Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen

Parkmanagement De Veenkolonien gaat samenwerken met Parkmanagement Midden Groningen


Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) is een strategische alliantie aangegaan met Parkmanagement Midden Groningen (PMMiG).

Parkmanagement De Veenkolonien is een stichting die actief is in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Pekela.

Parkmanagement Midden-Groningen is een vereniging die actief is in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

De besturen van beide parkmanagementorganisaties denken dat door krachtenbundeling de belangen van leden en deelnemers beter behartigd kunnen worden en er meer inkoopvoordeel gerealiseerd kan worden.

PMMiG en PMDV maken gezamenlijk gebruik van de diensten van parkmanager Gert Brouwer. De kosten, het netwerk en de kennis van de parkmanager worden waar mogelijk gedeeld door de parkmanagementorganisaties.

Door de gemeentelijke herindeling ontstaat er overlap in de werkgebieden van beide parkmanagement organisaties. Met name ondernemers in de gemeente Menterwolde hebben belang bij een belangenorganisatie die zowel gericht is op de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren als op de gemeente Veendam.

 

Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkolonien (PmdV) maakt zich samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten in Groningen en Drenthe sterk voor voor het heropenen van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal. Daarnaast wordt aangedrongen en op een onderzoek naar de haalbaarheid voor het doortrekken van deze lijn naar Emmen.

De samenwerkende belangenorganisaties en overheden hebben op 20 november 2018 een gezamenlijke oproep aangeboden aan de gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen.

Een goede spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is volgens alle partijen essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling en vitaliteit van de regio.

Daarbij is het van belang dat steden zoals Groningen, Veendam, Stadskanaal en Emmen met hun (zorg)voorzieningen goed bereikbaar zijn voor omliggende gemeenten (en natuurlijk omgekeerd), omdat bereikbaarheid van voorzieningen helaas niet vanzelfsprekend is. 

Met een spoorverbinding wordt de bereikbaarheid niet alleen voor inwoners, ondernemers, studenten en forensen uit Stadskanaal sterk verbeterd, maar voor mensen uit een groot deel van oost- en zuidoost-Groningen, Drenthe en Overijssel.

Een gereactiveerde spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en een mogelijke verlenging naar Emmen is een onmisbare bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van de regio. 

In 2011 is de verbinding Zuidbroek – Veendam al succesvol gereactiveerd. Het aantal reizigers op deze lijn is vanaf de start hoger dan verwacht. Voor de verbinding Veendam – Stadskanaal wordt een zelfde succes verwacht.

De gemeenten roepen de provincie Groningen daarom op, conform de afspraak die zij heeft gemaakt met ProRail en het ministerie, om snel een definitief besluit te nemen. Voor de lijn is ongeveer 64 miljoen euro gereserveerd, voldoende om de spoorlijn te reactiveren.

Organisatie Promotiedagen Noord-Nederland verplaatst Plein Veendam – Pekela naar hoofdingang

Organisatie Promotiedagen Noord-Nederland verplaatst Plein Veendam – Pekela naar hoofdingang

Een grote wens van diverse ondernemers en de gemeenten Veendam en Pekela gaat in vervulling. Plein Veendam – Pekela krijgt tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland, die dit jaar op 6 en 7 november worden gehouden, een nieuwe prominente plaats direct na de hoofdingang van MartiniPlaza.

Parkmanagement De Veenkolonien heeft drie jaar geleden als eerste voorgesteld met de beursorganisatie te praten over verplaatsing van het plein dat voor veel bezoekers altijd moeilijk vindbaar was. Het oude Plein Veendam – Pekela was bereikbaar via een verstopte gang of via een andere hal.

Veendam en Pekela hadden een soort status aparte. Geen enkele logische verbinding met buurgemeenten uit de provincie.

Het initiatief van Parkmanagement de Veenkoloniën werd gesteund door Ondernemers Organisatie Pekela (OOP). Dit jaar sloten de gemeenten Veendam en Pekela en ondernemersorganisatie VOC zich aan.

Gezamenlijk hebben we de beursorganisatie weten te overtuigen van het belang van een prominente plaats voor Veendam en Pekela tijdens de Promotiedagen Noord Nederland.

De volgende stap is nu om samen met ondernemers uit Veendam en Pekela het nieuwe plein ook de juiste uitstraling te geven.

Daarover binnenkort meer informatie.

PMDV steunt ontwikkeling Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en Innovatiewerkplaatsen (IWP)

PMDV steunt ontwikkeling Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en Innovatiewerkplaatsen (IWP)

Tien ondernemersorganisaties uit Zuid- en Oost-Groningen hebben op 28 maart 2018 tijdens een bijeenkomst bij Variass in Veendam de intentie uitgesproken om de oprichting van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en de Innovatiewerkplaatsen (IWP) te ondersteunen.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft samen met de Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) twee jaar geleden met het project De Nieuwe Veenkolonien de aanzet gegeven tot dit initiatief dat is opgepakt door de Hanzehogeschool Groningen en inmiddels door de provincie Groningen en de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde en Westerwolde wordt ondersteund.

De Ondernemersvereniging Veendam Centraal heeft zich ook bij het project aangesloten.

De Hanzehogeschool heeft eerder al met veel succes een gebiedscooperatie ontwikkeld in het Westerkwartier.

De gebiedscooperatie heeft tot doel om samen de regio aantrekkelijker te maken, niet in de laatste plaats voor jongeren. ‘Van en voor ondernemers’ met het onderwijs en een faciliterende overheid.’ Meer reuring, meer innovatie, meer werk. Er is Europese subsidie aangevraagd om diverse projecten van de Gebiedscooperatie te kunnen financieren.

Aankomende tijd willen de samenwerkende ondernemersorganisaties, de gemeenten en de Hanzehogeschool samen de agenda vormen van de thema’s die belangrijk zijn voor onze regio. Een aantal thema’s zijn in verschillende bijeenkomsten al genoemd. Per thema gaan we aangeven welk doel we nastreven, welke doelgroep van belang is en welke input we gaan leveren met sprekers.

In mei heeft inmiddels een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij ondernemers en deskundigen met elkaar hebben gepraat over een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Moet de oude ambachtsschool terugkomen of kunnen we dat op een andere moderne manier aanpakken. Welke initiatieven lopen er al in onze regio? Hoe succesvol zijn die projecten?

Agenda startthema’s

  • Goed opgeleid personeel: betere aansluiting onderwijs op bedrijfsleven; hoogwaardige techniek en ambachtslieden, mei (heeft inmiddels plaatsgevonden)
  • Gezondheid en zorg; een gezonde en fitte regio, juni
  • Biobased, de nieuwste ontwikkelingen, juni
  • Energietransitie; zijn we er klaar voor?, juni

Per thema worden ondernemers uitgenodigd. Doel, plaats en tijd worden gecommuniceerd. Als u interesse heeft in deze bijeenkomsten of deel wilt nemen aan de ontwikkeling van de Gebiedscooperatie kunt u contact opnemen met U kunt de gebiedscooperatie volgen of bereiken via:

Website: www.gc-zog.nl
Hans Bergsma: hbergsma@gc-zog.nl
Jacob Zwinderman: jzwinderman@gc-zog.nl

U kunt de Innovatiewerkplaatsen van de Gebiedscooperatie ook bezoeken:

  • Innovatiewerkplaats Veendam, Cereslaan 2, Unit 5, Veendam
  • Innovatiewerkplaats Pekela, Scholtenswijk 1, Oude Pekela

Onderzoeksvragen

Studenten van de Hanzehogeschool zijn inmiddels enthousiast bezig met de voorbereiding van diverse projecten in Zuid- en Oost-Groningen. Zij gaan op verzoek van diverse bedrijven onderzoeken en projecten opzetten. Er zijn door diverse bedrijven inmiddels meer dan 30 onderzoeksvragen ingeddiend en meer dan 60 scholieren en studenten zijn inmiddels vanuit de Innovatiewerkplaats Pekela, de Innovatiewerkplaats Veendam en de Hemp Design Factory bezig met de beantwoording van deze vragen. Enkele projecten zijn al afgerond.

Onze regio is aantrekkelijk voor scholieren en studenten om met innovatieve zaken aan de slag te gaan.

“Industrienummers op bedrijventerreinen in Veendam zijn overbodig”

“Industrienummers op bedrijventerreinen in Veendam zijn overbodig”

Ze staan op de grote blauwe ANWB-borden langs de N33, op kleine witte bordjes en op blauw-witte verwijsborden voor bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Industrienummers. Een soort postcode voor bedrijven op bedrijventerreinen. Worden die nummers in Veendam tegenwoordig eigenlijk nog wel gebruikt? Die vraag rees woensdag 16 mei 2018 tijdens de jaarlijkse dagschouw van de Werkgroep Bedrijventerreinen Veendam Veilig. Bij de schouw werd geconstateerd dat sommige van die witte bordjes krom zijn of de palen waar ze aan zijn bevestigd zijn scheef staan. Heeft het zin om die bordjes te vervangen of kunnen deze wegwijzers evengoed gewoon worden verwijderd, was de vraag die de werkgroep opwierp.

Parkmanagement De Veenkoloniën heeft contact opgenomen met een aantal transportondernemingen in Veendam om hun visie te vragen over het gebruik van de witte bordjes. Wat de werkgroep al vermoedde blijkt te kloppen. Transportondernemingen zeggen dat de bordjes in Veendam nergens toe dienen. Dit in tegenstelling tot grote havens als Rotterdam en Antwerpen.aan

“We werken tegenwoordig meestal met geocodes op de navigatiesystemen die we gebruiken”, zegt de internationale transportondernemer Van Dijken. “Dat werkt heel nauwkeurig. Die bordjes worden alleen nog gebruikt in Rotterdam en Antwerpen. Maar dat zijn ook zulke gigantisch grote terreinen, daar zijn die bordjes wel praktisch. In Veendam zijn ze niet nodig. Veendam is overzichtelijk.”

Een woordvoerder van transportbedrijf Van der Lee bevestigt de uitleg van Van Dijken. Hij geeft bovendien nog een ander argument. “Die nummers hebben alleen zin als ze ook worden gebruikt door de geadresseerden”, zegt hij. “Je kunt die nummers als chauffeur alleen gebruiken als je ze online ook kunt vinden. Dan moeten bedrijven ze dus ook op hun website, hun facturen, pakbonnen of visitekaartjes vermelden. Maar dat doet bijna niemand. Dan kun je niet anders dan gewoon gebruik maken van het navigatisysteem.”

Alan Faber, voorzitter van de werkgroep Bedrijventerreinen Veendam Veilig en tevens eigenaar van reclamebureau Faber Reclame, ontwikkelt websites, briefpapier, huisstijlen en visitekaartjes. Hij beaamt de uitleg van Van Dijken. “Ik heb nog nooit opdracht gekregen van een bedrijf om die codes op hun reclame-uitingen te vermelden”, zegt hij.

Conclusie: de witte bordjes op de bedrijventerreinen zijn overbodig.

Advies: De gemeente hoeft borden die krom zijn of scheef staan niet meer te vervangen.

Nieuw asfalt op Ambachtsweg en deel Spoorhavenweg in Veendam

Nieuw asfalt op Ambachtsweg en deel Spoorhavenweg in Veendam

De Ambachtsweg en een deel van de Spoorhavenweg in Veendam worden voor de bouwvak voorzien van nieuw asfalt. De werkzaamheden zullen voor bedrijven aan deze beide wegen tijdelijk voor hinder zorgen.

De werkzaamheden worden verricht door het aannemersbedrijf Koninklijke Oosterhof Holman. De aannemer neemt volgens de gemeente Veendam contact op met de bedrijven aan beide wegen om in overleg de mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Er wordt dan ook gekeken wanneer de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd.

Komt er een ander plein Veendam-Pekela tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland 2018?

Komt er een ander plein Veendam-Pekela tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland 2018?

De gemeenten Pekela en Veendam onderzoeken samen met de ondernemersorganisaties Parkmanagement De Veenkolonien, Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC) en Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) de mogelijkheid voor een andere opzet van het ondernemersplein Veendam – Pekela tijdens de ondernemersbeurs Promotiedagen Noord-Nederland die jaarlijks in november in Martini Plaza in Groningen gehouden wordt.

Diverse ondernemers hebben na de evaluatie van de beurs van vorig jaar aangegeven dat zij de hal waar het plein Veendam – Pekela tijdens de Promotiedagen te vinden is ten opzichte van de pleinen van andere gemeenten slecht vindbaar vinden.

Er wordt onder leiding van de gemeenten Pekela en Veendam met de beursorganisatie momenteel gesproken over de mogelijkheid om het plein Veendam – Pekela te verhuizen naar een andere hal. Zodra er meer informatie is zullen wij u dat via de site van Parkmanagement De Veenkolonien en onze nieuwsbrief melden.

AED Zechstein Stratenvolleybaltoernooi levert 1250 Euro op voor Stichting Groningen Hartveilig

AED Zechstein Stratenvolleybaltoernooi levert 1250 Euro op voor Stichting Groningen Hartveilig

De Stichting Groningen Hartveilig heeft vrijdagavond 25 mei na afloop van het AED Zechtstein Stratenvolleybaltoernooi in het Sportcentrum Veendam een cheque van 1250 Euro overhandigd gekregen. Dit bedrag is de opbrengst van de AED-actie die door Parkmanagement De Veenkoloniën in samenwerking met de organisatie van het stratenvolleybaltoernooi en de stichting Groningen Hartveilig is opgezet.

De organisatie van het toernooi heeft het inschrijfgeld van alle deelnemende teams ter beschikking gesteld aan de stichting Groningen Hartveilig. Deze stichting ijvert er samen met Parkmanagement De Veenkoloniën voor dat in alle woonwijken in Veendam AED’s komen te hangen waarmee levens van mensen die een hartaanval krijgen kunnen worden gered.

Jaarlijkse dagschouw bedrijventerreinen in Veendam levert aandachtspunten voor gemeente op

Jaarlijkse dagschouw bedrijventerreinen in Veendam levert aandachtspunten voor gemeente op

Te hoog gras, zwerfafval, wildgroei van illegale reclameborden en spandoeken, verzakking van een kade en een vraag die veel mensen bezig houdt. Waarom staan er eigenlijk witte bordjes met nummers bij ieder bedrijfspand op bedrijventerreinen? En een ondernemer had wel erg veel auto’s over een lange lengte langs de weg geparkeerd. Officieel horen bedrijfsauto’s op een eigen parkeerterrein van een bedrijf geparkeerd te worden.

De werkgroep Veilig Ondernemen Veendam met ondernemers, Parkmanagement de Veenkoloniën, gemeente Veendam, politie en brandweer heeft woensdagmiddag 16 mei de jaarlijkse gezamenlijke dagschouw voor bedrijventerreinen in de gemeente Veendam gehouden.

Bij de schouw inspecteren leden van de werkgroep veilig ondernemen of de bedrijventerreinen en bedrijven in Veendam voldoen aan diverse veiligheidseisen en hoe het staat met het onderhoud van de terreinen. Uiteindelijke doel is terugdringen of voorkomen van criminaliteit, brandgevaar of andere gevaarlijke situaties en schone representatieve bedrijventerreinen.

De werkgroep werd 10 jaar geleden opgericht in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO B). Destijds waren VOC en MKB Noord namens de ondernemers in Veendam betrokken. Parkmanagement De Veenkolonien heeft later de rol van VOC en MKB Noord overgenomen.

De gemeente Veendam heeft een aantal jaren geleden besloten om uit kostenoverwegingen het officiële keurmerk KVO B te laten vervallen. Voor dit keurmerk is het nodig dat de schouw die de werkgroep met deskundigen van de overheid en ondernemers doet nogmaals wordt gecontroleerd door een keurmeester van certificeringsinstantie KIWA. De certificering kost per bedrijventerrein enkele duizenden Euro’s en leverde volgens alle partijen die tegenwoordig bij de schouw betrokken zijn geen duidelijke meerwaarde op voor het werk dat al gedaan is.

De werkgroep houdt nu op initiatief van Parkmanagement de Veenkoloniën twee keer per jaar zelfstandig een schouw. In het voorjaar vindt een dagschouw plaats en in het najaar een avond- of nachtschouw.  Bedoeling is om vanuit diverse invalshoeken te inventariseren hoe de bedrijventerreinen er voor staan. Daarbij wordt gelet op de kernwaarden schoon, goed en veilig.

De schouw wordt later deze zomer voor het eerst ook in de gemeente Pekela gehouden. PmdV werkt in Pekela samen met de Ondernemers Organisatie Pekela, gemeente Pekela, brandweer en politie.

De conclusie van de dagschouw was dit jaar dat de bedrijventerreinen in Veendam er prima bijliggen. De punten die door de werkgroepleden werden genoteerd betreffen over het algemeen zaken die door de gemeente eenvoudig en met weinig kosten kunnen worden opgepakt.

Blijft over de vraag waar die witte bordjes op de bedrijventerreinen voor dienen? Wat is het nut van die bordjes eigenlijk?

Ooit waren ze volgens de gemeente bedoeld om vrachtwagenchauffeurs te helpen bij het vinden van bedrijven op bedrijventerreinen. Dat was voor het TomTom-tijdperk. Sinds de navigatiesoftware zijn intrede heeft gedaan hebben de bordjes eigenlijk hun nut verloren. Ook brandweer en politie maken geen gebruik van deze bordjes in geval van calamiteiten.

Sommige van de witte bordjes op de bedrijventerreinen staan scheef. De werkgroep heeft de gemeente het voorstel gedaan om te onderzoeken of de bordjes misschien niet beter kunnen worden verwijderd als ze toch niet gebruikt worden. De gemeente zoekt uit of dat kan en of dat dan in een keer moet gebeuren, of dat de verwijdering geleidelijk aan kan worden ingepland. Die laatste optie lijkt uit kostenoverwegingen van de gemeente aantrekkelijker.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft inmiddels onderzocht of er een wettelijke verplichting voor de witte bordjes bestaat. Die is er niet. De witte bordjes met industrienummers zijn ooit geïntroduceerd om vrachtwagenchauffeurs te helpen bedrijven op bedrijventerreinen te vinden en te voorkomen dat vrachtwagens woonkernen doorkruisen. Niets was makkelijker dan de nummers volgen. Ook buitenlandse chauffeurs, die onze taal niet kennen, konden zo eenvoudig de weg vinden.

De provincie Limburg investeerde in 2011 nog 1,2 miljoen Euro in het industriële wegwijzersysteem. De werkgroep Veilig Ondernemen Veendam acht de kans klein dat de borden tegenwoordig nog door vrachtwagenchauffeurs worden gebruikt. PmdV onderzoekt of die veronderstelling in de praktijk of klopt.

De volgende schouw wordt in november gehouden. Dan wordt ’s avonds in het donker gekeken naar risico’s die bij daglicht niet direct opvallen. Ook omdat veel bedrijven ’s avonds gesloten zijn.

Wilt u meer weten over de schouwinspectie van de werkgroep Veilig Ondernemen? Hebt u een tip voor de werkgroep? Neem contact op met parkmanager Gert Brouwer van Parkmanagement De Veenkoloniën. Dat kan via mail@pmdv.nl of telefoonnummer 06-31995740.

 

 

Woensdagavond 10 oktober LinkedIn College van LinkedIn strateeg Guy Strijbosch voor leden van PmdV

Woensdagavond 10 oktober LinkedIn College van LinkedIn strateeg Guy Strijbosch voor leden van PmdV

Parkmanagement De Veenkolonien heeft samen met Biblionet Groningen en LinkedIn strateeg Guy Strijbosch een LinkedIn College georganiseerd om ondernemers te leren hoe ze zakelijk meer uit LinkedIn kunnen halen.

Het LinkedIn College wordt woensdagavond 10 oktober om 19.30 uur gegeven in de bibliotheek in cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam. Gratis toegang voor leden PmdV, Biblionet Groningen en ondernemersorganisaties waarmee wordt samengewerkt.

Guy is zonder twijfel de Linkedin Strateeg van Noord-Nederland.

Woensdagavond 10 oktober geeft LinkedIn strateeg Guy Strijbosch een interessante presentatie in de bibliotheek in Veendam. Toegang gratis voor leden van Parkmanagement De Veenkolonien die zich aangemeld hebben via het aanmeldformulier onder aan dit bericht.

De meeste ondernemers hebben ooit een profiel aangemaakt op Linkedin. Veel ondernemers gebruiken LinkedIn vervolgens alleen als digitale visitekaartenbak. Dat is jammer. Want er is veel meer mogelijk.

Wat dan? Dat en meer gaat Guy Strijbosch woensdagavond 10 oktober vertellen en ook laten ervaren. Ook als je denkt dat je al redelijk op de hoogte bent van de mogelijkheden die LinkedIn biedt weet Guy Strijbosch je ongetwijfeld nog te verrassen.

Kortom: meldt je nu via de ticketservice EventBrite aan voor het LinkedIn College dat PmdV samen met Biblionet Groningen heeft georganiseerd. Maximaal 2 kaarten per aanmelding.

Aanmelden voor Linkedin College

Biobased hondensnackfabrikant Paragon Pet Products verdubbelt productiecapaciteit in Veendam

Burgemeester Sipke Swierstra, wethouder Henk-Jan Schmaal en CEO Camelle Kent van de Amerikaanse eigenaar van Paragon Pet Products hebben dinsdag de eerste paal geslagen voor de eerste fase van een forse uitbreiding van de fabriek van de diervoederfabriek aan de Orionweg in Veendam. Paragon Pet Products gaat de productiecapaciteit in Veendam verdubbelen.

Paragon werkt bij de uitbreiding samen met zoveel mogelijk bedrijven uit de regio. Bijna alle bedrijven zijn gevestigd in Noord-Nederland.

Paragon Pet Products is sinds 2017 onderdeel van het Amerikaanse bedrijf WellPet. Dit is een van de grootste bedrijven op het gebied van honden- en kattenvoer, blik, droog en vriesdroog ter wereld.

De hondenkauwsnacks van Paragon Pet Products rollen in tientallen vormen uit de moderne fabriek in Veendam: van egels en krokodillen tot tandenborstels en sticks. Welke vorm ze ook hebben, ze zijn allemaal gemaakt met tarwezetmeel of aardappelzetmeel als hoofdingrediënt.

Paragon is in 2003 ontstaan uit aardappelzetmeelconcern Avebe. Twee medewerkers van AVEBE namen het zwaar verliesleidende bedrijf over en legden de focus na de overname op de ontwikkeling van volledig plantaardige hondensnacks.

In 2008 opende het bedrijf een fabriek in Wildervank.

Paragon exporteert hondenvoerproducten naar meer dan veertig landen. In 2008 won het de Groninger ondernemersprijs.

Video over Paragon Pet Foods

Video: Bert Buiring. Bron YouTube.