Selecteer een pagina
“Industrienummers op bedrijventerreinen in Veendam zijn overbodig”

“Industrienummers op bedrijventerreinen in Veendam zijn overbodig”

Ze staan op de grote blauwe ANWB-borden langs de N33, op kleine witte bordjes en op blauw-witte verwijsborden voor bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Industrienummers. Een soort postcode voor bedrijven op bedrijventerreinen. Worden die nummers in Veendam tegenwoordig eigenlijk nog wel gebruikt? Die vraag rees woensdag 16 mei 2018 tijdens de jaarlijkse dagschouw van de Werkgroep Bedrijventerreinen Veendam Veilig. Bij de schouw werd geconstateerd dat sommige van die witte bordjes krom zijn of de palen waar ze aan zijn bevestigd zijn scheef staan. Heeft het zin om die bordjes te vervangen of kunnen deze wegwijzers evengoed gewoon worden verwijderd, was de vraag die de werkgroep opwierp.

Parkmanagement De Veenkoloniën heeft contact opgenomen met een aantal transportondernemingen in Veendam om hun visie te vragen over het gebruik van de witte bordjes. Wat de werkgroep al vermoedde blijkt te kloppen. Transportondernemingen zeggen dat de bordjes in Veendam nergens toe dienen. Dit in tegenstelling tot grote havens als Rotterdam en Antwerpen.aan

“We werken tegenwoordig meestal met geocodes op de navigatiesystemen die we gebruiken”, zegt de internationale transportondernemer Van Dijken. “Dat werkt heel nauwkeurig. Die bordjes worden alleen nog gebruikt in Rotterdam en Antwerpen. Maar dat zijn ook zulke gigantisch grote terreinen, daar zijn die bordjes wel praktisch. In Veendam zijn ze niet nodig. Veendam is overzichtelijk.”

Een woordvoerder van transportbedrijf Van der Lee bevestigt de uitleg van Van Dijken. Hij geeft bovendien nog een ander argument. “Die nummers hebben alleen zin als ze ook worden gebruikt door de geadresseerden”, zegt hij. “Je kunt die nummers als chauffeur alleen gebruiken als je ze online ook kunt vinden. Dan moeten bedrijven ze dus ook op hun website, hun facturen, pakbonnen of visitekaartjes vermelden. Maar dat doet bijna niemand. Dan kun je niet anders dan gewoon gebruik maken van het navigatisysteem.”

Alan Faber, voorzitter van de werkgroep Bedrijventerreinen Veendam Veilig en tevens eigenaar van reclamebureau Faber Reclame, ontwikkelt websites, briefpapier, huisstijlen en visitekaartjes. Hij beaamt de uitleg van Van Dijken. “Ik heb nog nooit opdracht gekregen van een bedrijf om die codes op hun reclame-uitingen te vermelden”, zegt hij.

Conclusie: de witte bordjes op de bedrijventerreinen zijn overbodig.

Advies: De gemeente hoeft borden die krom zijn of scheef staan niet meer te vervangen.

Parkmanagement De Veenkolonien wil overzicht AED’s bij bedrijven in Veendam, Menterwolde en Pekela

Parkmanagement De Veenkolonien wil overzicht AED’s bij bedrijven in Veendam, Menterwolde en Pekela

Stel dat een werknemer of bezoeker van een bedrijf op een bedrijventerrein in de gemeenten Veendam, Menterwolde of Pekela nu op dit moment een hartinfarct krijgt… Weet u dan wat u kunt doen om het leven van deze persoon te redden? Bedenk dat het verschil tussen leven of dood een kwestie van minuten is…

In Oost-Groningen is het aantal overlijdens door hartfalen vele malen hoger dan elders in het land, meldt RTL Nieuws. Eigenlijk is dat geen nieuws. We weten het al jaren. In 1997 meldde de Volkskrant ook al dat er in Oost-Groningen 17 procent meer hartinfarcten voorkomen dan elders. De kans dat er iemand in onze directe omgeving een hartinfarct krijgt is dus groter. En door de vergrijzing van onze samenleving neemt het aantal infarcten ook nog eens toe.

Parkmanagement De Veenkolonien heeft onlangs samen met ABC Live Support uit Nieuwe Pekela een versnelde avondtraining Bedrijfshulpverlening (BHV) georganiseerd. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om een of meer personeelsleden zo’n BHV-cursus te laten volgen.

Albert Boer van ABC Live Support leerde de deelnemers aan de training onder meer hoe zij in geval van een hartinfarct slachtoffers kunnen reanimeren met een Automatische Externe Defibrillator (AED).

 

 

Een AED s een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Een paar jaar geleden was er volop aandacht in de media voor deze apparatuur die inmiddels door diverse bedrijven en overheden is aangeschaft om in noodgevallen mensenlevens te kunnen redden.

Grote vraag is echter waar een AED hangt als je met spoed zo’n apparaat nodig bent? Of waar je mensen vindt die weten hoe ze iemand kunnen reanimeren?

Peter Borchers van Giezen Metaal uit Veendam was een van de deelnemers aan de versnelde BHV-training die door Albert Boer gegeven werd in de Borgerswoldhoeve in Veendam. Giezen Metaal heeft jaren geleden een AED aangeschaft. Het apparaat hangt aan een kapstok bij de ingang van het bedrijf, vertelt Borchers. Een investering van ruim 1500 Euro. “Dat heb ik er graag voor over als we er iemand mee kunnen redden. En bovendien kun je dat bedrag als bedrijf over een aantal jaren afschrijven van de belasting.”

Giezen Metaal is gevestigd aan de Poolsterweg op bedrijventerrein Dallen II, afslag Veendam-Zuid / Wildervank vanaf de N33. Vrijwel niemand weet dat het bedrijf een AED heeft, denkt Borchers. “Ik denk dat A7 Snelkoeriers, onze buurman, er ook wel een heeft. Maar ik weet het niet zeker. We hebben het er nooit over gehad.”

Parkmanagement De Veenkolonien denkt dat het een goed idee is om in navolging van Parkmanagement Hoorn in Noord-Holland ook in Veendam, Menterwolde en Pekela in kaart te brengen waar  momenteel AED-apparatuur hangt.

In 2011 maakte Parkmanagement Hoorn een inventarisatie van de aanwezige AED’s op de bedrijventerreinen in Hoorn. Destijds waren er bij 27 Hoornse bedrijven AED’s te vinden, inmiddels zijn dit er in Hoorn 68. Onlangs maakte Parkmanagement Hoorn een update.

Parkmanagement De Veenkolonien roept ondernemers, organisaties of anderen in Veendam, Menterwolde en Pekela op via het formulier onder deze pagina te melden of zij een AED bezitten. We willen graag inventariseren hoeveel AED’s er inmiddels beschikbaar zijn en waar deze apparatuur hangt. Ook bedrijven of organisaties die geen lid zijn van PMDV wordt gevraagd om het formulier op deze pagina in te vullen.

De gegevens willen we gebruiken om een actuele kaart te maken met locaties waar AED’s hangen. Deze kaart mag ook op andere sites van bedrijven, stichtingen, overheden of verenigingen worden geplaatst.

Heeft het zin om zo’n kaart op een website als die van de PMDV of andere organisaties te plaatsen? Niet als het een kwestie van leven of dood is en u nu meteen moet weten waar een AED hangt. In dat geval kunt u uiteraard beter meteen 112 bellen.

Het in kaart brengen van de locaties van AED’s in onze directe omgeving is echter wel goed om ons even te doen beseffen welke bedrijven en instellingen voor u klaar staan op het moment dat het er op aan komt. Als iedere minuut telt.

[contact-form][contact-field label=’Naam bedrijf of instelling met AED’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Adres’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Postcode’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Plaats’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Kunt u beschrijven waar de AED hangt?’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

 

Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.
Landelijke ontwikkeling: Lokale ondernemers pakken hun rol bij faciliterende overheid

Landelijke ontwikkeling: Lokale ondernemers pakken hun rol bij faciliterende overheid

Wat doet een parkmanager? Wat is het belang van parkmanagement voor bedrijven en bedrijventerreinen? Vragen die bij ieder bedrijfsbezoek worden gesteld. Logisch, want ondernemers willen weten waar ze voor betalen.

Parkmanagement De Veenkolonien is lid van CLOK. Een landelijke stichting die parkmanagementorganisaties en gemeenten helpt efficient en effectief samen te werken.

Lokale parkmanagers kunnen daardoor efficienter werken en slim profiteren van succesvolle projecten elders in het land.

Parkmanagers in het hele land constateren dat de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van projecten op bedrijventerreinen aan het veranderen is.

De lokale overheid kiest steeds vaker voor een faciliterende rol in plaats van een initierende of participerende rol.

Er wordt meer initiatief en actie verwacht van ondernemers zelf. Bijvoorbeeld via ondernemersorganisaties en parkmanagement.

Column faciliterende overheden

 

Voorzitter Herman Timmermans van CLOK heeft een column aan deze ontwikkeling gewijd:

Faciliterende overheden. Maar wie neemt dan het initiatief? Op economisch gebied de ondernemersverenigingen!

Het is de faciliterende overheid. De ministeries, de provincies, de gemeente en de regio’s faciliteren.

En binnen de overheden zijn het vooral de gemeenten die de front-office naar de inwoners invullen.

Binnen de gemeente zijn het vooral de accountmanagers en medewerkers Economische Zaken die de faciliterende rol invullen naar de ondernemers.

Faciliteren.

Verwacht geen dikke nota’s en beleidsnotities meer.

Geen visies met prognoses tot in 2050. Niet heel veel beleidstaal waar eigenlijk alleen beleidsmakers in geïntereseerd zijn. Waar geen burger, laat staan ondernemer, op af komt.

Geen regie en koers bepalen door de overheid.

Het is aan de samenlevering.

De overheden willen faciliteren. Staan open voor initiatieven die er ook steeds meer komen.

Besturen van ondernemersverenigingen, besturen van ondernemersfondsen en besturen van park- en citymanagement nemen in sneltreinvaar op allerlei gebieden nu initiatieven.

Een paar voorbeelden?

  • beveiliging op bedrijventerreinen
  • parkmanagement op bedrijventerreinen
  • evenementen in binnensteden
  • energiebesparing op bedrijventerreinen
  • onderhoud van de openbare ruimte
  • promotie van winkelcentra
  • opknappen van gevels in winkelstraten
  • aanpakken van leegstand
  • werving medewerkers
  • productinnovaties tussen bedrijven op bedrijventerreinen

Gaat dit allemaal vanzelf? Nee, het is vaak pionieren, het gaat met vallen en opstaan. Maar het gebeurt.

Het is van groot belang om de opgedane kennis en vooral de praktijkervering te delen, zodat we een groeicure krijgen.

Het is van groot belang dat de lokale besturen van ondernemers die de kansen zien en benutten deze ook blijven pakken.

Het gaat steeds meer op gebiedsniveau plaatsvinden, op de bedrijventerrienen, in de winkelcentra. Daar wordt de winst behaald als het de komende jaren gaat over energietransitie en over innovatie.

Gebieden zijn de nieuwe topsectoren. Gefaciliteerd door de overheden.

Door: Herman Timmermans (Voorzitter Stichting CLOK)

Groot zonnepark op bedrijventerrein Aa-stroom in Pekela

Groot zonnepark op bedrijventerrein Aa-stroom in Pekela

Solarfields, een ontwikkelaar van zonneparken, wil op het bedrijventerrein Aa-stroom in Pekela een groot zonnepark met 8.500 zonnepanelen realiseren. Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente Pekela en de eigenaar van de grond.

De overeenkomst geldt voor 25 jaar, waarbij het zonnepark een oppervlakte van 2,8 hectare krijgt en een capaciteit van 2 megawatt. De zonnepanelen leveren jaarlijks net zoveel stroom als circa 700 huishoudens verbruiken.

Volgens de Pekelder wethouder Jaap van Mannekes van de gemeente Pekela en aanjager van de ontwikkeling, is de komst van het zonnepark positief voor het bedrijventerrein.

Op dit moment heeft het perceel gelegen aan bedrijventerrein Aa-stroom geen functie. Met de komst van het zonnepark ontstaat opnieuw bedrijvigheid doordat er wordt gebouwd en het park gedurende minimaal 25 jaar wordt onderhouden.

De ontwikkelaar heeft voor het zonnepark in samenwerking met het provinciaal bouwheerschap een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Om het park te onttrekken aan het zicht wordt een aardenwal aangebracht die zal worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

Financiering

Belangrijke voorwaarde voor de realisatie van het park is het toekennen van subsidie, die Solarfields dit jaar gaat aanvragen. Als de financiële steun is toegezegd kan eind 2016 of begin 2017 met de bouw van het project worden begonnen. Solarfields biedt omwonenden de mogelijkheid om te participeren in het zonnepark. De omwonenden worden op een later tijdstip uitgenodigd en hierover geïnformeerd. Solarfields heeft ruim 25 projecten in ontwikkeling in Noord-Nederland en hoopt dit jaar 5 parken te kunnen realiseren.

Adressen ondernemersorganisaties in de Veenkolonien

Parkmanagement De Veenkolonien is een van de vele organisaties voor ondernemers in Menterwolde, Pekela en Veendam.

Iedere ondernemersvereniging heeft zijn eigen werkgebied. PMDV richt zich op B2B bedrijven op met name de bedrijventerreinen en industrieterreinen.

Waar mogelijk zoekt PMDV samenwerking met andere ondernemersverenigingen in zijn werkgebied Menterwolde, Pekela en Veendam.

Ondernemingsvereniging Oude Pekela (OOP)

Postbus 33
9665 ZG Oude Pekela
Website: www.ondernemingsverenigingoudepekela.nl

Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC)

Postbus 93
9640 AB Veendam
Email: info@vocnet.nl
Website: www.vocnet.nl 

Werkgeversvereniging VNO-NCW Noord

Postbus 132
9700 AC Groningen
Telefoon: 050 5343844
Email: info@vno-ncwnoord.nl
website: www.vno-ncwnoord.nl

MKB Noord

Postbus 983
9700 AZ Groningen
Telefoon: 050 5275757
Email: noord@mkb.nl

Ondernemersvereniging Veendam centraal (centrum Veendam)

Postbus 326
9640 AH Veendam
Email: e.kielman@hetnet.nl

Ondernemersvereniging Wildervank (OVW)

Secretaris G. Pleszynski
Sportterreinstraat 7
9648 CA  Wildervank

Winkeliersvereniging Autorama Center

F.E. Schipper
Beneden Oosterdiep 165
9645 LN Veendam
t. 0568 617864

Goud

Flora 2
9642 LW Veendam
t. 0598 625190
Website: www.goudnetwerken.nl

Coöperatieve landbouwvereniging Borger en Tripscompagnie BA

M. Kroon
Borgercompagnieweg 33
9632 TC Borgercompagnie
Telefoon: 0598 381738

Landbouwvereniging Veendam en Ommelanden

CT. M. Latijnhouwers
Kibbelgaarn 2
9644 XP Veendam
Telefoon: 0598 614260

Landbouwvereniging Wildervank e.o.

H.G. Maathuis
Poststraat 35
9648 JM WIldervank
Telefoon: 0598 614260
Email: h.maathuis@uwnet.nl

LTO Noord afdeling Oude Veenkoloniën Borgercompagnie

LTO Noord afdeling
Secretaris C. Kamphuis
Nieuwe Compangnie 30
9605 PX Kiel – Windeweer
Telefoon 0598 325828