Selecteer een pagina
AED Zechstein Stratenvolleybaltoernooi levert 1250 Euro op voor Stichting Groningen Hartveilig

AED Zechstein Stratenvolleybaltoernooi levert 1250 Euro op voor Stichting Groningen Hartveilig

De Stichting Groningen Hartveilig heeft vrijdagavond 25 mei na afloop van het AED Zechtstein Stratenvolleybaltoernooi in het Sportcentrum Veendam een cheque van 1250 Euro overhandigd gekregen. Dit bedrag is de opbrengst van de AED-actie die door Parkmanagement De Veenkoloniën in samenwerking met de organisatie van het stratenvolleybaltoernooi en de stichting Groningen Hartveilig is opgezet.

De organisatie van het toernooi heeft het inschrijfgeld van alle deelnemende teams ter beschikking gesteld aan de stichting Groningen Hartveilig. Deze stichting ijvert er samen met Parkmanagement De Veenkoloniën voor dat in alle woonwijken in Veendam AED’s komen te hangen waarmee levens van mensen die een hartaanval krijgen kunnen worden gered.

‘Ondernemen Vanuit Je Hart’. 24/7 een AED beschikbaar in iedere wijk van Veendam

‘Ondernemen Vanuit Je Hart’. 24/7 een AED beschikbaar in iedere wijk van Veendam

Parkmanagement De Veenkoloniën (PMDV), stichting Groningen HartVeilig en stichting Sport en Evenementenhallen Veendam lanceren het project ‘Ondernemen Vanuit Je Hart’. Ze willen samen met het bedrijfsleven en inwoners van Veendam er voor zorgen dat er in de gemeente Veendam per vierkante kilometer 24 uur per dag AED’s beschikbaar komen in innovatieve openbaar bereikbare buitenkasten.

Tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland wordt het project gelanceerd.Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan hartfalen. De kans op hartproblemen is in Oost-Groningen echter statistisch significant groter dan in de rest van het land. 5,3 procent van de Oost-Groningers loopt kans op hartfalen. In de rest van het land ligt dit percentage op ruim 3 procent.

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, Het is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van mensen met een hartstilstand. De AED geeft een schok door het lichaam van heet slachtoffer, waardoor het stilstaande hart als het ware wordt gereset en weer begint te kloppen.

Met dit project vergroten we de overlevingskansen van mensen die in Veendam een hartinfarct krijgen significant. We willen dat bereiken door op een moderne manier via het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi in Veendam met crowdfunding en sponsoracties voldoende budget voor het project in te zamelen.

Als iemand een hartaanval krijgt is het van groot belang om zo snel mogelijk met reanimatie te beginnen. In de praktijk blijkt dat de levensreddende handelingen voor de meeste slachtoffers te laat worden toegepast.

Iedere minuut na een hartinfarct heeft het slachtoffer 10 procent minder kans om te overleven.

Gemiddeld wordt binnen drie minuten 112 gebeld. De ambulance heeft 7 tot 13 minuten aanrijtijd…

Als er een AED in de buurt is en er mensen zijn die hartreanimatie weten toe te passen kunnen veel mensen nog gered worden, weet Wout Peters uit ervaring. Hij is broeder op een ambulance en bestuurslid van de stichting Groningen HartVeilig.

In Veendam zijn al veel AED’s beschikbaar. Probleem is alleen dat veel AED’s niet 24 uur per dag bereikbaar zijn. Ze hangen in openbare ruimten, sporthallen, scholen en bij bedrijven. Overdag is er dan geen probleem. Maar buiten kantooruren wel.

Probleem is ook dat veel AED’s niet regelmatig worden onderhouden. Ze zouden ieder jaar moeten worden gecontroleerd om te voorkomen dat de accu leeg is op het moment dat de AED moet worden ingezet.

Parkmanagement De Veenkolonien, stichting Groningen HartVeilig en stichting Sport en Evenementenhallen Veendam willen er nu samen voor zorgen dat gemeente, ondernemers en inwoners hun krachten gaan bundelen om per vierkante kilometer een AED in een buitenkast te krijgen die 24/7 beschikbaar is.

Moderne AED-kasten kunnen door de meldkamer van de ambulancedienst in Drachten na een melding via 112 op afstand worden geopend. In de directe omgeving van het slachtoffer krijgen mensen die een opleiding hartreanimatie hebben gehad via een app een melding met het adres van de AED en het slachtoffer. Zij kunnen dan terwijl de ambulance onderweg is al met levensreddende maatregelen beginnen tot de ambulance arriveert.

Om dit project te kunnen realiseren is er veel geld nodig. Tienduizenden Euro’s.

Daarnaast is het van belang draagvlak en betrokkenheid te realiseren.

Parkmanagement De Veenkolonien en stichting Groningen HartVeilig denken aan beide voorwaarden te kunnen voldoen door de actie te koppelen aan een sportief project dat samenhorigheid en bewuste betrokkenheid creëert.

Daartoe is samenwerking gezocht met de stichting Stratenvolleybal Veendam die al meer dan 25 jaar een stratenvolleybaltoernooi organiseert. Het stratenvolleybaltoernooi wordt ieder jaar in mei gehouden. Er doen tientallen teams aan mee. De doelstelling van het stratenvolleybaltoernooi is vrijwel identiek aan die van het project Ondernemen Vanuit Je Hart.

We gaan Veendammers nu oproepen om samen te strijden voor een AED in de eigen buurt. We gaan bedrijven vragen om deze teams te sponsoren. Met geld, maar ook door AED’s ter beschikking te stellen.

Stichting Groningen HartVeilig geeft alle deelnemers van het stratenvolleybaltoernooi gratis reanimatiecursussen. Na het toernooi is Veendam alleen dankzij deze cursussen al veel veiliger voor potentiele hartpatienten.

Diverse bedrijven hebben inmiddels spontaan hun medewerking toegezegd.

Het project wordt tijdens de promotiedagen Noord-Nederland in Martiniplaza in Groningen op 7 en 8 november officieel gelanceerd. Ondernemers die tijdens de beurs op het plein Veendam-Pekela staan hebben financiele steun toegezegd.

Het plein Veendam-Pekela staat dit jaar in het teken van innovatie. Tijdens de beurs presenteren diverse bedrijven innovatieve producten en projecten. Zij betalen voor iedere pitch een bijdrage aan het AED-project. Ook vindt er een verloting plaats.

Parkmanagement De Veenkolonien wil overzicht AED’s bij bedrijven in Veendam, Menterwolde en Pekela

Parkmanagement De Veenkolonien wil overzicht AED’s bij bedrijven in Veendam, Menterwolde en Pekela

Stel dat een werknemer of bezoeker van een bedrijf op een bedrijventerrein in de gemeenten Veendam, Menterwolde of Pekela nu op dit moment een hartinfarct krijgt… Weet u dan wat u kunt doen om het leven van deze persoon te redden? Bedenk dat het verschil tussen leven of dood een kwestie van minuten is…

In Oost-Groningen is het aantal overlijdens door hartfalen vele malen hoger dan elders in het land, meldt RTL Nieuws. Eigenlijk is dat geen nieuws. We weten het al jaren. In 1997 meldde de Volkskrant ook al dat er in Oost-Groningen 17 procent meer hartinfarcten voorkomen dan elders. De kans dat er iemand in onze directe omgeving een hartinfarct krijgt is dus groter. En door de vergrijzing van onze samenleving neemt het aantal infarcten ook nog eens toe.

Parkmanagement De Veenkolonien heeft onlangs samen met ABC Live Support uit Nieuwe Pekela een versnelde avondtraining Bedrijfshulpverlening (BHV) georganiseerd. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om een of meer personeelsleden zo’n BHV-cursus te laten volgen.

Albert Boer van ABC Live Support leerde de deelnemers aan de training onder meer hoe zij in geval van een hartinfarct slachtoffers kunnen reanimeren met een Automatische Externe Defibrillator (AED).

 

 

Een AED s een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Een paar jaar geleden was er volop aandacht in de media voor deze apparatuur die inmiddels door diverse bedrijven en overheden is aangeschaft om in noodgevallen mensenlevens te kunnen redden.

Grote vraag is echter waar een AED hangt als je met spoed zo’n apparaat nodig bent? Of waar je mensen vindt die weten hoe ze iemand kunnen reanimeren?

Peter Borchers van Giezen Metaal uit Veendam was een van de deelnemers aan de versnelde BHV-training die door Albert Boer gegeven werd in de Borgerswoldhoeve in Veendam. Giezen Metaal heeft jaren geleden een AED aangeschaft. Het apparaat hangt aan een kapstok bij de ingang van het bedrijf, vertelt Borchers. Een investering van ruim 1500 Euro. “Dat heb ik er graag voor over als we er iemand mee kunnen redden. En bovendien kun je dat bedrag als bedrijf over een aantal jaren afschrijven van de belasting.”

Giezen Metaal is gevestigd aan de Poolsterweg op bedrijventerrein Dallen II, afslag Veendam-Zuid / Wildervank vanaf de N33. Vrijwel niemand weet dat het bedrijf een AED heeft, denkt Borchers. “Ik denk dat A7 Snelkoeriers, onze buurman, er ook wel een heeft. Maar ik weet het niet zeker. We hebben het er nooit over gehad.”

Parkmanagement De Veenkolonien denkt dat het een goed idee is om in navolging van Parkmanagement Hoorn in Noord-Holland ook in Veendam, Menterwolde en Pekela in kaart te brengen waar  momenteel AED-apparatuur hangt.

In 2011 maakte Parkmanagement Hoorn een inventarisatie van de aanwezige AED’s op de bedrijventerreinen in Hoorn. Destijds waren er bij 27 Hoornse bedrijven AED’s te vinden, inmiddels zijn dit er in Hoorn 68. Onlangs maakte Parkmanagement Hoorn een update.

Parkmanagement De Veenkolonien roept ondernemers, organisaties of anderen in Veendam, Menterwolde en Pekela op via het formulier onder deze pagina te melden of zij een AED bezitten. We willen graag inventariseren hoeveel AED’s er inmiddels beschikbaar zijn en waar deze apparatuur hangt. Ook bedrijven of organisaties die geen lid zijn van PMDV wordt gevraagd om het formulier op deze pagina in te vullen.

De gegevens willen we gebruiken om een actuele kaart te maken met locaties waar AED’s hangen. Deze kaart mag ook op andere sites van bedrijven, stichtingen, overheden of verenigingen worden geplaatst.

Heeft het zin om zo’n kaart op een website als die van de PMDV of andere organisaties te plaatsen? Niet als het een kwestie van leven of dood is en u nu meteen moet weten waar een AED hangt. In dat geval kunt u uiteraard beter meteen 112 bellen.

Het in kaart brengen van de locaties van AED’s in onze directe omgeving is echter wel goed om ons even te doen beseffen welke bedrijven en instellingen voor u klaar staan op het moment dat het er op aan komt. Als iedere minuut telt.

[contact-form][contact-field label=’Naam bedrijf of instelling met AED’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Adres’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Postcode’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Plaats’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Kunt u beschrijven waar de AED hangt?’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

 

Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.