Selecteer een pagina
Oldenburger|Fritom heeft in Veendam meest duurzame distributiecentrum van Noord-Nederland

Oldenburger|Fritom heeft in Veendam meest duurzame distributiecentrum van Noord-Nederland

Logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom heeft aan de Zwaaikom in Veendam het meest duurzame distributiecentrum van Noord-Nederland in gebruik genomen. Het groene bedrijfspand is gebouwd door Remco Ruimtebouw.

Voor logistiek Oldenburger|Fritom is het state-of-the-art distributiecentrum de volgende stap naar een toekomst waarin duurzaam ondernemen centraal staat.

Het distributiecentrum van Oldenburger|Fritom is gebouwd volgens BREEAM Outstanding.

BREEAM is hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen en het 5-sterren BREEAM-certificaat Outstanding is het hoogst haalbare niveau.

Met een oppervlakte van 5.000 m2 en een hoogte van 15 meter wordt ruimte geboden aan meer dan 15.000 palletplaatsen en 6 loadingdocks. Daarnaast bestaat de duurzame nieuwbouw uit crossdock faciliteiten, een logistiek trainingscentrum en diverse kantoorruimtes.

Volgens de laatste duurzaamheidscriteria is er geen gasaansluiting aangelegd. Wel is er een warmtepomp geïnstalleerd, duurzame ledverlichting en een geavanceerd luchtklimaatsysteem.

Ook is er op het terrein een circulaire milieustraat ingericht voor optimale afvalverwerking. Verder is er een insectenhotel geplaatst om de lokale natuurwaarden te versterken, evenals diverse nestkasten, een kruidenrijk mengsel en klimop voor nestmogelijkheden van vogels.

Aanvankelijk zullen de warehousing activiteiten semiautomatisch ingevuld worden. De nodige voorbereidingen zijn echter getroffen om in de toekomst volautomatische logistieke oplossingen te kunnen bieden.

Willen ondernemers in Veendam net als collega’s in Coevorden een Bedrijven Investeringszone (BIZ)?

Parkmanagement de Veenkolonien (PMDV) sluit zich aan bij het initiatief van de Ondernemersvereniging Veendam Centrum (OVC) om het draagvlak voor bedrijfsinvesteringszones in Veendam te onderzoeken. In Bedrijveninvesteringszones bundelen ondernemers hun krachten om de economische waarde van hun gebied en daarmee van hun bedrijven te versterken.

Wat is een Bedrijven Investeringszone (BIZ)? Wat kost een BIZ? Waarom denken PMDV en OVC dat een BIZ interessant kan zijn voor ondernemers in Veendam? En hebben de ondernemers er ook zelf nog iets over te zeggen?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van de omgeving. Alle ondernemers binnen dit gebied zijn wettelijk verplicht om een BIZ-heffing te betalen waarmee gezamenlijk gedragen activiteiten en projecten kunnen worden betaald.

Zo’n BIZ kan er alleen komen op initiatief van de ondernemers zelf. Voorwaarde is dat een ruime meerderheid van de ondernemers binnen de zone ermee instemt.

Met een BIZ betalen alle ondernemers en/of eigenaren van bedrijfspanden mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. De gemeente int de ondernemersbijdrage en keert deze uit aan de ondernemersorganisatie (soms na aftrek van de kosten van inning). De ondernemers bepalen zelf – zonder tussenkomst van de gemeente – wat er met het geld gebeurt.

Voorbeelden van BIZ-activiteiten zijn professioneel management, gebiedsmarketing, extra veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke evenementen, mooiere buitenruimte, parkeergelegenheid en betere bereikbaarheid.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor haar eigen taken als bijvoorbeeld “schoon en heel”.

Een delegatie van OVC, PMDV en beleidsambtenaren van de gemeente Veendam is onlangs naar Coevorden geweest waar parkmanagement en centrumwinkeliers ieder een eigen Bedrijven Investeringszone (BIZ) hebben.

 

 

 

De BIZ in de binnenstad van Coevorden is met ingang van 2019 een vervanging van de Reclamebelasting.

Coevorden is een van de vele gemeenten die inmiddels op verzoek

De ondernemersStichting BIZ Coevorden en Ondernemend Coevorden (OC) zijn de samenwerkingsverbanden van en voor álle ondernemers op de bedrijventerreinen in Coevorden. In het bestuur zitten ondernemers vanuit verschillende bedrijven.

Het doel van het ondernemersfonds BIZ is om de bedrijventerreinen van Coevorden economisch te versterken. Met speerpunten zoals:

 • structureel minder incidenten door collectief toezicht en door een start te maken met cameratoezicht;
 • een netter bedrijventerrein door snel afwijkingen, zoals zwerfvuil, defecte verlichting, etc. door te geven aan de gemeente;
 • meer saamhorigheid en een betere belangenbehartiging door een professioneel Parkmanagement waar alle bedrijven bij betrokken zijn;
 • duidelijke bewegwijzering realiseren als visitekaartje voor onze bedrijventerreinen;
 • blijven inzetten op het verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernement te behouden voor onze terreinen.

 

Beide ondernemersorganisaties laten zich inspireren door successen van BIZ-projecten elders in het land.

Sinds november 2014 hebben ondernemers wettelijk de mogelijkheid om de gemeenteraad te vragen om de gemeente een BIZ-bijdrage te laten heffen. Dit is een bestemmingsheffing die – zoals het letterlijk in de wet staat“strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.”

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Bedrijven die in dit gebied gevestigd zijn investeren collectief in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

 

De Wet op de bedrijveninvesteringszones, ook wel de BIZ-wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.

Politie wil graag weten waar beveiligingscamera’s hangen in Veendam en Pekela

Politie wil graag weten waar beveiligingscamera’s hangen in Veendam en Pekela

De politie wil in het kader van het project Camera in Beeld graag van ondernemers op de bedrijventerreinen in Veendam en Pekela weten of ze beveiligingscamera’s gebruiken. Deelname aan het project heeft voor bedrijven veel voordelen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Het kost alleen tijd om het inventarisatieformulier in te vullen op de site van de politie, waarvoor u onderaan deze pagina een link vindt.

Stel dat er bij uw bedrijf een inbraak gepleegd wordt. Of u hebt last van vandalisme. En u wilt natuurlijk graag dat de daders gepakt worden. Zou het dan niet mooi zijn als de politie bij de opsporing geholpen kan worden door camerabeelden die bij andere bedrijven in de omgeving gemaakt zijn? We hebben goed nieuws voor u. Dit is mogelijk!

In 2014 is de Nationale politie gestart met het programma Camera in Beeld. Bij diverse grootschalige politieonderzoeken gaven steeds meer rechercheurs te kennen dat ze veel efficiënter en doelmatiger konden werken als ze zouden weten op welke plekken op bedrijventerreinen bewakingscamera’s hangen.

Zo ontstond het project Camera in Beeld.

Camera in Beeld verzamelt gegevens over camera’s in een database. De gegevens in deze database zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde mensen bij de politie. Zij kunnen zo snel achterhalen:

 1. Wie is de eigenaar van de camera?
 2. Wie is de contactpersoon (persoonlijke bereikbaarheidgegevens)?
 3. Hoe lang worden de beelden bewaard?
 4. Wat moet de recherche doen om de beelden te krijgen?
 5. Wat ziet de camera (zichtveldfoto)?
 6. Hoeveel camera’s zijn er?

Voor alle duidelijkheid: Camera in Beeld beschikt niet over live beelden, maar maakt gebruik van een zichtveldfoto om vast te stellen wat de camera ziet. Deze zijn dus niet voor derden beschikbaar.

Camera in Beeld draait binnen een beveiligde omgeving op het politie netwerk.Camera in Beeld beschikt over meer dan 230.000 cameraposities en is een belangrijk onderdeel van de Opsporing geworden.

Nu al is duidelijk dat Camera in Beeld rendement oplevert voor de Branche -organisatie, Justitie en de Politie. De opsporing kan nu vooraf al vaststellen of men wel of niet moet investeren op een camera.

Voor de toekomst zal het buitengewoon fijn zijn als er vele cameraposities binnen het programma Camera in Beeld bekend zijn. Dit gaat alle partijen helpen en zeker de opsporing.

Onder andere kunt u uw camera (s) aanmelden via:
www.politie.nl/cib Op deze webpagina van de politie kunt u ook meer informatie vinden over Camera in Beeld.

Zaterdag 8 juni open dag brandweerkazerne in Nieuwe Pekela

Zaterdag 8 juni open dag brandweerkazerne in Nieuwe Pekela

De brandweer in Nieuwe Pekela houdt op zaterdag 8 juni een open middag. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen op die dag zelf ervaren hoe de brandweer werkt. Bezoekers mogen alle voertuigen bekijken, blussen met de brandweerspuit en kinderen kunnen lekker springen op een springkussen. Daarnaast kun je al je vragen stellen over brandveiligheid.

De hele dag worden demonstraties gegeven. Bijvoorbeeld van een vlam in de pan en wat de brandweer doet bij een ongeval met meerdere auto’s.

Bezoekers zijn van 13.00 tot 16.00 uur welkom in en achter de kazerne op Pekelwerk 8 in Nieuwe Pekela. De toegang is gratis.

Parkeren Parkeerruimte is voldoende aanwezig; graag hierbij de aanwijzingen en borden volgen.

Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Moet uw bedrijf met ingang van 1 juli voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing?

Met ingang van 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken voldoen aan een nieuwe informatieplicht. Hoe ze dat binnen drie maanden moeten doen en wat er verwacht wordt is echter nog onduidelijk.

Parkmanagement de Veenkolonien onderzoekt samen met CLOK en PM Energie of aangesloten ondernemers ondersteund kunnen worden. Ook wordt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesproken over een speciale informatiebijeenkomst voor ondernemers in Veendam en Pekela. Daarover later meer.

De nieuwe informatieverplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dinsdag 12 maart tijdens een bijeenkomst van CLOK Noord in Hoogeveen aan beleidsambtenaren en parkmanagers uit diverse gemeenten in Noord-Nederland toelichting gegeven op deze nieuwe informatieverplichting.

Parkmanagement de Veenkolonien was bij de bijeenkomst in Hoogeveen aanwezig.

De ambtenaren gaven na kritiek uit de zaal ruiterlijk toe dat de overheid eigenlijk veel te laat met informatie over de nieuwe verplichting naar buiten is gekomen. Ondernemers krijgen daardoor heel weinig tijd om aan de verplichting te voldoen.

Probleem was volgens de ambtenaren dat de software die de overheid voor deze verplichting heeft laten ontwikkelen niet tijdig klaar was. Desondanks is het volgens hen niet mogelijk om de ingangsdatum van de verplichting te verschuiven.

Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken moeten vóór 1 juli 2019 hun energieverbruik, genomen energiebesparingsmaatregelen en energiebesparingsplannen voor de komende 5 jaar melden aan de overheid.
Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Gemeenten worden volgens de RVO pas deze week ingelicht over het nieuwe beleid. Terwijl zij samen met de Omgevingsdienst moeten toezien op naleving van de regels en eventueel boetes moeten opleggen. Bedrijven die niet voldoen aan de informatieplicht begaan een economisch delict. De boetes kunnen zeer hoog zijn.

De bedrijven worden volgens de RVO pas over een à twee weken schriftelijk ingelicht over de informatieplicht.

Het is nog onduidelijk hoeveel werk het online invullen van de vragenlijsten van de RVO met zich mee brengt en wat de impact voor het bedrijfsleven zal zijn.

Parkmanagement de Veenkolonien heeft de RVO gevraagd om speciaal voor deelnemers van PMDV binnen een maand in Veendam een praktische toelichting op de informatieprocedure te komen geven. De RVO is daartoe bereid. Er wordt gezamenlijk een datum geprikt.

Afvalverwerker SUEZ heeft inmiddels aangeboden om de bijeenkomst op de afvalverwerkingslocatie in Wildervank te laten plaatsvinden. Zodra de definitieve datum bekend is meldt PMDV dat via de website, nieuwsbrief en social media.

Stichting CLOK werkt samen met de overheid en parkmanagementorganisaties aan een duurzame regionale en lokale economie. CLOK onndersteunt parkmanagers en beleidsambtenaren bij het profesioneel uitoefenen van hun taken en het uitwisselen van kennis.