Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkoloniën steunt plan doortrekken spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Emmen

Parkmanagement de Veenkolonien (PmdV) maakt zich samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten in Groningen en Drenthe sterk voor voor het heropenen van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal. Daarnaast wordt aangedrongen en op een onderzoek naar de haalbaarheid voor het doortrekken van deze lijn naar Emmen.

De samenwerkende belangenorganisaties en overheden hebben op 20 november 2018 een gezamenlijke oproep aangeboden aan de gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen.

Een goede spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is volgens alle partijen essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling en vitaliteit van de regio.

Daarbij is het van belang dat steden zoals Groningen, Veendam, Stadskanaal en Emmen met hun (zorg)voorzieningen goed bereikbaar zijn voor omliggende gemeenten (en natuurlijk omgekeerd), omdat bereikbaarheid van voorzieningen helaas niet vanzelfsprekend is. 

Met een spoorverbinding wordt de bereikbaarheid niet alleen voor inwoners, ondernemers, studenten en forensen uit Stadskanaal sterk verbeterd, maar voor mensen uit een groot deel van oost- en zuidoost-Groningen, Drenthe en Overijssel.

Een gereactiveerde spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en een mogelijke verlenging naar Emmen is een onmisbare bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van de regio. 

In 2011 is de verbinding Zuidbroek – Veendam al succesvol gereactiveerd. Het aantal reizigers op deze lijn is vanaf de start hoger dan verwacht. Voor de verbinding Veendam – Stadskanaal wordt een zelfde succes verwacht.

De gemeenten roepen de provincie Groningen daarom op, conform de afspraak die zij heeft gemaakt met ProRail en het ministerie, om snel een definitief besluit te nemen. Voor de lijn is ongeveer 64 miljoen euro gereserveerd, voldoende om de spoorlijn te reactiveren.

Organisatie Promotiedagen Noord-Nederland verplaatst Plein Veendam – Pekela naar hoofdingang

Organisatie Promotiedagen Noord-Nederland verplaatst Plein Veendam – Pekela naar hoofdingang

Een grote wens van diverse ondernemers en de gemeenten Veendam en Pekela gaat in vervulling. Plein Veendam – Pekela krijgt tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland, die dit jaar op 6 en 7 november worden gehouden, een nieuwe prominente plaats direct na de hoofdingang van MartiniPlaza.

Parkmanagement De Veenkolonien heeft drie jaar geleden als eerste voorgesteld met de beursorganisatie te praten over verplaatsing van het plein dat voor veel bezoekers altijd moeilijk vindbaar was. Het oude Plein Veendam – Pekela was bereikbaar via een verstopte gang of via een andere hal.

Veendam en Pekela hadden een soort status aparte. Geen enkele logische verbinding met buurgemeenten uit de provincie.

Het initiatief van Parkmanagement de Veenkoloniën werd gesteund door Ondernemers Organisatie Pekela (OOP). Dit jaar sloten de gemeenten Veendam en Pekela en ondernemersorganisatie VOC zich aan.

Gezamenlijk hebben we de beursorganisatie weten te overtuigen van het belang van een prominente plaats voor Veendam en Pekela tijdens de Promotiedagen Noord Nederland.

De volgende stap is nu om samen met ondernemers uit Veendam en Pekela het nieuwe plein ook de juiste uitstraling te geven.

Daarover binnenkort meer informatie.

PMDV steunt ontwikkeling Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en Innovatiewerkplaatsen (IWP)

PMDV steunt ontwikkeling Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en Innovatiewerkplaatsen (IWP)

Tien ondernemersorganisaties uit Zuid- en Oost-Groningen hebben op 28 maart 2018 tijdens een bijeenkomst bij Variass in Veendam de intentie uitgesproken om de oprichting van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en de Innovatiewerkplaatsen (IWP) te ondersteunen.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft samen met de Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) twee jaar geleden met het project De Nieuwe Veenkolonien de aanzet gegeven tot dit initiatief dat is opgepakt door de Hanzehogeschool Groningen en inmiddels door de provincie Groningen en de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde en Westerwolde wordt ondersteund.

De Ondernemersvereniging Veendam Centraal heeft zich ook bij het project aangesloten.

De Hanzehogeschool heeft eerder al met veel succes een gebiedscooperatie ontwikkeld in het Westerkwartier.

De gebiedscooperatie heeft tot doel om samen de regio aantrekkelijker te maken, niet in de laatste plaats voor jongeren. ‘Van en voor ondernemers’ met het onderwijs en een faciliterende overheid.’ Meer reuring, meer innovatie, meer werk. Er is Europese subsidie aangevraagd om diverse projecten van de Gebiedscooperatie te kunnen financieren.

Aankomende tijd willen de samenwerkende ondernemersorganisaties, de gemeenten en de Hanzehogeschool samen de agenda vormen van de thema’s die belangrijk zijn voor onze regio. Een aantal thema’s zijn in verschillende bijeenkomsten al genoemd. Per thema gaan we aangeven welk doel we nastreven, welke doelgroep van belang is en welke input we gaan leveren met sprekers.

In mei heeft inmiddels een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij ondernemers en deskundigen met elkaar hebben gepraat over een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Moet de oude ambachtsschool terugkomen of kunnen we dat op een andere moderne manier aanpakken. Welke initiatieven lopen er al in onze regio? Hoe succesvol zijn die projecten?

Agenda startthema’s

  • Goed opgeleid personeel: betere aansluiting onderwijs op bedrijfsleven; hoogwaardige techniek en ambachtslieden, mei (heeft inmiddels plaatsgevonden)
  • Gezondheid en zorg; een gezonde en fitte regio, juni
  • Biobased, de nieuwste ontwikkelingen, juni
  • Energietransitie; zijn we er klaar voor?, juni

Per thema worden ondernemers uitgenodigd. Doel, plaats en tijd worden gecommuniceerd. Als u interesse heeft in deze bijeenkomsten of deel wilt nemen aan de ontwikkeling van de Gebiedscooperatie kunt u contact opnemen met U kunt de gebiedscooperatie volgen of bereiken via:

Website: www.gc-zog.nl
Hans Bergsma: hbergsma@gc-zog.nl
Jacob Zwinderman: jzwinderman@gc-zog.nl

U kunt de Innovatiewerkplaatsen van de Gebiedscooperatie ook bezoeken:

  • Innovatiewerkplaats Veendam, Cereslaan 2, Unit 5, Veendam
  • Innovatiewerkplaats Pekela, Scholtenswijk 1, Oude Pekela

Onderzoeksvragen

Studenten van de Hanzehogeschool zijn inmiddels enthousiast bezig met de voorbereiding van diverse projecten in Zuid- en Oost-Groningen. Zij gaan op verzoek van diverse bedrijven onderzoeken en projecten opzetten. Er zijn door diverse bedrijven inmiddels meer dan 30 onderzoeksvragen ingeddiend en meer dan 60 scholieren en studenten zijn inmiddels vanuit de Innovatiewerkplaats Pekela, de Innovatiewerkplaats Veendam en de Hemp Design Factory bezig met de beantwoording van deze vragen. Enkele projecten zijn al afgerond.

Onze regio is aantrekkelijk voor scholieren en studenten om met innovatieve zaken aan de slag te gaan.

“Industrienummers op bedrijventerreinen in Veendam zijn overbodig”

“Industrienummers op bedrijventerreinen in Veendam zijn overbodig”

Ze staan op de grote blauwe ANWB-borden langs de N33, op kleine witte bordjes en op blauw-witte verwijsborden voor bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Industrienummers. Een soort postcode voor bedrijven op bedrijventerreinen. Worden die nummers in Veendam tegenwoordig eigenlijk nog wel gebruikt? Die vraag rees woensdag 16 mei 2018 tijdens de jaarlijkse dagschouw van de Werkgroep Bedrijventerreinen Veendam Veilig. Bij de schouw werd geconstateerd dat sommige van die witte bordjes krom zijn of de palen waar ze aan zijn bevestigd zijn scheef staan. Heeft het zin om die bordjes te vervangen of kunnen deze wegwijzers evengoed gewoon worden verwijderd, was de vraag die de werkgroep opwierp.

Parkmanagement De Veenkoloniën heeft contact opgenomen met een aantal transportondernemingen in Veendam om hun visie te vragen over het gebruik van de witte bordjes. Wat de werkgroep al vermoedde blijkt te kloppen. Transportondernemingen zeggen dat de bordjes in Veendam nergens toe dienen. Dit in tegenstelling tot grote havens als Rotterdam en Antwerpen.aan

“We werken tegenwoordig meestal met geocodes op de navigatiesystemen die we gebruiken”, zegt de internationale transportondernemer Van Dijken. “Dat werkt heel nauwkeurig. Die bordjes worden alleen nog gebruikt in Rotterdam en Antwerpen. Maar dat zijn ook zulke gigantisch grote terreinen, daar zijn die bordjes wel praktisch. In Veendam zijn ze niet nodig. Veendam is overzichtelijk.”

Een woordvoerder van transportbedrijf Van der Lee bevestigt de uitleg van Van Dijken. Hij geeft bovendien nog een ander argument. “Die nummers hebben alleen zin als ze ook worden gebruikt door de geadresseerden”, zegt hij. “Je kunt die nummers als chauffeur alleen gebruiken als je ze online ook kunt vinden. Dan moeten bedrijven ze dus ook op hun website, hun facturen, pakbonnen of visitekaartjes vermelden. Maar dat doet bijna niemand. Dan kun je niet anders dan gewoon gebruik maken van het navigatisysteem.”

Alan Faber, voorzitter van de werkgroep Bedrijventerreinen Veendam Veilig en tevens eigenaar van reclamebureau Faber Reclame, ontwikkelt websites, briefpapier, huisstijlen en visitekaartjes. Hij beaamt de uitleg van Van Dijken. “Ik heb nog nooit opdracht gekregen van een bedrijf om die codes op hun reclame-uitingen te vermelden”, zegt hij.

Conclusie: de witte bordjes op de bedrijventerreinen zijn overbodig.

Advies: De gemeente hoeft borden die krom zijn of scheef staan niet meer te vervangen.

Nieuw asfalt op Ambachtsweg en deel Spoorhavenweg in Veendam

Nieuw asfalt op Ambachtsweg en deel Spoorhavenweg in Veendam

De Ambachtsweg en een deel van de Spoorhavenweg in Veendam worden voor de bouwvak voorzien van nieuw asfalt. De werkzaamheden zullen voor bedrijven aan deze beide wegen tijdelijk voor hinder zorgen.

De werkzaamheden worden verricht door het aannemersbedrijf Koninklijke Oosterhof Holman. De aannemer neemt volgens de gemeente Veendam contact op met de bedrijven aan beide wegen om in overleg de mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Er wordt dan ook gekeken wanneer de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd.

Komt er een ander plein Veendam-Pekela tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland 2018?

Komt er een ander plein Veendam-Pekela tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland 2018?

De gemeenten Pekela en Veendam onderzoeken samen met de ondernemersorganisaties Parkmanagement De Veenkolonien, Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC) en Ondernemers Organisatie Pekela (OOP) de mogelijkheid voor een andere opzet van het ondernemersplein Veendam – Pekela tijdens de ondernemersbeurs Promotiedagen Noord-Nederland die jaarlijks in november in Martini Plaza in Groningen gehouden wordt.

Diverse ondernemers hebben na de evaluatie van de beurs van vorig jaar aangegeven dat zij de hal waar het plein Veendam – Pekela tijdens de Promotiedagen te vinden is ten opzichte van de pleinen van andere gemeenten slecht vindbaar vinden.

Er wordt onder leiding van de gemeenten Pekela en Veendam met de beursorganisatie momenteel gesproken over de mogelijkheid om het plein Veendam – Pekela te verhuizen naar een andere hal. Zodra er meer informatie is zullen wij u dat via de site van Parkmanagement De Veenkolonien en onze nieuwsbrief melden.