Selecteer een pagina

Oldenburger|Fritom het predicaat Hofleverancier uitgereikt door de Commissaris van de Koning in Groningen. De uitreiking van deze eretitel vond plaats in cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn te Veendam.

Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer burgemeester Sipke Swierstra en wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam.

Eind vorig jaar werden stakeholders van Oldenburger|Fritom uitgenodigd om de 12e januari naar vanBeresteyn te komen. Omdat de toekenning van het predicaat onder strikt embargo lag, gaf de inhoud van deze uitnodiging weinig prijs.

Geruchten deden daardoor volop de ronde en aanvankelijk kwam er aan al het gespeculeer nog geen einde. De genodigden werden namelijk eerst getrakteerd op een voordracht van gastspreker Frank Krake, ook wel bekend als ‘De Rampondernemer’. Hij wist de theaterzaal van begin tot eind te boeien met zijn innemende verhaal over het overeind blijven als ondernemer na talloze tegenslagen.

Na deze inspirerende lezing volgde het moment suprême. De Commissaris reikte namens Zijne Majesteit de Koning het predicaat Hofleverancier uit aan algemeen directeur René Dale.

In zijn dankwoord noemde René de eretitel een fantastische bekroning op 100 jaar logistieke dienstverlening. Hij benadrukte de bijdrage van iedere stakeholder en die van de medewerkers in het bijzonder.

Een speciaal woord van dank ging uit naar de Gebroeders Oldenburger, Jan, Willy en Simon, die eveneens bij de bijeenkomst aanwezig waren. Zij zijn de kleinzonen van de man die het bedrijf in 1917 oprichtte: Jan Oldenburger.

Oldenburger|Fritom mag nu voor een periode van 25 jaar het Koninklijk Wapen voeren, met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”.

Daarna kan bestendiging worden aangevraagd voor een volgende periode van 25 jaar. Dit bijzondere recht kan worden toegekend aan ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio en minimaal honderd jaar bestaan. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, solidariteit en continuïteit. Op dit moment zijn circa 450 bedrijven gerechtigd tot het voeren van dit predicaat.