Selecteer een pagina
Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) is een strategische alliantie aangegaan met Parkmanagement Midden Groningen (PMMiG).

Parkmanagement De Veenkolonien is een stichting die actief is in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Pekela.

Parkmanagement Midden-Groningen is een vereniging die actief is in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

De besturen van beide parkmanagementorganisaties denken dat door krachtenbundeling de belangen van leden en deelnemers beter behartigd kunnen worden en er meer inkoopvoordeel gerealiseerd kan worden.

PMMiG en PMDV maken gezamenlijk gebruik van de diensten van parkmanager Gert Brouwer. De kosten, het netwerk en de kennis van de parkmanager worden waar mogelijk gedeeld door de parkmanagementorganisaties.

Door de gemeentelijke herindeling ontstaat er overlap in de werkgebieden van beide parkmanagement organisaties. Met name ondernemers in de gemeente Menterwolde hebben belang bij een belangenorganisatie die zowel gericht is op de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren als op de gemeente Veendam.

 

Oldenburger|Fritom heeft in Veendam meest duurzame distributiecentrum van Noord-Nederland

Oldenburger|Fritom heeft in Veendam meest duurzame distributiecentrum van Noord-Nederland

Logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom heeft aan de Zwaaikom in Veendam het meest duurzame distributiecentrum van Noord-Nederland in gebruik genomen. Het groene bedrijfspand is gebouwd door Remco Ruimtebouw.

Voor logistiek Oldenburger|Fritom is het state-of-the-art distributiecentrum de volgende stap naar een toekomst waarin duurzaam ondernemen centraal staat.

Het distributiecentrum van Oldenburger|Fritom is gebouwd volgens BREEAM Outstanding.

BREEAM is hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen en het 5-sterren BREEAM-certificaat Outstanding is het hoogst haalbare niveau.

Met een oppervlakte van 5.000 m2 en een hoogte van 15 meter wordt ruimte geboden aan meer dan 15.000 palletplaatsen en 6 loadingdocks. Daarnaast bestaat de duurzame nieuwbouw uit crossdock faciliteiten, een logistiek trainingscentrum en diverse kantoorruimtes.

Volgens de laatste duurzaamheidscriteria is er geen gasaansluiting aangelegd. Wel is er een warmtepomp geïnstalleerd, duurzame ledverlichting en een geavanceerd luchtklimaatsysteem.

Ook is er op het terrein een circulaire milieustraat ingericht voor optimale afvalverwerking. Verder is er een insectenhotel geplaatst om de lokale natuurwaarden te versterken, evenals diverse nestkasten, een kruidenrijk mengsel en klimop voor nestmogelijkheden van vogels.

Aanvankelijk zullen de warehousing activiteiten semiautomatisch ingevuld worden. De nodige voorbereidingen zijn echter getroffen om in de toekomst volautomatische logistieke oplossingen te kunnen bieden.

Willen ondernemers in Veendam net als collega’s in Coevorden een Bedrijven Investeringszone (BIZ)?

Parkmanagement de Veenkolonien (PMDV) sluit zich aan bij het initiatief van de Ondernemersvereniging Veendam Centrum (OVC) om het draagvlak voor bedrijfsinvesteringszones in Veendam te onderzoeken. In Bedrijveninvesteringszones bundelen ondernemers hun krachten om de economische waarde van hun gebied en daarmee van hun bedrijven te versterken.

Wat is een Bedrijven Investeringszone (BIZ)? Wat kost een BIZ? Waarom denken PMDV en OVC dat een BIZ interessant kan zijn voor ondernemers in Veendam? En hebben de ondernemers er ook zelf nog iets over te zeggen?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van de omgeving. Alle ondernemers binnen dit gebied zijn wettelijk verplicht om een BIZ-heffing te betalen waarmee gezamenlijk gedragen activiteiten en projecten kunnen worden betaald.

Zo’n BIZ kan er alleen komen op initiatief van de ondernemers zelf. Voorwaarde is dat een ruime meerderheid van de ondernemers binnen de zone ermee instemt.

Met een BIZ betalen alle ondernemers en/of eigenaren van bedrijfspanden mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. De gemeente int de ondernemersbijdrage en keert deze uit aan de ondernemersorganisatie (soms na aftrek van de kosten van inning). De ondernemers bepalen zelf – zonder tussenkomst van de gemeente – wat er met het geld gebeurt.

Voorbeelden van BIZ-activiteiten zijn professioneel management, gebiedsmarketing, extra veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke evenementen, mooiere buitenruimte, parkeergelegenheid en betere bereikbaarheid.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor haar eigen taken als bijvoorbeeld “schoon en heel”.

Een delegatie van OVC, PMDV en beleidsambtenaren van de gemeente Veendam is onlangs naar Coevorden geweest waar parkmanagement en centrumwinkeliers ieder een eigen Bedrijven Investeringszone (BIZ) hebben.

 

 

 

De BIZ in de binnenstad van Coevorden is met ingang van 2019 een vervanging van de Reclamebelasting.

Coevorden is een van de vele gemeenten die inmiddels op verzoek

De ondernemersStichting BIZ Coevorden en Ondernemend Coevorden (OC) zijn de samenwerkingsverbanden van en voor álle ondernemers op de bedrijventerreinen in Coevorden. In het bestuur zitten ondernemers vanuit verschillende bedrijven.

Het doel van het ondernemersfonds BIZ is om de bedrijventerreinen van Coevorden economisch te versterken. Met speerpunten zoals:

 • structureel minder incidenten door collectief toezicht en door een start te maken met cameratoezicht;
 • een netter bedrijventerrein door snel afwijkingen, zoals zwerfvuil, defecte verlichting, etc. door te geven aan de gemeente;
 • meer saamhorigheid en een betere belangenbehartiging door een professioneel Parkmanagement waar alle bedrijven bij betrokken zijn;
 • duidelijke bewegwijzering realiseren als visitekaartje voor onze bedrijventerreinen;
 • blijven inzetten op het verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernement te behouden voor onze terreinen.

 

Beide ondernemersorganisaties laten zich inspireren door successen van BIZ-projecten elders in het land.

Sinds november 2014 hebben ondernemers wettelijk de mogelijkheid om de gemeenteraad te vragen om de gemeente een BIZ-bijdrage te laten heffen. Dit is een bestemmingsheffing die – zoals het letterlijk in de wet staat“strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.”

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Bedrijven die in dit gebied gevestigd zijn investeren collectief in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

 

De Wet op de bedrijveninvesteringszones, ook wel de BIZ-wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.

Politie wil graag weten waar beveiligingscamera’s hangen in Veendam en Pekela

Politie wil graag weten waar beveiligingscamera’s hangen in Veendam en Pekela

De politie wil in het kader van het project Camera in Beeld graag van ondernemers op de bedrijventerreinen in Veendam en Pekela weten of ze beveiligingscamera’s gebruiken. Deelname aan het project heeft voor bedrijven veel voordelen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Het kost alleen tijd om het inventarisatieformulier in te vullen op de site van de politie, waarvoor u onderaan deze pagina een link vindt.

Stel dat er bij uw bedrijf een inbraak gepleegd wordt. Of u hebt last van vandalisme. En u wilt natuurlijk graag dat de daders gepakt worden. Zou het dan niet mooi zijn als de politie bij de opsporing geholpen kan worden door camerabeelden die bij andere bedrijven in de omgeving gemaakt zijn? We hebben goed nieuws voor u. Dit is mogelijk!

In 2014 is de Nationale politie gestart met het programma Camera in Beeld. Bij diverse grootschalige politieonderzoeken gaven steeds meer rechercheurs te kennen dat ze veel efficiënter en doelmatiger konden werken als ze zouden weten op welke plekken op bedrijventerreinen bewakingscamera’s hangen.

Zo ontstond het project Camera in Beeld.

Camera in Beeld verzamelt gegevens over camera’s in een database. De gegevens in deze database zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde mensen bij de politie. Zij kunnen zo snel achterhalen:

 1. Wie is de eigenaar van de camera?
 2. Wie is de contactpersoon (persoonlijke bereikbaarheidgegevens)?
 3. Hoe lang worden de beelden bewaard?
 4. Wat moet de recherche doen om de beelden te krijgen?
 5. Wat ziet de camera (zichtveldfoto)?
 6. Hoeveel camera’s zijn er?

Voor alle duidelijkheid: Camera in Beeld beschikt niet over live beelden, maar maakt gebruik van een zichtveldfoto om vast te stellen wat de camera ziet. Deze zijn dus niet voor derden beschikbaar.

Camera in Beeld draait binnen een beveiligde omgeving op het politie netwerk.Camera in Beeld beschikt over meer dan 230.000 cameraposities en is een belangrijk onderdeel van de Opsporing geworden.

Nu al is duidelijk dat Camera in Beeld rendement oplevert voor de Branche -organisatie, Justitie en de Politie. De opsporing kan nu vooraf al vaststellen of men wel of niet moet investeren op een camera.

Voor de toekomst zal het buitengewoon fijn zijn als er vele cameraposities binnen het programma Camera in Beeld bekend zijn. Dit gaat alle partijen helpen en zeker de opsporing.

Onder andere kunt u uw camera (s) aanmelden via:
www.politie.nl/cib Op deze webpagina van de politie kunt u ook meer informatie vinden over Camera in Beeld.

Zaterdag 8 juni open dag brandweerkazerne in Nieuwe Pekela

Zaterdag 8 juni open dag brandweerkazerne in Nieuwe Pekela

De brandweer in Nieuwe Pekela houdt op zaterdag 8 juni een open middag. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen op die dag zelf ervaren hoe de brandweer werkt. Bezoekers mogen alle voertuigen bekijken, blussen met de brandweerspuit en kinderen kunnen lekker springen op een springkussen. Daarnaast kun je al je vragen stellen over brandveiligheid.

De hele dag worden demonstraties gegeven. Bijvoorbeeld van een vlam in de pan en wat de brandweer doet bij een ongeval met meerdere auto’s.

Bezoekers zijn van 13.00 tot 16.00 uur welkom in en achter de kazerne op Pekelwerk 8 in Nieuwe Pekela. De toegang is gratis.

Parkeren Parkeerruimte is voldoende aanwezig; graag hierbij de aanwijzingen en borden volgen.

Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Met ingang van 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken voldoen aan een nieuwe informatieplicht. Hoe ze dat binnen drie maanden moeten doen en wat er verwacht wordt is echter nog onduidelijk.

Parkmanagement de Veenkolonien onderzoekt samen met CLOK en PM Energie of aangesloten ondernemers ondersteund kunnen worden. Ook wordt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesproken over een speciale informatiebijeenkomst voor ondernemers in Veendam en Pekela. Daarover later meer.

De nieuwe informatieverplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dinsdag 12 maart tijdens een bijeenkomst van CLOK Noord in Hoogeveen aan beleidsambtenaren en parkmanagers uit diverse gemeenten in Noord-Nederland toelichting gegeven op deze nieuwe informatieverplichting.

Parkmanagement de Veenkolonien was bij de bijeenkomst in Hoogeveen aanwezig.

De ambtenaren gaven na kritiek uit de zaal ruiterlijk toe dat de overheid eigenlijk veel te laat met informatie over de nieuwe verplichting naar buiten is gekomen. Ondernemers krijgen daardoor heel weinig tijd om aan de verplichting te voldoen.

Probleem was volgens de ambtenaren dat de software die de overheid voor deze verplichting heeft laten ontwikkelen niet tijdig klaar was. Desondanks is het volgens hen niet mogelijk om de ingangsdatum van de verplichting te verschuiven.

Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken moeten vóór 1 juli 2019 hun energieverbruik, genomen energiebesparingsmaatregelen en energiebesparingsplannen voor de komende 5 jaar melden aan de overheid.
Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Gemeenten worden volgens de RVO pas deze week ingelicht over het nieuwe beleid. Terwijl zij samen met de Omgevingsdienst moeten toezien op naleving van de regels en eventueel boetes moeten opleggen. Bedrijven die niet voldoen aan de informatieplicht begaan een economisch delict. De boetes kunnen zeer hoog zijn.

De bedrijven worden volgens de RVO pas over een à twee weken schriftelijk ingelicht over de informatieplicht.

Het is nog onduidelijk hoeveel werk het online invullen van de vragenlijsten van de RVO met zich mee brengt en wat de impact voor het bedrijfsleven zal zijn.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft de RVO gevraagd om speciaal voor deelnemers van PMDV binnen een maand in Veendam een praktische toelichting op de informatieprocedure te komen geven. De RVO is daartoe bereid. Er wordt gezamenlijk een datum geprikt.

Afvalverwerker SUEZ heeft inmiddels aangeboden om de bijeenkomst op de afvalverwerkingslocatie in Wildervank te laten plaatsvinden. Zodra de definitieve datum bekend is meldt PMDV dat via de website, nieuwsbrief en social media.

Stichting CLOK werkt samen met de overheid en parkmanagementorganisaties aan een duurzame regionale en lokale economie. CLOK onndersteunt parkmanagers en beleidsambtenaren bij het profesioneel uitoefenen van hun taken en het uitwisselen van kennis.

Samenwerking tussen Parkmanagement de Veenkoloniën en Ondernemersvereniging Veendam Centraal

Samenwerking tussen Parkmanagement de Veenkoloniën en Ondernemersvereniging Veendam Centraal

Parkmanagement de Veenkolonien (PMDV) en de Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC) hebben afgesproken om hun krachten waar mogelijk te bundelen.

De winkeliers in het centrum van Veendam kunnen voortaan gebruik maken van de collectieve inkoopcontracten die PMDV heeft afgesloten voor deelnemers op bedrijventerreinen in Veendam en Pekeka.

 

OVC-leden kunnen zich bijvoorbeeld nu aanmelden voor de verkorte BHV-training die ABC Livesupport op dinsdagavond 2 april in de Borgerswoldhoeve geeft aan leden van Parkmanagenent de Veenkolonien. De deelname kost 55 Euro. Voor veel ondernemers is de avondcursus bedrijfshulpverlening een uitkomst.

Leden van de winkeliersvereniging kunnen ook gebruikmaken van collectieve inkoopkorting op energie en afvalverwerking. PMDV werkt daarvoor samen met de partners PM Energie en SUEZ.

OVC leden die geinteresseerd zijn kunnen contact opnemen met parkmanager Gert Brouwer: 06-31995740 of mail@pmdv.nl.

Vanaf 2025 nieuwe spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal

Vanaf 2025 nieuwe spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal

De spoorverbinding van Groningen naar Veendam wordt definitief doorgetrokken naar Stadskanaal. De nieuwe treinverbinding moet in 2025 zijn gerealiseerd.

De provincie Groningen heeft hierover een akkoord bereikt met spoorwegbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), museumspoorlijn STAR en treinvervoerder Arriva.

Tussen Veendam en Stadskanaal wordt gebruikgemaakt van het bestaande STAR-traject. Dat is mogelijk vanwege een deal tussen de provincie en de STAR, die eigenaar is van de spoorlijn.

De dienstregeling is zo uitgekiend dat de museumspoorlijn en Arriva op zondag beiden de hele dag kunnen rijden op het spoor tussen Stadskanaal en Veendam.

2 april korte BHV-training voor medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij PMDV

2 april korte BHV-training voor medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij PMDV

PMDV biedt in samenwerking met ABC Live Support uit Oude Pekela opnieuw een verkorte training Bedrijfshulpverlening aan. Deelnemers voldoen binnen een avond aan de Arbowet. Leden van Parkmanagement de Veenkoloniën profiteren van een gunstig collectief tarief van 55 Euro per persoon. De training wordt dinsdagavond 2 april gegeven in de Borgerswoldhoeve in Veendam.

Het is de tweede keer dat PMDV samen met ABC Live Support deze verkorte BHV-training organiseert. De training wordt gegeven door Albert de Boer van ABC Live Support. Hij verzorgt al jarenlang professionele BHV cursussen voor bedrijven en particulieren. ABC Live Support is deelnemer van Parkmanagement De Veenkoloniën.

Tijdens de BHV-training leren de deelnemers onder meer:

 • Levensreddend handelen
 • Reanimatie
 • AED gebruik
 • Stabiele zijligging
 • Herkennen van een hartinfarct
 • Wat te doen bij een beroerte
 • Wat is flauwvallen en wat moet je dan doen
 • Brandveiligheid in een bedrijf

De BHV-training begint om 18.30 uur en eindigt om 22.00 uur.

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk. Er wordt naar gestreefd om het aantal deelnemers binnen de groep overzichtelijk te houden om het leereffect zo te verhogen.

Als het aantal deelnemers dat zich aanmeldt te hoog wordt organiseren we in overleg met de mensen die zich hebben aangemeld een tweede avond.

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet tenminste 1 gecertificeerde bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen moeten personeelsleden vaak een- of meerdaagse BHV-opleidingen bij een erkend opleidingsbedrijf volgen.

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHVers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHVers en de verplichting tot opleiding van de BHVers.

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen volgen personeelsleden vaak een- of meerdaagse BHV-opleidingen bij een erkend opleidingsbedrijf. Dankzij de verkorte BHV-training die door PMDV is georganiseerd profiteren deelnemers niet alleen van een laag tarief, maar besparen dus meteen ook nog eens veel tijd.

Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Aanmelden voor symposium over doortrekken spoorlijn Veendam – Stadskanaal – Emmen – Enschede

Aanmelden voor symposium over doortrekken spoorlijn Veendam – Stadskanaal – Emmen – Enschede

In Hotel Boschhuis in Ter Apel wordt dinsdag 26 februari 2019 een symposium gehouden over de spoorverbinding Groningen – Twente, ook wel de Nedersaksenlijn genoemd. Bestuurders van provincies en gemeenten uit Nederland en Duitsland gaan met elkaar en de zaal in discussie over de realisatiekansen.

Parkmanagement de Veenkolonien steunt samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten uit de regio het plan om de spoorverbinding van Groningen naar Veendam door te trekken naar Stadskanaal, Emmen en Twente. De spoorverbinding is goed voor de economische ontwikkeling van de regio. Veendam verandert van een eindstation in een belangrijk tussenstation.

Joachim Berends, CEO van de Duitse Bentheimer Eisenbahn, legt tijdens het symposium uit waarom het belangrijk is om de Nedersaksenlijn in een groter Europees verband op te nemen.

Aansluitend volgt een forumdiscussie met de gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen), Henk Brink (Drenthe) en Bert Boerman (Overijssel). Onder leiding van Marcel Nieuwenweg, bekend van RTV Noord, wisselen zij met de heren Friedrich Kethorn (Landrat van de Grafschaft Bentheim), Frans Zoetmulder (HUSA Transportation), Jan de Wit (rector van de RSG Ter Apel) en met de aanwezige inwoners en ondernemers van gedachten over een aantal stellingen. Geïnteresseerden kunnen zich voor het symposium aanmelden via www.nedersaksenlijn.nl.

Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn is een rechtstreekse verbinding tussen stadsregio Groningen – Assen en Twente, via de ontbrekende schakel tussen Veendam, Stadskanaal en Emmen. Door het herstellen van de vroegere spoorlijn tussen Veendam, Stadskanaal en Ter Apel en deze vervolgens door te trekken naar Emmen, ontstaat er een directe interregionale verbinding tussen de universiteitssteden Enschede en Groningen.

De gezamenlijke ondernemers in Ter Apel en de gemeente Westerwolde hebben daarbij een goede bereikbaarheid van sterke steden, een dynamisch platteland en een structurele versterking van de gehele regio voor ogen.

Het symposium komt mede tot stand dankzij subsidies van EDR – INTERREG Deutschland – Nederland.

Werkgroep Veilig Ondernemen Veendam gaat in het donker veiligheid bedrijventerreinen inspecteren

Werkgroep Veilig Ondernemen Veendam gaat in het donker veiligheid bedrijventerreinen inspecteren

De werkgroep Veilig Ondernemen Veendam met ondernemers, Parkmanagement de Veenkoloniën, gemeente Veendam, politie en brandweer houdt maandagavond 25 maart de jaarlijkse gezamenlijke nachtschouw voor bedrijventerreinen in de gemeente Veendam.

Er wordt twee keer per jaar een schouw gehouden. In de zomer dagschouw bij daglicht en in de winter een nachtschouw als het donker is.

Bij de schouw inspecteren leden van de werkgroep veilig ondernemen of de bedrijventerreinen en bedrijven in Veendam voldoen aan diverse veiligheidseisen en hoe het staat met het onderhoud van de terreinen.

Uiteindelijke doel is terugdringen of voorkomen van criminaliteit, brandgevaar of andere gevaarlijke situaties en schone representatieve bedrijventerreinen.

De werkgroep werd 11 jaar geleden opgericht in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO B). Destijds waren VOC en MKB Noord namens de ondernemers in Veendam betrokken. Parkmanagement De Veenkolonien heeft later de rol van VOC en MKB Noord overgenomen.