Hoe moet je precies de BPM berekenen van je auto?

De BPM berekenen van je auto is misschien een beetje vervelend omdat het natuurlijk een extra kost is wanneer je rekening mee moet houden. Dit gezegd hebbende is het wel van belang dat je een dergelijke berekening uit gaat voeren. Dit omwille van verschillende redenen. Eén van de voornaamste redenen heeft te maken met het feit je natuurlijk enkel en alleen op deze manier een volledig correct beeld zal krijgen van de totale kostprijs die een bepaalde auto aanschaffen met zich meebrengt. Het berekenen van de BPM is dan ook met zekerheid een aanrader. Wil je graag ontdekken hoe je dit nu precies moet aanpakken? Blijf dan vooral verder lezen. 

Hoe moet je de BPM berekenen van je voertuig? 

Het is zeer belangrijk om te weten dat de BPM berekenen van een auto niet altijd op precies dezelfde manier gebeurt. Het is van belang om op dit vlak goed te kijken naar het type voertuig waarvan sprake is. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen de onderstaande opties:

  1. Een gewone personenauto waarbij de berekening gebeurt op basis van de CO2-uitstoot;
  2. Een bestelauto, motor of camper waarbij ze gebeurt volgens de cataloguswaarde;

Het is mogelijk om de berekening zelf uit te voeren door gebruik te maken van enkele van de handige hulpmiddelen die op het internet zijn terug te vinden. Voor veel mensen geldt evenwel dat ze dit toch niet helemaal vertrouwen. In dat geval kan je mogelijks de BPM ook laten berekenen via de partij waarbij je de auto wenst te kopen of gaat kopen. Hoe dan ook, vooraleer definitief over te gaan tot het aanschaffen van een auto is een berekening van de BPM uitvoeren zeer belangrijk.

Wanneer is er sprake van een vrijstelling?

De BPM berekenen is altijd een goed idee vooraleer over te gaan tot het kopen van een voertuig, maar in bepaalde gevallen zal zo’n berekening duidelijk maken dat er geen BPM is verschuldigd. Dat lijkt misschien op het eerste gezicht een beetje vreemd, maar er is een perfect logische verklaring voor. Het is immers zo dat voor verschillende voertuigen geldt dat ze een vrijstelling genieten van BPM. Dit geldt onder meer voor voertuigen waarbij er geen sprake is van een bepaalde hoeveelheid aan CO2-uitstoot. Een bekend voorbeeld hiervan zijn uiteraard de volledig elektrische auto’s. Voor dergelijke auto’s geldt dat er aldus geen BPM dient te worden betaald. 

Waarom is de BPM berekenen zo belangrijk?

De BPM berekenen kan in de praktijk alleen maar als zeer belangrijk worden bestempeld. Dat als gevolg van verschillende redenen. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat je bij het aanschaffen van een auto altijd geconfronteerd wordt met een niet onaanzienlijk aantal kosten. Het gaat hierbij natuurlijk om de aankoopprijs van de auto, maar daarnaast is er natuurlijk ook een bepaalde verzekeringspremie vereist en wat verder ook te denken van aldus de BPM? Stuk voor stuk zijn dit niet onbelangrijke kosten waarvoor je wel de nodige financiële middelen voor handen dient te hebben. In ieder geval mag het na het lezen van alle informatie op deze pagina duidelijk zijn dat het uitvoeren van een BPM berekening altijd meer dan de moeite waard is.