Selecteer een pagina

Tien ondernemersorganisaties uit Zuid- en Oost-Groningen hebben op 28 maart 2018 tijdens een bijeenkomst bij Variass in Veendam de intentie uitgesproken om de oprichting van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en de Innovatiewerkplaatsen (IWP) te ondersteunen.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft samen met de Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) twee jaar geleden met het project De Nieuwe Veenkolonien de aanzet gegeven tot dit initiatief dat is opgepakt door de Hanzehogeschool Groningen en inmiddels door de provincie Groningen en de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde en Westerwolde wordt ondersteund.

De Ondernemersvereniging Veendam Centraal heeft zich ook bij het project aangesloten.

De Hanzehogeschool heeft eerder al met veel succes een gebiedscooperatie ontwikkeld in het Westerkwartier.

De gebiedscooperatie heeft tot doel om samen de regio aantrekkelijker te maken, niet in de laatste plaats voor jongeren. ‘Van en voor ondernemers’ met het onderwijs en een faciliterende overheid.’ Meer reuring, meer innovatie, meer werk. Er is Europese subsidie aangevraagd om diverse projecten van de Gebiedscooperatie te kunnen financieren.

Aankomende tijd willen de samenwerkende ondernemersorganisaties, de gemeenten en de Hanzehogeschool samen de agenda vormen van de thema’s die belangrijk zijn voor onze regio. Een aantal thema’s zijn in verschillende bijeenkomsten al genoemd. Per thema gaan we aangeven welk doel we nastreven, welke doelgroep van belang is en welke input we gaan leveren met sprekers.

In mei heeft inmiddels een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij ondernemers en deskundigen met elkaar hebben gepraat over een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Moet de oude ambachtsschool terugkomen of kunnen we dat op een andere moderne manier aanpakken. Welke initiatieven lopen er al in onze regio? Hoe succesvol zijn die projecten?

Agenda startthema’s

  • Goed opgeleid personeel: betere aansluiting onderwijs op bedrijfsleven; hoogwaardige techniek en ambachtslieden, mei (heeft inmiddels plaatsgevonden)
  • Gezondheid en zorg; een gezonde en fitte regio, juni
  • Biobased, de nieuwste ontwikkelingen, juni
  • Energietransitie; zijn we er klaar voor?, juni

Per thema worden ondernemers uitgenodigd. Doel, plaats en tijd worden gecommuniceerd. Als u interesse heeft in deze bijeenkomsten of deel wilt nemen aan de ontwikkeling van de Gebiedscooperatie kunt u contact opnemen met U kunt de gebiedscooperatie volgen of bereiken via:

Website: www.gc-zog.nl
Hans Bergsma: hbergsma@gc-zog.nl
Jacob Zwinderman: jzwinderman@gc-zog.nl

U kunt de Innovatiewerkplaatsen van de Gebiedscooperatie ook bezoeken:

  • Innovatiewerkplaats Veendam, Cereslaan 2, Unit 5, Veendam
  • Innovatiewerkplaats Pekela, Scholtenswijk 1, Oude Pekela

Onderzoeksvragen

Studenten van de Hanzehogeschool zijn inmiddels enthousiast bezig met de voorbereiding van diverse projecten in Zuid- en Oost-Groningen. Zij gaan op verzoek van diverse bedrijven onderzoeken en projecten opzetten. Er zijn door diverse bedrijven inmiddels meer dan 30 onderzoeksvragen ingeddiend en meer dan 60 scholieren en studenten zijn inmiddels vanuit de Innovatiewerkplaats Pekela, de Innovatiewerkplaats Veendam en de Hemp Design Factory bezig met de beantwoording van deze vragen. Enkele projecten zijn al afgerond.

Onze regio is aantrekkelijk voor scholieren en studenten om met innovatieve zaken aan de slag te gaan.