Selecteer een pagina

Privacy Statement

Stichting Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV)
Stichting Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) stimuleert, coördineert en optimaliseert (duurzame) samenwerking tussen overheid (provincie, gemeente, politie en brandweer) en ondernemingen op bedrijventerreinen in de gemeenten Veendam en Pekela. Hierbij staan bereikbaarheid, veiligheid en uitstraling centraal.

Met welk doel verwerkt Stichting Parkmanagement De Veenkolonien uw gegevens
Stichting Parkmanagement De Veenkolonien verwerkt uw gegevens om u regelmatig over actuele ontwikkelingen en interessante projecten op uw bedrijventerrein te informeren die van collectief belang zijn.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat nadrukkelijk met u is afgesproken. Bijvoorbeeld in het geval u gebruik wilt maken van collectief inkoopvoordeel voor deelnemers via Premium Partners van stichting Parkmanagement De Veenkolonien.

Parkmanagement De Veenkolonien heeft collectieve inkoopcontracten gesloten met:

  • PM Energie voor inkoop van energie
  • SUEZ voor afvalverwerking
  • Donker Groen hoveniers voor groenonderhoud
  • Securione Beveiliging BV voor beveiliging van bedrijfspanden

Nieuwsbrief

Stichting Parkmanagement De Veenkolonien informeert deelnemers over ontwikkelingen via een nieuwsbrief. Indien u niet meer op de hoogte wil worden gehouden van onze nieuwsbrief kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door onderaan de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken of een e-mail te sturen naar info@pmdv.nl.

Beveiliging
Stichting Parkmanagement De Veenkolonien voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft derhalve beveiligingsmaatregelen getroffen met betrekking tot het beschermen van de verzamelde persoonsgegevens.

Wijzigingsvoorbehoud
Stichting Parkmanagement De Veenkolonien houdt zich het recht voor om wijzigingen aan deze voorwaarden aan te brengen. Indien dit gedaan wordt zult u daar door ons op de hoogte van worden gesteld.