actie verwacht van ondernemers zelf. Bijvoorbeeld via ondernemersorganisaties en parkmanagement.

Column faciliterende overheden

 

Voorzitter Herman Timmermans van CLOK heeft een column aan deze ontwikkeling gewijd:

Faciliterende overheden. Maar wie neemt dan het initiatief? Op economisch gebied de ondernemersverenigingen!

Het is de faciliterende overheid. De ministeries, de provincies, de gemeente en de regio’s faciliteren.

En binnen de overheden zijn het vooral de gemeenten die de front-office naar de inwoners invullen.

Binnen de gemeente zijn het vooral de accountmanagers en medewerkers Economische Zaken die de faciliterende rol invullen naar de ondernemers.

Faciliteren.

Verwacht geen dikke nota’s en beleidsnotities meer.

Geen visies met prognoses tot in 2050. Niet heel veel beleidstaal waar eigenlijk alleen beleidsmakers in geïntereseerd zijn. Waar geen burger, laat staan ondernemer, op af komt.

Geen regie en koers bepalen door de overheid.

Het is aan de samenlevering.

De overheden willen faciliteren. Staan open voor initiatieven die er ook steeds meer komen.

Besturen van ondernemersverenigingen, besturen van ondernemersfondsen en besturen van park- en citymanagement nemen in sneltreinvaar op allerlei gebieden nu initiatieven.

Een paar voorbeelden?

  • beveiliging op bedrijventerreinen
  • parkmanagement op bedrijventerreinen
  • evenementen in binnensteden
  • energiebesparing op bedrijventerreinen
  • onderhoud van de openbare ruimte
  • promotie van winkelcentra
  • opknappen van gevels in winkelstraten
  • aanpakken van leegstand
  • werving medewerkers
  • productinnovaties tussen bedrijven op bedrijventerreinen

Gaat dit allemaal vanzelf? Nee, het is vaak pionieren, het gaat met vallen en opstaan. Maar het gebeurt.

Het is van groot belang om de opgedane kennis en vooral de praktijkervering te delen, zodat we een groeicure krijgen.

Het is van groot belang dat de lokale besturen van ondernemers die de kansen zien en benutten deze ook blijven pakken.

Het gaat steeds meer op gebiedsniveau plaatsvinden, op de bedrijventerrienen, in de winkelcentra. Daar wordt de winst behaald als het de komende jaren gaat over energietransitie en over innovatie.

Gebieden zijn de nieuwe topsectoren. Gefaciliteerd door de overheden.

Door: Herman Timmermans (Voorzitter Stichting CLOK)