Selecteer een pagina

Parkmanagement De Veenkoloniën (PMDV), stichting Groningen HartVeilig en stichting Sport en Evenementenhallen Veendam lanceren het project ‘Ondernemen Vanuit Je Hart’. Ze willen samen met het bedrijfsleven en inwoners van Veendam er voor zorgen dat er in de gemeente Veendam per vierkante kilometer 24 uur per dag AED’s beschikbaar komen in innovatieve openbaar bereikbare buitenkasten.

Tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland wordt het project gelanceerd.Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan hartfalen. De kans op hartproblemen is in Oost-Groningen echter statistisch significant groter dan in de rest van het land. 5,3 procent van de Oost-Groningers loopt kans op hartfalen. In de rest van het land ligt dit percentage op ruim 3 procent.

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, Het is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van mensen met een hartstilstand. De AED geeft een schok door het lichaam van heet slachtoffer, waardoor het stilstaande hart als het ware wordt gereset en weer begint te kloppen.

Met dit project vergroten we de overlevingskansen van mensen die in Veendam een hartinfarct krijgen significant. We willen dat bereiken door op een moderne manier via het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi in Veendam met crowdfunding en sponsoracties voldoende budget voor het project in te zamelen.

Als iemand een hartaanval krijgt is het van groot belang om zo snel mogelijk met reanimatie te beginnen. In de praktijk blijkt dat de levensreddende handelingen voor de meeste slachtoffers te laat worden toegepast.

Iedere minuut na een hartinfarct heeft het slachtoffer 10 procent minder kans om te overleven.

Gemiddeld wordt binnen drie minuten 112 gebeld. De ambulance heeft 7 tot 13 minuten aanrijtijd…

Als er een AED in de buurt is en er mensen zijn die hartreanimatie weten toe te passen kunnen veel mensen nog gered worden, weet Wout Peters uit ervaring. Hij is broeder op een ambulance en bestuurslid van de stichting Groningen HartVeilig.

In Veendam zijn al veel AED’s beschikbaar. Probleem is alleen dat veel AED’s niet 24 uur per dag bereikbaar zijn. Ze hangen in openbare ruimten, sporthallen, scholen en bij bedrijven. Overdag is er dan geen probleem. Maar buiten kantooruren wel.

Probleem is ook dat veel AED’s niet regelmatig worden onderhouden. Ze zouden ieder jaar moeten worden gecontroleerd om te voorkomen dat de accu leeg is op het moment dat de AED moet worden ingezet.

Parkmanagement De Veenkolonien, stichting Groningen HartVeilig en stichting Sport en Evenementenhallen Veendam willen er nu samen voor zorgen dat gemeente, ondernemers en inwoners hun krachten gaan bundelen om per vierkante kilometer een AED in een buitenkast te krijgen die 24/7 beschikbaar is.

Moderne AED-kasten kunnen door de meldkamer van de ambulancedienst in Drachten na een melding via 112 op afstand worden geopend. In de directe omgeving van het slachtoffer krijgen mensen die een opleiding hartreanimatie hebben gehad via een app een melding met het adres van de AED en het slachtoffer. Zij kunnen dan terwijl de ambulance onderweg is al met levensreddende maatregelen beginnen tot de ambulance arriveert.

Om dit project te kunnen realiseren is er veel geld nodig. Tienduizenden Euro’s.

Daarnaast is het van belang draagvlak en betrokkenheid te realiseren.

Parkmanagement De Veenkolonien en stichting Groningen HartVeilig denken aan beide voorwaarden te kunnen voldoen door de actie te koppelen aan een sportief project dat samenhorigheid en bewuste betrokkenheid creëert.

Daartoe is samenwerking gezocht met de stichting Stratenvolleybal Veendam die al meer dan 25 jaar een stratenvolleybaltoernooi organiseert. Het stratenvolleybaltoernooi wordt ieder jaar in mei gehouden. Er doen tientallen teams aan mee. De doelstelling van het stratenvolleybaltoernooi is vrijwel identiek aan die van het project Ondernemen Vanuit Je Hart.

We gaan Veendammers nu oproepen om samen te strijden voor een AED in de eigen buurt. We gaan bedrijven vragen om deze teams te sponsoren. Met geld, maar ook door AED’s ter beschikking te stellen.

Stichting Groningen HartVeilig geeft alle deelnemers van het stratenvolleybaltoernooi gratis reanimatiecursussen. Na het toernooi is Veendam alleen dankzij deze cursussen al veel veiliger voor potentiele hartpatienten.

Diverse bedrijven hebben inmiddels spontaan hun medewerking toegezegd.

Het project wordt tijdens de promotiedagen Noord-Nederland in Martiniplaza in Groningen op 7 en 8 november officieel gelanceerd. Ondernemers die tijdens de beurs op het plein Veendam-Pekela staan hebben financiele steun toegezegd.

Het plein Veendam-Pekela staat dit jaar in het teken van innovatie. Tijdens de beurs presenteren diverse bedrijven innovatieve producten en projecten. Zij betalen voor iedere pitch een bijdrage aan het AED-project. Ook vindt er een verloting plaats.