Selecteer een pagina

De gemeente Menterwolde heeft een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark met 200.000 zonnepanelen op de Duurkenakker.

Het zonnepark wordt ontwikkeld door Sunvest.Sunvest is een dochterbedrijf van zonnepanelengroothandel ProfiNRG uit Harmelen.

Het gaat om een zonnepark dat 56 megawattpiek stroom moet kunnen genereren.

Het zonnepanelenveld komt westelijk van de N33 en AG Wildervanckkanaal en oostelijk van de spoorlijn Veendam Zuidbroek te liggen.

De projectlocatie is omringd door dijken, waardoor de landschappelijke inpassing volgens Sunvest optimaal is.

De gemeente Menterwolde en de provincie Groningen zijn enthousiast over het plan, dat een grote bijdrage moet leveren aan het realiseren van regionale duurzame energietransitie.

Sunvest heeft SDE+-subsidie aangevraagd voor het enenergielabel

De omgevingsvergunning is verleend voor ‘het bouwen van een zonneakker van circa 55 hectare met bijbehorende voorzieningen’.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt sinds 13 maart 2017 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.

Meer informatie