Selecteer een pagina
Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) is een strategische alliantie aangegaan met Parkmanagement Midden Groningen (PMMiG).

Parkmanagement De Veenkolonien is een stichting die actief is in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Pekela.

Parkmanagement Midden-Groningen is een vereniging die actief is in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

De besturen van beide parkmanagementorganisaties denken dat door krachtenbundeling de belangen van leden en deelnemers beter behartigd kunnen worden en er meer inkoopvoordeel gerealiseerd kan worden.

PMMiG en PMDV maken gezamenlijk gebruik van de diensten van parkmanager Gert Brouwer. De kosten, het netwerk en de kennis van de parkmanager worden waar mogelijk gedeeld door de parkmanagementorganisaties.

Door de gemeentelijke herindeling ontstaat er overlap in de werkgebieden van beide parkmanagement organisaties. Met name ondernemers in de gemeente Menterwolde hebben belang bij een belangenorganisatie die zowel gericht is op de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren als op de gemeente Veendam.

 

Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Met ingang van 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken voldoen aan een nieuwe informatieplicht. Hoe ze dat binnen drie maanden moeten doen en wat er verwacht wordt is echter nog onduidelijk.

Parkmanagement de Veenkolonien onderzoekt samen met CLOK en PM Energie of aangesloten ondernemers ondersteund kunnen worden. Ook wordt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesproken over een speciale informatiebijeenkomst voor ondernemers in Veendam en Pekela. Daarover later meer.

De nieuwe informatieverplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dinsdag 12 maart tijdens een bijeenkomst van CLOK Noord in Hoogeveen aan beleidsambtenaren en parkmanagers uit diverse gemeenten in Noord-Nederland toelichting gegeven op deze nieuwe informatieverplichting.

Parkmanagement de Veenkolonien was bij de bijeenkomst in Hoogeveen aanwezig.

De ambtenaren gaven na kritiek uit de zaal ruiterlijk toe dat de overheid eigenlijk veel te laat met informatie over de nieuwe verplichting naar buiten is gekomen. Ondernemers krijgen daardoor heel weinig tijd om aan de verplichting te voldoen.

Probleem was volgens de ambtenaren dat de software die de overheid voor deze verplichting heeft laten ontwikkelen niet tijdig klaar was. Desondanks is het volgens hen niet mogelijk om de ingangsdatum van de verplichting te verschuiven.

Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken moeten vóór 1 juli 2019 hun energieverbruik, genomen energiebesparingsmaatregelen en energiebesparingsplannen voor de komende 5 jaar melden aan de overheid.
Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Gemeenten worden volgens de RVO pas deze week ingelicht over het nieuwe beleid. Terwijl zij samen met de Omgevingsdienst moeten toezien op naleving van de regels en eventueel boetes moeten opleggen. Bedrijven die niet voldoen aan de informatieplicht begaan een economisch delict. De boetes kunnen zeer hoog zijn.

De bedrijven worden volgens de RVO pas over een à twee weken schriftelijk ingelicht over de informatieplicht.

Het is nog onduidelijk hoeveel werk het online invullen van de vragenlijsten van de RVO met zich mee brengt en wat de impact voor het bedrijfsleven zal zijn.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft de RVO gevraagd om speciaal voor deelnemers van PMDV binnen een maand in Veendam een praktische toelichting op de informatieprocedure te komen geven. De RVO is daartoe bereid. Er wordt gezamenlijk een datum geprikt.

Afvalverwerker SUEZ heeft inmiddels aangeboden om de bijeenkomst op de afvalverwerkingslocatie in Wildervank te laten plaatsvinden. Zodra de definitieve datum bekend is meldt PMDV dat via de website, nieuwsbrief en social media.

Stichting CLOK werkt samen met de overheid en parkmanagementorganisaties aan een duurzame regionale en lokale economie. CLOK onndersteunt parkmanagers en beleidsambtenaren bij het profesioneel uitoefenen van hun taken en het uitwisselen van kennis.

Samenwerking tussen Parkmanagement de Veenkoloniën en Ondernemersvereniging Veendam Centraal

Samenwerking tussen Parkmanagement de Veenkoloniën en Ondernemersvereniging Veendam Centraal

Parkmanagement de Veenkolonien (PMDV) en de Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC) hebben afgesproken om hun krachten waar mogelijk te bundelen.

De winkeliers in het centrum van Veendam kunnen voortaan gebruik maken van de collectieve inkoopcontracten die PMDV heeft afgesloten voor deelnemers op bedrijventerreinen in Veendam en Pekeka.

 

OVC-leden kunnen zich bijvoorbeeld nu aanmelden voor de verkorte BHV-training die ABC Livesupport op dinsdagavond 2 april in de Borgerswoldhoeve geeft aan leden van Parkmanagenent de Veenkolonien. De deelname kost 55 Euro. Voor veel ondernemers is de avondcursus bedrijfshulpverlening een uitkomst.

Leden van de winkeliersvereniging kunnen ook gebruikmaken van collectieve inkoopkorting op energie en afvalverwerking. PMDV werkt daarvoor samen met de partners PM Energie en SUEZ.

OVC leden die geinteresseerd zijn kunnen contact opnemen met parkmanager Gert Brouwer: 06-31995740 of mail@pmdv.nl.

Vanaf 2025 nieuwe spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal

Vanaf 2025 nieuwe spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal

De spoorverbinding van Groningen naar Veendam wordt definitief doorgetrokken naar Stadskanaal. De nieuwe treinverbinding moet in 2025 zijn gerealiseerd.

De provincie Groningen heeft hierover een akkoord bereikt met spoorwegbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), museumspoorlijn STAR en treinvervoerder Arriva.

Tussen Veendam en Stadskanaal wordt gebruikgemaakt van het bestaande STAR-traject. Dat is mogelijk vanwege een deal tussen de provincie en de STAR, die eigenaar is van de spoorlijn.

De dienstregeling is zo uitgekiend dat de museumspoorlijn en Arriva op zondag beiden de hele dag kunnen rijden op het spoor tussen Stadskanaal en Veendam.

2 april korte BHV-training voor medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij PMDV

2 april korte BHV-training voor medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij PMDV

PMDV biedt in samenwerking met ABC Live Support uit Oude Pekela opnieuw een verkorte training Bedrijfshulpverlening aan. Deelnemers voldoen binnen een avond aan de Arbowet. Leden van Parkmanagement de Veenkoloniën profiteren van een gunstig collectief tarief van 55 Euro per persoon. De training wordt dinsdagavond 2 april gegeven in de Borgerswoldhoeve in Veendam.

Het is de tweede keer dat PMDV samen met ABC Live Support deze verkorte BHV-training organiseert. De training wordt gegeven door Albert de Boer van ABC Live Support. Hij verzorgt al jarenlang professionele BHV cursussen voor bedrijven en particulieren. ABC Live Support is deelnemer van Parkmanagement De Veenkoloniën.

Tijdens de BHV-training leren de deelnemers onder meer:

 • Levensreddend handelen
 • Reanimatie
 • AED gebruik
 • Stabiele zijligging
 • Herkennen van een hartinfarct
 • Wat te doen bij een beroerte
 • Wat is flauwvallen en wat moet je dan doen
 • Brandveiligheid in een bedrijf

De BHV-training begint om 18.30 uur en eindigt om 22.00 uur.

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk. Er wordt naar gestreefd om het aantal deelnemers binnen de groep overzichtelijk te houden om het leereffect zo te verhogen.

Als het aantal deelnemers dat zich aanmeldt te hoog wordt organiseren we in overleg met de mensen die zich hebben aangemeld een tweede avond.

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet tenminste 1 gecertificeerde bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen moeten personeelsleden vaak een- of meerdaagse BHV-opleidingen bij een erkend opleidingsbedrijf volgen.

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHVers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHVers en de verplichting tot opleiding van de BHVers.

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen volgen personeelsleden vaak een- of meerdaagse BHV-opleidingen bij een erkend opleidingsbedrijf. Dankzij de verkorte BHV-training die door PMDV is georganiseerd profiteren deelnemers niet alleen van een laag tarief, maar besparen dus meteen ook nog eens veel tijd.

Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Aanmelden voor symposium over doortrekken spoorlijn Veendam – Stadskanaal – Emmen – Enschede

Aanmelden voor symposium over doortrekken spoorlijn Veendam – Stadskanaal – Emmen – Enschede

In Hotel Boschhuis in Ter Apel wordt dinsdag 26 februari 2019 een symposium gehouden over de spoorverbinding Groningen – Twente, ook wel de Nedersaksenlijn genoemd. Bestuurders van provincies en gemeenten uit Nederland en Duitsland gaan met elkaar en de zaal in discussie over de realisatiekansen.

Parkmanagement de Veenkolonien steunt samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten uit de regio het plan om de spoorverbinding van Groningen naar Veendam door te trekken naar Stadskanaal, Emmen en Twente. De spoorverbinding is goed voor de economische ontwikkeling van de regio. Veendam verandert van een eindstation in een belangrijk tussenstation.

Joachim Berends, CEO van de Duitse Bentheimer Eisenbahn, legt tijdens het symposium uit waarom het belangrijk is om de Nedersaksenlijn in een groter Europees verband op te nemen.

Aansluitend volgt een forumdiscussie met de gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen), Henk Brink (Drenthe) en Bert Boerman (Overijssel). Onder leiding van Marcel Nieuwenweg, bekend van RTV Noord, wisselen zij met de heren Friedrich Kethorn (Landrat van de Grafschaft Bentheim), Frans Zoetmulder (HUSA Transportation), Jan de Wit (rector van de RSG Ter Apel) en met de aanwezige inwoners en ondernemers van gedachten over een aantal stellingen. Geïnteresseerden kunnen zich voor het symposium aanmelden via www.nedersaksenlijn.nl.

Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn is een rechtstreekse verbinding tussen stadsregio Groningen – Assen en Twente, via de ontbrekende schakel tussen Veendam, Stadskanaal en Emmen. Door het herstellen van de vroegere spoorlijn tussen Veendam, Stadskanaal en Ter Apel en deze vervolgens door te trekken naar Emmen, ontstaat er een directe interregionale verbinding tussen de universiteitssteden Enschede en Groningen.

De gezamenlijke ondernemers in Ter Apel en de gemeente Westerwolde hebben daarbij een goede bereikbaarheid van sterke steden, een dynamisch platteland en een structurele versterking van de gehele regio voor ogen.

Het symposium komt mede tot stand dankzij subsidies van EDR – INTERREG Deutschland – Nederland.

Werkgroep Veilig Ondernemen Veendam gaat in het donker veiligheid bedrijventerreinen inspecteren

Werkgroep Veilig Ondernemen Veendam gaat in het donker veiligheid bedrijventerreinen inspecteren

De werkgroep Veilig Ondernemen Veendam met ondernemers, Parkmanagement de Veenkoloniën, gemeente Veendam, politie en brandweer houdt maandagavond 25 maart de jaarlijkse gezamenlijke nachtschouw voor bedrijventerreinen in de gemeente Veendam.

Er wordt twee keer per jaar een schouw gehouden. In de zomer dagschouw bij daglicht en in de winter een nachtschouw als het donker is.

Bij de schouw inspecteren leden van de werkgroep veilig ondernemen of de bedrijventerreinen en bedrijven in Veendam voldoen aan diverse veiligheidseisen en hoe het staat met het onderhoud van de terreinen.

Uiteindelijke doel is terugdringen of voorkomen van criminaliteit, brandgevaar of andere gevaarlijke situaties en schone representatieve bedrijventerreinen.

De werkgroep werd 11 jaar geleden opgericht in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO B). Destijds waren VOC en MKB Noord namens de ondernemers in Veendam betrokken. Parkmanagement De Veenkolonien heeft later de rol van VOC en MKB Noord overgenomen.

Eind februari meer duidelijkheid over spoorverbinding tussen Groningen – Veendam – Stadskanaal – Emmen en Twente?

Eind februari meer duidelijkheid over spoorverbinding tussen Groningen – Veendam – Stadskanaal – Emmen en Twente?

Eind januari 2019 wordt in Ter Apel een bijeenkomst gehouden over het plan voor het doortrekken van de spoorverbinding tussen Groningen en Veendam via Stadskanaal en Emmen naar Twente. De bijeenkomst is georganiseerd door ondernemers in Ter Apel.

Het plan voor de Nedersaksenlijn, zoals de verbinding genoemd wordt, wordt gesteund door diverse ondernemersorganisaties langs de beoogde route, waaronder Parkmanagement de Veenkolonien.

De samenwerkende ondernemersorganisaties en de gemeenten Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en Emmen hebben op 20 november 2018 een gezamenlijke oproep voor een haalbaarheidsonderzoek aangeboden aan de gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen.

De oproep krijgt nu een serieus vervolg tijdens de bijeenkomst die de ondernemers in Ter Apel eind februari houden. Gedeputeerden van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel gaan tijdens deze bijeenkomst met elkaar in discussie over het plan.

Ter Apel

De wens van zowel de ondernemers als de gemeente Westerwolde is dat de lijn uiteindelijk door Ter Apel komt te lopen. Dat dat gebeurt, is geen uitgemaakte zaak.

De Nedersaksenlijn moet lopen over het bestaande spoortracé tussen Groningen en Veendam. Via Stadskanaal zou de lijn vervolgens naar Emmen worden doorgetrokken, om daarna door te lopen richting Almelo. Het spoor tussen Veendam en Emmen is nog niet geschikt voor passagiersvervoer. Voor een deel ligt er zelfs helemaal geen spoor.

Blumenschau in Papenburg kans voor Veendammer ondernemers om te leren van successen vlak over de Duitse grens

Blumenschau in Papenburg kans voor Veendammer ondernemers om te leren van successen vlak over de Duitse grens

In de Duitse stad Papenburg wordt in juli en augustus 2019 een Blumenschau gehouden waar ook gemeenten in de omliggende Duitse en Nederlandse grensregio zich presenteren. Gemeente Veendam, Parkmanagement de Veenkolonien en Ondernemersvereniging Veendam Centraal hebben de krachten gebundeld om het lokale bedrijfsleven in Veendam in Duitsland te promoten.

Melanie Meijer van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Veendam licht toe waarom Veendam aan de Blumenschau mee doet:

De Blumenschau is in eerste instantie gericht op toerisme, maar er is ook een achterliggende lange termijnagenda. De deelnemende gemeenten zien kansen om op diverse vlakken van elkaar te leren, netwerken te verdiepen en in samenwerking met de Eems Dollard Regio gezamenlijk grensoverschrijdende projecten op te zetten. Behalve Veendam doen ook de gemeenten Oldambt en Westerwolde mee aan de Blumenschau.

Deelnemende Duitse en Nederlandse gemeenten trekken tijdens de Blumenschau in duo’s samen op. Veendam is daarbij aan de organiserende stad Papenburg gekoppeld. Deze koppeling is historisch interessant, omdat de oorsprong van de Duitse stad Papenburg in Wildervank ligt. Papenburg is naar voorbeeld van Wildervank gebouwd.

Gemeente Veendam, Parkmanagement de Veenkolonien en Ondernemersvereniging Veendam Centraal werken momenteel het thema uit waarmee we Veendam willen presenteren. Daarbij wordt niet alleen aandacht gericht op toerisme, maar ook op andere economische speerpunten die Veendam interessant maken voor Duitse toeristen, ondernemers en beleidsmakers.

80 procent van de leden van Parkmanagement de Veenkolonien verdient jaarlijkse bijdrage terug dankzij collectieve energieinkoop

80 procent van de leden van Parkmanagement de Veenkolonien verdient jaarlijkse bijdrage terug dankzij collectieve energieinkoop

Parkmanagement de Veenkolonien (PmdV) is de enige zakelijke belangenorganisatie in Veendam en Pekela waarbij hun jaarlijkse bijdrage ruimschoots kunnen terugverdienen. Tachtig procent van onze deelnemers bespaart dankzij collectieve inkoop via PM Energie jaarlijks honderden tot duizenden euros op de energierekening.

“Ik krijg regelmatig acquisiteurs van energiebedrijven aan de deur of telefoon en die beloven me hetzelfde wat jullie beloven”, zeggen veel ondernemers die Parkmanagement de Veenkolonien nog niet kennen vaak. Zij denken dat de collectieve inkoop via Parkmanagement de Veenkolonien niet veel verschilt van de aanbiedingen die ze doorgaans krijgen van andere organisaties.

Juist 2019 loont het zich dan om de proef op de som te nemen. Laat geheel vrijblijvend een offerte uitbrengen. Vrijwel iedere ondernemer die dat de afgelopen jaren heeft gedaan was verrast over de korting die via PM Energie kon worden geboden en werd spontaan deelnemer van PmdV.

Voor grootverbruikers kan PM Energie ook meetdiensteninkopen.

Door onze collectieve inkoop besparen ondernemers doorgaans circa 20-30% op het kale leveringstarief voor elektra. Voor een onderneming met een verbruik van 100.000 kWh per jaar levert dit al snel een besparing €1.500,- per jaar op. Enkele deelnemers van PmdV betalen dankzij de collectieve inkoop ruim 10.000 Euro jaarlijks.

Collectieve inkoop van gas levert doorgaans een besparing van circa 20-30% op het kale leveringstarief op. Ondernemers met een verbruik van 20.000 m3 op jaarbasis besparen alléén op het kale gastarief al snel €800,- per jaar.

PM Energie en collectieve inkoop

De collectieve inkoop via PM Energie verschilt van andere aanbieders omdat deze inkooporganisatie volstrekt onafhankelijk van energiebedrijven energie inkoopt voor louter bedrijfsoverkoepelende organisaties zoals parkmanagementorganisaties, ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en industriële kringen. Het inkoopadvies van PM Energie is absoluut objectief: zij hebben in tegenstelling tot acquisiteurs die voor enrgiebedrijven werken geen enkel belang bij het verkopen van specifieke producten.

Onafhankelijk advies

Door onafhankelijk bij meerdere leveranciers te tenderen, kan PM Energie een laagsteprijsgarantie bieden. Daarbij hebben de specialisten van PM Energie de tijd en expertise om van dag tot dag de energiemarkt te volgen. Op basis van deze informatie adviseert PM Energie de energiewerkgroepen van inkoopcollectieven. Deze werkgroepen, gevormd door ondernemers in het collectief, nemen de uiteindelijke inkoopbeslissingen. Zij besluiten bijvoorbeeld over wel of niet inkopen, leverancierskeuze en eenjarige of meerjarige contracten.

Maximale volumekorting

Een bijkomend voordeel hiervan is de mogelijkheid van verdere clustering van verschillende inkoopcollectieven, om zo een groter volumevoordeel af te dwingen. Doordat PM Eneergie voor tal van parkmanagementorganisaties de energieportefeuille beheerst, kunnen de inkoopspecialisten voor meerdere collectieven in een keer energie inkopen op de energiemarkt. PM Energie clustert de inkoopcollectieven zo dat er voor alle deelnemers maximale volumekorting afgedwongen wordt.

Andere diensten

Naast advies en ondersteuning bij het collectief inkopen van energie (elektra, gas en meetdiensten), biedt PM Energie ook advies en ondersteuning voor andere energievraagstukken, bijvoorbeeld over energiebesparing, groene stroom of het zelf opwekken van energie.

Bent u geïnteresseerd in een onafhankelijk energie-inkoopadvies? Wilt u weten of u dit jaar ook kunt besparen op de inkoop van gas en elektriciteit? Neem dan contact op met parkmanager Gert Brouwer: 06-31995740.

Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen nu officieel als stichting ingeschreven bij Kamer van Koophandel

Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen nu officieel als stichting ingeschreven bij Kamer van Koophandel

De gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is sinds december 2018 als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Begin 2019 wil de organisatie onder leiding van voorzitter Hans Bergsma naar voorbeeld van de succesvolle gebiedscooperatie in het Westerkwartier stappen gaan zetten. Uitgangspunt van een gebiedscoöperatie is: Collectief meer kansen!

Parkmanager Gert Brouwer van Parkmanagement de Veenkolonien heeft in 2016 samen met voorzitter Jacob Zwinderman van de Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) met het project De Nieuwe Veenkolonien de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe positieve samenwerking in de regio.

Het project De Nieuwe Veenkolonien werd door de Hanzehogeschool Groningen aangegrepen om voor Oost-Groningen net als in het Westerkwartier samen met ondernemersorganisaties een gebiedscooperatie te ontwikkelen.

Het initiatief wordt door de provincie Groningen en de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde en Westerwolde wordt ondersteund.

De Ondernemersvereniging Veendam Centraal heeft zich in 2018 bij het project aangesloten.

De Gebiedscoöperatie heeft voor 2019 een gebiedsagenda samengesteld op basis waarvan projecten worden ontwikkeld die economische en sociale meerwaarde zouden moeten opleveren voor Zuid- en Oost-Groningen.

Het betreft de volgende punten:

 • Biobased economy
 • Regionaal Voedsel en Landbouw
 • Energietransitie
 • Ondernemerschap
 • Sociaal Domein
 • Techniek en Maakindustrie
 • Innovatiewerkplaatsen